23948sdkhjf

Gassmaks-prosjektet inn i aktiv-fasen

Endelig gis det gass for forskning på industriell utnyttelse av naturgass til bl.a. plastmaterialer. Som tidligere meldt kom Regjeringen i Statsbudsjettet for 2007 med forslag om 26 millioner kroner som startpakke for det nye forskningsprogrammet. Og; 6. desember i år, ble spesialrådgiver i Industri Energi, Hogne Hongset, valgt til styreleder for forskningsprogrammet Gassmaks.
Hongset, som en del i bransjen vil huske som foredragsholder under Plasttekniske Dager 2005 i Ålesund, har vært en mangeårig ildsjel i arbeidet for å ta i bruk naturgass for videreforedling i Norge. – Gassmaks skal bidra til at foredling av naturgass i fremtiden og gi Norge store, økte inntekter, hevder han i en pressemelding i forbindelse med utnevnelsen. Prisnivået for olje og gass er mer enn doblet de siste årene, og det har skjedd en utvikling i retning av et globalt gassmarked. Dette påvirker både markedene for foredlede petroleumsprodukter og konkurransesituasjonen for foredlingsindustrien. Gassmaks skal stimulere til at Norge kan utnytte denne nye situasjonen. Potensialet for økt verdiskaping og ny industri basert på naturgass er påvist gjennom en rekke utredninger. Bl.a. kan naturgass gi norsk prosessindustri økt konkurransekraft, samtidig som økt bruk av naturgass i denne industrien kan gi store miljøfordeler.
– Norsk gasshistorie er en teknologisk og kommersiell suksesshistorie når det gjelder produksjon og eksport av naturgass, sier Hongset. Men han mener Norge ikke har kommet særlig langt i å utnytte de mulighetene som ligger i bruk av naturgass innenlands. – Gassmaks er viktig fordi programmet nettopp retter fokus mot de mulighetene som ligger i verdiskapende bruk og foredling av naturgass i Norge, sier han. Hongset er altså utnevnt til å lede et programstyret, som etter hans mening, representerer en bred og sterk faglig bakgrunn, både fra forskningssiden og industrien. – Som programstyreleder blir oppgaven først og fremst å etablere en åpen og god dialog i programstyret. Det vil være viktig, både i forhold til spørsmål om programmets strategiske innretning, og når det gjelder å finne fram til og støtte de riktige prosjektene. Innenfor begrensede midler er det viktig tidlig å etablere en profil for programmet som viser myndighetene hvilke muligheter som ligger i en økende satsning på dette området, sier Hongset. Han kommer også inn på den betydelige basiskompetansen vi har innen gassteknologi i Norge, på noen områder spisskompetanse i verdensklasse. En utfordring vil være å sikre god samordning og rasjonell utnytting av vitenskapelig og industriell kompetanse. Den er til dels spredt på mange miljøer og bedrifter i et stort land med få mennesker. Det vil også være en utfordring å finne fram til og konsentrere satsningen på de områdene der Norge har spesielle fortrinn, og med det som grunnlag utvikle økt konkurransekraft for norsk gassbasert foredlingsindustri, avslutter Hogne Hongset.
Programstyret i Gassmaks Følgende ble utnevnt av Divisjonsstyret for Innovasjon, Norges forskningsråd, 6. desember i år: Leder: Spesialrådgiver Hogne Hongset, Industri Energi Styremedlemmer: Sjefsforsker Klaus J. Jens, Borealis Direktør Johan A. Johansen, Elkem Carbon Forskningssjef Steinar Kvisle, Norsk Hydro Adm. direktør Marit Larsen, TELTEK Adm. direktør Wenche Olsen, Yara Glomfjord Førsteamanuensis Hilde Venvik, NTNU Forskningsleder Siv Aasland, Statoil
Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.11