23948sdkhjf

Ønsker flere fartøy til miljødugnad

Miljødugnaden Fishing for Litter har gjort fiskerne mer bevisste på å forebygge forsøpling. Ordningen har fått 2,3 millioner til drift i 2022. Nå ønsker de seg flere fartøy med på dugnadens sluttfase.

Fishing for Litter har siden 2016 tatt imot oppfisket avfall fra fiskefartøy langs norskekysten.

Ordningen er gratis for fiskerne, og innebefatter i dag 11 havner og over 100 fartøy. Selv om
ordningen er foreslått utfaset, er det fortsatt mulig å delta.

Flertallet er svært fornøyde

- Det vi kan si er at Fishing for Litter pågår som normalt i 2022, og at vi med støtten vi har
fått fra MARFO Senter mot marin forsøpling, fortsetter med et veldig viktig arbeid også i
høst, sier Hilde Rødås Johnsen fra SALT.

De drifter ordningen i samarbeid med gjenvinningsselskapet Nofir og en rekke mottak og
avfallsaktører langs kysten. Siden oppstarten er det tatt i mot over 1000 tonn oppfiskede
redskaper og annet avfall fra havet som et resultat av dette samarbeidet.

Responsen har vært overveldende positiv ifølge en undersøkelse gjort av SALT. Der svarer
fiskere som har deltatt at Fishing for Litter både har gitt dem et insentiv til å ta på land og
levere inn avfall, men også har endret deres holdninger, praksis og rutiner for
avfallsbehandling.

- Det er først og fremst at ordningen som den er i dag er gratis, og enkel. I tillegg legger flere
vekt på at de får hjelp når de leverer til mottakene, og at de får verktøyene de trenger som
sekker for oppsamling av avfall, oppfølging fra mottakene ved levering og informasjon fra
prosjektledelsen. Flertallet som har svart på undersøkelsen gir uttrykk for at de er svært
godt, eller godt fornøyde med ordningen.

Ønsker å samle opp så mye som mulig

Hun legger til at de fortsatt har plass til flere fartøy som vil levere oppfisket avfall i 2022, og
oppfordrer fartøy til å ta del i miljødugnaden.

- Vi ønsker selvfølgelig å få opp så mye oppfisket avfall som mulig før ordningen utgår. Vi
håper fiskere og fartøy i de ulike mottakshavnene benytter denne unike muligheten til å
bidra og bekjempe marint avfall.

Kilde: Pressemelding fra SALT

Kommenter artikkelen

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094