23948sdkhjf

Det norske registeret for klimakvoter åpent

Kvoteregisteret, det praktiske systemet som sikrer en effektiv handel med klimakvoter i Norge, ble åpnet i dag. Ca. 110 virksomheter er pålagt å ha konto i det norske kvoteregisteret.

– Alle land i EU/EØS, og alle land som har ratifisert Kyotoprotokollen om reduksjon i utslippene av klimagasser, er pålagt å ha et kvoteregister. Dette registeret er det praktiske verktøyet som sikrer en effektiv handel med kvoter i et kvotesystem, sier SFT-direktør Ellen Hambro.
Dette betyr at man kan kjøpe og få overført klimakvoter tildelt industriland under Kyoto-protokollen (AAU), klimakvoter fra prosjekter i utviklingsland (CER), klimakvoter fra EUs kvotemarked (EUA), klimakvoter fra skogprosjekter i industriland (RMU) og klimakvoter fra utslippsreduserende prosjekter mellom to industriland (ERU).
Rundt 110 virksomheter i Norge er underlagt kvoteplikt i henhold til klimakvoteloven. Disse virksomhetene er pålagt å ha en konto i det norske kvoteregisteret. Hvert år må de levere inn klimakvoter til staten tilsvarende sine utslipp av klimagasser.
– Mengden klimakvoter som tildeles virksomhetene, er lavere enn de forventede utslippene. På denne måten bidrar kvotesystemet til at virksomheter reduserer sine utslipp av klimagasser, sier SFT-direktør Ellen Hambro.
Tilsluttet EUs kvotesystem SFT vil om kort tid opprette kontoer for alle de kvotepliktige virksomhetene i det norske registeret for klimakvoter. Norge ble tilsluttet EUs kvotesystem i 2008. Utdeling av norske ”EU-kvoter” (EUA) for 2008 og 2009 vil skje til virksomhetenes konti i kvoteregisteret.
Dette vil først skje etter at Norges tildelingsplan for kvoter (NAP) for perioden 2008-2012 er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA. Utdelingen vil derfor tidligst kunne skje i midten av mars 2009.
EUA-er fra andre EU-land kan likevel overføres til konti i det norske kvoteregisteret før Norges tildelingsplan for kvoter er godkjent.
Sikkerhet og kontroll Det norske kvoteregisteret er koblet til både Kyotoprotokollens sentrale registerlogg (ITL) og EUs sentrale registerlogg (CITL). Alt som foretas i kvoteregisteret, blir nøye kontrollert opp mot ITLs og CITLs regelverk og sikkerhetssystemer.
– Brukerne kan derfor være trygge på at det norske kvoteregisteret er sikkert og at det bare er FN-godkjente kvoter som overføres mellom kontoene, sier SFT-direktør Ellen Hambro.
Fra mandag 19. januar 2009 kan alle som ønsker å handle med klimakvoter – privatpersoner, frivillige organisasjoner og ikke-kvotepliktige virksomheter – søke om konto fra nettsidene www.kvoteregister.no. Det koster 400 kroner i gebyr å opprette en slik konto.

SFT tilbyr også frivillig kjøp av klimakvoter på nettsidene www.sft.no/co2. Det frivillige markedet er et supplement til det norske kvoteregisteret.
(SFT)
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078