23948sdkhjf

Rensetiltak fjerner mikroplast fra veivann

Veitrafikk er en av de største kildene til mikroplast i Norge. Statens vegvesen undersøker nå hvor godt dagens rensetiltak holder tilbake mikroplast fra veivann.

Dette skriver Statens Vegvesen i en pressemelding.

Rundt 10 000 tonn mikroplast slippes ut fra norske kilder på land hvert år og halvparten av dette havner i havet. Bildekk er den desidert største kilden i Norge. Dekkslitasje ender opp sammen med veistøvet, som også består av asfaltslitasje og partikler fra veimarkeringer, og vaskes ut fra tunneler og veier.

Hvor godt holder ulike rensetiltak tilbake mikroplast?

For å finne ut det, har Statens vegvesen engasjert forskere i Aquateam COWI, Aalborg Universitet og NORCE forskningssenter til å teste ut nye metoder. De er i gang med å undersøke mikroplastnivåer i tunnel-vaskevann fra Tåsentunnelen i Oslo, og i Fossbekken rensebasseng som samler opp veivann fra E18 i Spydeberg.

Mikroplast er plastmaterialer som er brutt ned til partikler mindre enn fem millimeter. Den er svært tungt nedbrytbar og hoper seg opp i miljøet.

Dagens rensetiltak fjerner partikler over 10 mikron

– Vi samler opp vannet i sedimentasjonsbasseng, der partiklene synker ned til bunn og blir liggende som slam. I undersøkelsene vi hittil har gjennomført i renset vann fra bassengene, ser vi at rensetiltakene fjerner nesten alle partikler over 10 mikron (0,001 millimeter). Det er veldig lite mikroplast i prøvene, forteller prosjektleder Kjersti Wike Kronvall i Statens vegvesen.

– Nå tester vi ut andre metoder for å analysere mikroplast helt ned mot 1 mikron. Resultatene foreløpig viser at jo lenger ned i partikkelstørrelse vi kommer, dess flere partikler finner vi. Prøver som viser konkret mengde mikroplast vil gjøre det mulig å sammenligne ulike rensetiltak for veivann og se hvor effektivt tiltakene fjerner mikroplast, sier Kjersti Wike Kronvall.

En rapport fra forskningen blir ferdigstilt etter ytterligere prøvetaking i april.

Vil ta i bruk resultatene fortløpende

Mikroplastprosjektet er et spleiselag mellom utbyggingsprosjektene E6 Oslo Øst, Tunnelrehabiliteringsprosjektet, E134 Oslofjord og E18 Østfold, E16 Sandvika-Skaret-Høgkastet og E18 Vestkorridoren, samt divisjon Drift og vedlikehold. Prosjektene i Vegvesenet holdes orientert og vil ta i bruk resultatene fortløpende.

I forbindelse med utslipp av tunnelvaskevann, må Statens vegvesen søke fylkesmannen om utslippstillatelse. I flere prosjekter er det gitt tilbakemeldinger om at Vegvesenet må gjennomføre en miljørisikovurdering av mikroplast fra tunnelvaskevann.

Statens vegvesen har fått i oppdrag fra samferdselsdepartementet å øke kunnskapen om påvirkning og tiltak av plastforurensning til vann og grunn.

Kilde: Pressemelding fra Statens Vegvesen

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078