23948sdkhjf

Norner er med i flere prosjekter om gjenvinnbar plastemballasje

Plastlaminater gir lang holdbarhet på mat, men kan ikke resirkuleres. Nå vil man bruke samme plasttype i alle sjiktene slik at emballasjen kan gjenvinnes.

Norner er involvert i flere prosjekter for utvikling av monomaterial PE-laminater for bruk på både mat og nonfood. Dette involverer kompleks utvikling av formblåst/ekstrudert PE-film som forseglingslag og MDOPE som overflate/trykkssjikt. Disse prosjektene testes nå på pilotlinjer ved Norners teknologisenter.

Gjenvinnbar og bærekraftig emballasje er et relevant tema i Europa og globalt. Innen 2030 skal all plastemballasje som settes på EU-markedet være gjenvinnbar og gjenbrukbar, i henhold til den europeiske strategien for sirkulærøkonomi utviklet av EU-kommisjonen. Fleksibel plastemballasje er et segment i vekst i emballasjeindustrien, og fleksibel emballasje laget av monomaterialer vil sannsynligvis spille en betydelig rolle for å nå de europeiske målene for 2030.

Laminert struktur

Fleksibel emballasjefilm er ofte en laminert struktur bestående av flere materialer, det er hvert av sjiktene oppfyller spesifikke krav til egenskaper. Laminerte strykurer består typiskt av et trykksjikt og et forselingssjikt.

Trykksjiktet i en konvensjonell emballasjeløsning er ofte en PET-film, mens forseglingslaget ofte består av en flerlags PE-film i flere materialer, inkludert barrierepolymerer. PET-sjiktet gir stivhet, termisk stabilitet og transparens på den trykte overflaten som er vanlig på forskjellige typer ståposer – også kjent som stand up pouches.

Disse laminatene er imidlertid ikke resirkulerbare. Derfor er industrien i full gang med å utvikle alternativer. Et av målene er å kunne erstatte PET-laget med polyetylen (PE), slik at man får en løsning kun bestående av PE (monomaterial).

Utvikling av MDOPE

MDO-teknologi (Machine Direction-Oriented) gjør det mulig å produsere filmer i stiv, orientert PE, som har mange av de samme egenskapene som PET. MDO-linjen har består av mange trinn for oppvarming, strekking og gløding av filmen.

Denne behandlingen av flerlags PE-filmer gir forbedrede egenskaper og bidrar til redusert tykkelse. Begge deler bidrar til å gjøre filmen mer bærekraftig og resirkulerbar. Utvikling av slike PE-sjikt er imidlertid utfordrende når det gjelder å oppnå produserbarhet og ønskede egenskaper. Dette krever utmerkede råvarer (resiner) og optimale resepter.

Norner investerte i en industriell MDO-pilotlinje fra Hosokawa Alpine allerede i 2009. Flere prosjekter har blitt kjørt på denne linjen for å teste råmaterialer og utvikle resepter. Resultater fra disse testene har blitt presentert på internasjonale konferanser og omfatter MDOPE for VFFS og krympefilmer.

 

 

Kilde: Pressemelding fra Norner

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.141