23948sdkhjf

Slik har koronaen påvirket europeisk plastindustri

Salget gikk ned for fleste av Europas plastbearbeidende selskap i april, men nordiske plastbedrifter ble ikke like hardt rammet.

Det skriver plastnet.se.

Koronapandemien har påvirket den europeiske plastindustrien på ulike måter. Mer enn tre firedeler av de plastbedrifter som PIE – Plastics Information Europe - har vært i kontakt med, rapporterer om et mindre salg i april sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Omtrent halvparten av selskapene rapporterer om en salgsnedgang på minst 20 prosent. Samtidig oppgir en majoritet av de spurte at pandemien har ført til at opinionens bilde av plast er blitt positivt påvirket.  

PIE gjennomførte sin raske spørreundersøkelse om bedriftenes resultater i mai 2020, for å få et innblikk i forretningstrender i den europeiske plastindustrien under koronapandemien. De aktuelle resultatene baserer seg på data fra 155 deltakere fra 29 land. 

Blant de plastbearbeidende selskapene som rapporterer om et svakere salg i april sammenliknet med samme måned i 2019, synes det som at de minste bedriftene er blitt hardere rammet - fra 20 opp til 60 prosent salgsnedgang. Mellomstore og større bedrifter rapporterer om en salgsnedgang på opp til om lag 45 prosent.  

Sett ut fra et regionalt perspektiv skiller de nordiske landene seg ut. Nesten halvparten av de spurte nordiske selskapene rapporterer om et høyere salg sammenliknet med april i fjor.   

Den gruppen innen plastindustrien som synes å ha blitt verst rammet de plastraffinerte selskapene (kompounderne). Her rapporteres det om en salgsnedgang på opp mot 72 prosent. De som leverer kompound mot forpakningssektoren har likevel klart seg best. Her rapporteres det i stedet om økt salg på cirka 40 prosent.  

Om man ser på den nåværende ordretilgangen så ser den generelle situasjonen for den økonomiske situasjonen mellom sektorer og regioner heller ikke lovende ut etter sommermånedene. Bare 16 prosent av de spurte forventer en økning av kundeordre i løpet av andre kvartal 2020 sammenliknet med samme periode 2019. Om lag 40 prosent av selskapene forventer et ordrevolum i neste kvartal som kommer til å være minst 20 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor.

Plastkonverterere som er involvert i forpakninger virker å være mest optimistiske. Her spås en nesten 40 høyere ordreinngang i andre kvartal 2020, mens øvrige plastprodusenter virker mye mer pessimistiske når det gjelder ordreinngangen framover. 

Før koronakrisen var de tre viktigste temaene for den europeiske plastindustrien salgspriser, salgsvolum og materialkostnader. Bare salgsvolumet har overlevd dette nivået under krisen og flyttet til topposisjonen (75 prosent). Det andre og tredje hovedtemaet er nå leverandørenes leveranseevne (55 prosent) og logistikk (49 prosent) – noe som belyser effektene som nedstengninger, grensekontroller og andre problemer som rammet plastselskapene. 

Engangsplastartikler som medisinske masker og en del dagligvareforpakninger benyttes nå i samme mening som ordet ”vesentlig” og vurderes for sin rolle i å forhindre spredning av koronaviruset. Allmennheten ser nå på plast med den hensikt og de egenskaper som alltid har vært der – et materiale for beskyttelse, hygiene og medisinske nødvendigheter - men som fram til nå er blitt overskygget av forurensning.

Mer enn halvparten av selskapene som har vært med på undersøkelsen påpeker at koronapandemien har påvirket opinionens bilde av plast positivt, mens nesten 40 prosent sier at oppfatningen er blitt lite påvirket. Bare 6 prosent oppgir at synet på plast er blitt verre som følge av pandemien.

 

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.109