23948sdkhjf

Mikroplast fra bildekk forurenser Oslofjorden

LIKT SOM HØYTRAFFIKERT VEI: Nye resultater viser at det er like mye mikroplast fra bildekk på havbunnen i Oslofjorden som i jordprøver ved høytrafikkerte veier.

Det skriver Miljødirektoratet i en pressemelding. 

Tidligere undersøkelser har påvist at mikroplast finnes overalt i miljøet – i elver, kystvann, innsjøer, luft og nedbør. Resultatene fra den nye miljøovervåkningen stemmer overens med tidligere antakelser om at bildekk er en stor kilde.

Les hele rapporten her.

– Det er urovekkende at vi finner svært mye mikroplast fra bildekk i miljøet. Disse ørsmå partiklene kan inneholde skadelige stoff og de blir lenge i miljøet uten å bli brutt ned. Vi må gjøre mer både i Norge og internasjonalt for å hindre at mikroplast fra bildekk skader naturen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Bildekkslitasje og avrenning største kilder

På oppdrag fra Miljødirektoratet overvåker forskere fra Norsk institutt for vannforsking (Niva) mikroplast i vann og luft i det nasjonale programmet Mikronor. Nå har de målt mikroplasten som kommer fra slitasje av bildekk for første gang.

Rapporten viser høye nivå av mikroplast på havbunnen i Oslofjorden, men også nær vei i sediment fra Mjøsa.

De nye resultatene viser dessuten svært høye nivåer av bildekkpartiklar i overvatn fra Oslo og Hamar. Dette stadfester dermed at avrenning fra tette flater i byer er en stor kilde til mikroplast fra veitrafikk.

Miljøskadelige stoff i bildekk skader Oslofjorden

Miljødirektoratet har nylig påvist at skadelige stoff fra bildekk, som 6PPD-kinon og andre bildekkstoff, blir spredd fra vei, kunstgrasbaner og gjenbruksanlegg for dekk. Dette er samme stoff som tidligere har vist seg å være dødelig for en art av stillehavslaks i utsatte elver i USA.

Partikler fra bildekk er nå også funnet i blåskjell fra Oslofjorden. Dette viser at mikroplasten blir tatt inn av dyr i miljøet, og dermed påverker miljøet negativt.

Vegvesenet har flere prosjekter på gang knyttet til rensetiltak for overvann fra vei og for tunnelvaskevann, og forsker på hvilke løsninger som er mest effektive.

Selv om avrenning fra biltrafikk trolig er den største kilden til utslippene, blir det også spredd mikroplast fra bildekk fra andre bruksområder. Gummigranulat brukt som underlag på fotballbaner er også en kilde.

Kilde: Pressemelding fra Miljødirektoratet.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078