23948sdkhjf

Fotballkrets satser på mer miljøvennlige kunstgressbaner

Agder Fotballkrets tar grep for å iverksette tiltak for å redusere spredning av gummigranulat fra kunstgressbanene.

Gummigranulat fra kunstgressbaner antas å være den nest-største landbaserte kilden til mikroplast i Norge. Kunstgressbaner består av syntetiske gressmatter som tilsettes gummigranulat. Omtrent 6 prosent av gummigranulatet havner utenfor banene hvert år. Det er anslått at gummigranulat, kunstgress og annet fallunderlag fører til et årlig utslipp av mikroplast på omtrent 6000 tonn.

20 % av tall mikroplast-utslipp

Det går fram av et notat fra Miljødirektoratet. Forskningsfunn tyder på at utslipp fra kunstige fotballbaner kan stå for opptil 20 prosent av den totale mikroplasten som slippes ut i Norge årlig.

Som følge av disse funnene har Miljødirektoratet innført forskrifter for å begrense forurensning fra idrettsbaner hvor det brukes løst fyllmateriale som inneholder plast. Disse forskriftene innebærer at fotballbaneeiere har et ansvar for å sikre at banene deres er i samsvar med følgende:

  • At baner som er etablert eller rehabilitert etter 1.7.2021 har fysisk barriere rundt banen
  • At det finnes opplegg som hindrer spredning av gummigranulat ved vinterdrift
  • At eiere har tiltak som hindrer spredning av gummigranulat fra brukere og/eller maskiner
  • At gummigranulat er levert til et godkjent avfallsmottak
  • Skriftlige prosedyrer og miljørisikovurdering (skriftlige rutiner fra for eksempel snømåking)

Ved å innføre disse tiltakene anslår Miljødirektoratetat at utslippene kan reduseres med opptil 96-98 prosent. 

Nå tar Agder Fotballkrets grep, og satser på mer miljøvennlige fotballbaner.

Miljømentorer

Kretsen har opprettet et korps bestående av miljømentorer som er i ferd med å besøke alle kunstgressbanen for å synliggjøre hvilke tiltak som må settes i verk for å redusere utslippet av gummi.

Miljømentorene i NFF Agder har nå besøkt 106 av 147 kunstgressbaner på Sørlandet. Alle disse banene har nå en rapport som forklarer hvilke tiltak som må til for at banen skal møte kravene til Miljødirektoratet, som beskrevet over.

Den gode nyheten for fotballbaneeiere i Sørlandet er at NFF Agder, i samarbeid med SR-Bank, er klare for å støtte baneeiere med de midler som trengs for å støtte gjennomføringen av disse tiltakene.

ANSVARLIG: Aktivitetsleder Jodie Allard i Agder Fotballkrets er ansvarlig for prosjektet med å gjøre kunstgressbanene i kretsen mer miljøvennlige. FOTO: AGDER FOTBALLKRETS

Fått midler

- NFF Agder og Sparebankstiftelsen SR-Bank har gleden av å meddele at NFF Agder er tildelt kr 2 000 000 kr,- til miljøtiltak kunstgressbaner. Finansieringen er ment å støtte og oppmuntre eiere av kunstgressbaner til å iverksette tiltak for å redusere spredning av granulat fra kunstgressbanen, i tråd med regjeringens nye forskrift for å redusere granulatsvinn på kunstgressbaner, sier aktivitetsutvikler Jodie Allard for Norges Fotballforbund (NFF) Agder.

Hun sier videre at baneeiere kan søke om 50 prosent av prosjektkostnadene inntil 100.000,- kr til miljøforbedringer på sine kunstgressbaner.

- Vi tar gjerne imot søknader om å iverksette slike tiltak på kunstgressbanen i Agder og håper at dette prosjektet kan gå langt for å forbedre fotballens innvirkning på miljøet lokalt, avslutter hun.

 

Kilde: Agder Fotballkrets

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.172