23948sdkhjf

Plastretur AS går for Holtskogen næringspark i Hobøl

I første kvartal 2023 blir det tatt beslutning om Plastretur AS skal etablere et eget finsorteringsanlegg for plast, men plasseringen av det eventuelle anlegget er allerede vedtatt.

Etter å ha vurdert et trettitals tomter og beliggenheter har Plastretur bestemt at et fremtidig finsorteringsanlegg for husholdningsplast vil ligge i Hobøl, i Holtskogen næringspark.

– Det var flere aktuelle tomter med helt til slutt i prosessen, men valget falt på Holtskogen. Planen er at næringsparken skal sette opp bygget, og at Plastretur vil leie det, sier prosjektleder Bjarte E. Grostøl.

Riktig sted til riktig pris

Beslutningen om å legge anlegget til Hobøl, handler om en totalvurdering der prosjektgruppen har vurdert kriterier som tomtestørrelse, egnethet, beliggenhet, nærhet til havn, vei og jernbane og ikke minst kostnader.

– Holtskogen innfrir alle våre kriterier, i tillegg kom de best ut når vi ser på totalkostnader til leie og transport, sier Grostøl.

Relog AS som eier og utvikler Holtskogen vil være ansvarlig for å opparbeide tomten og sette opp bygget til sorteringsanlegget. Arbeidet med å prosjektere dette er allerede godt i gang.

Selv om plasseringen av anlegget er bestemt, så er det ikke endelig vedtatt at anlegget skal bygges, og avtalen med Holtskogen er derfor en opsjonsavtale. Bakgrunnen for at tomteavtalen er inngått før den endelige beslutningen, er å avklare flest mulig lokaliseringskostnader.

Plastretur har som initiativtager startet anskaffelse av selve prosessanlegget, inklusiv sorteringsmaskinene. Denne anbudskonkurransen er allerede satt i gang og har frist i desember. Parallelt med anskaffelsene er Plastretur i markedet etter langsiktige partnere for realisering og drift av sorteringsanlegget.

– Endelig investeringsbeslutning blir tatt av styret og eiere av Plastretur i starten av 2023. sier Grostøl.

Anlegget kan bidra til taktskifte i norsk sirkulær plastøkonomi

Bakgrunnen for at Plastretur ønsker å etablere et eget finsorteringsanlegg i Norge, handler både om ønsket om å ta ansvar for plastemballasjen nasjonalt og behovet for å sikre sorteringskapasitet i framtiden. Samtidig vil de nye kravene til materialgjenvinning i 2025 innebære behov for et taktskifte, som Plastretur mener etableringen av finsorteringsanlegget vil bidra til.

– Ved at norsk husholdningsplast finsorteres i Norge, legges det bedre til rette for at den ferdigsorterte råvaren også videreforedles i Norge. Plastretur håper anlegget kan bidra til at det utvikles gjenvinningsindustri som vi ikke har i dag, og dermed en bedre norsk sirkulær plastøkonomi, sier Grostøl.

Hvis Plastretur med styre og eiere bestemmer seg for å investere i anlegget, er planen at det skal stå ferdig i årsskiftet 2024/2025.

– Planen er at byggingen kan starte i første kvartal 2023, avhengig av investeringsbeslutningen, sier prosjektleder Grostøl.

Finsorteringsanlegget:

  • har kapasitet til å sortere 90 000 tonn plast
  • vil kunne sortere ut ti ulike fraksjoner (plasttyper) for videre gjenvinning
  • vil ha størrelse på 13 000 kvadratmeter.
  • skal sortere mekanisk ved hjelp av ca. 30 NiR maskiner
  • vil ha mellom 30-40 ansatte
  • har en total investeringsramme på rundt 650 millioner kroner, inklusiv tomt og bygg.

Kilde: Grønt Punkt Norge

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094