23948sdkhjf

Endring i matkontakt-forskriften

Endringer i reglene for stoffer og deres restriksjoner, og verifiseringen av at forskriften overholdes, skal ut på høring, skriver Mattilsynet.

EU-forordning 10/2011 om plastmaterialer og -gjenstander som er ment å komme i kontakt med næringsmidler, fastsetter særlige krav til fremstilling og markedsføring. Forordningen er gjennomført i Matkontaktforskriftens §2c.

Forordningen inneholder en unionsliste over godkjente monomerer og andre utgangsstoffer, makromolekyler framstilt ved mikrobiell fermentering, tilsetningsstoffer og polymerisasjonshjelpestoffer som kan brukes ved fremstilling av plastmaterialer.

Siden forordningen trådte i kraft, har EUs mattrygghetsorgan (EFSA) publisert flere rapporter (risikovurderinger) om bestemte stoffer som kan brukes i plastmaterialer.

Basert på risikovurderinger fra EFSA foreslås enten stoffer inn på/ut av unionslisten, samt endringer i eksisterende restriksjoner.  Dette kan for eksempel gjelde migrasjonsgrenser.

I tillegg inneholder forordningen bestemmelser knyttet til verifikasjon av overholdelse av migrasjonsgrenser. For å sikre harmonisert tilnærming til hvordan overholdelse av migrasjonsgrensene skal verifiseres endres bestemmelsene ved behov.

Endringene som skal ut på høring nå gjelder stoffer og deres restriksjoner, og verifiseringen av overholdelse. Frist for tilbakemelding er 2. desember 2020.

Kilde: Packnews

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.109