23948sdkhjf

Polimoon med positive tall for 3. kvartal

27. oktober meldte Polimoon at selskapet hadde en omsetningsøkning i 3. kvartal 2006 som var hele 36 % høyere enn tilsvarende periode i fjor. Selskapet nådde en omsetning på 771 millioner kroner mot 568 millioner kroner i samme periode året før.
Driftsresultatet endte på 47 millioner kroner mot 25 millioner kroner i 2005.
Polimoon har jo kjøpt en rekke selskaper dette året. Trekker vi fra hva akkvisisjonene har betydd for selskapet (en omsetning på 171 millioner NOK) ender Polimoon på en salgsvekst i sin gamle organisasjon som er rundt 3,5 % høyere enn for ett år siden.

Resultat før skatt endte på 26 millioner kroner mot 16 millioner kroner i 3. kvartal året før.
Polimoons styre peker på at høye kraft- og råvarepriser påvirker resultatene negativt. Bl.a. har HDPE- og PP-prisene i løpet av ett år steget henholdsvis 41 og 24 %. Derfor finner styret det positivt at Polimoon kan oppvise en råvaremargin for 3. kvartal som bare er 3 prosentpoeng bak fjorårets tall. Og med bra produktivitetstall ligger selskapet nær opp fortjenestemarginer som i fjor, 36,5 % i 3. kvartal i år mot 37,9 prosent i samme periode i fjor.
CapMans arbeid med å overta 90 prosent eller mer av eierinteressene fortsetter og samtaler er innledet mellom CapMan og de ansattes organisasjoner i Polimoon. Utsiktene for året som helhet er i tråd med hva som tidligere er meddelt, nemlig at dersom salgsprognosene forholder seg som forventet og positive året ut samt med råvarefluktasjoner som budsjettert, vil Polimoon i 2006 av en omsetning på rundt 3,4 milliarder kroner sitte igjen med EBIT på mellom 5 og 6 % av salget. Styret peker også på at oppkjøpsstrategien i Polimoon, sist med oppkjøpet av Rexam Thin Wall Containers i Sverige og Danmark (se egen melding), bevirker at årsomsetningen i gruppen, fra og med november i år, vil oversige 4,5 milliarder kroner. Dette, sammen med at Polimoon skal frigjøre kapital ved å selge og leie tilbake noe av sine faste eiendommer, gjør at styrets strategier om vekst gjennom oppkjøp av bedrifter til fornuftige priser, fortsetter. Det skal gi økte verdier for eierne av Polimoon i årene som kommer.
Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078