23948sdkhjf

Norner har fått thailandsk eier

Det thailandske selskapet SCG Chemicals har med virkning fra 18. desember 2014 kjøpt 51 prosent av aksjene i Norner AS. Resterende aksjer overtas i september 2015. Virksomheten hos Norner fortsetter som tidligere.
SCG Chemicals, som er en del av det thailandske konsernet Siam Cement Group (SCG), går nå altså inn som investor i Norner. Selskapet har kjøpt 51 prosent av aksjene i Norner Holding AS fra fondet Energi og Miljøkapital og øvrige aksjonærer, hovedsakelig mange av de ansatte i Norner. De resterende aksjene vil bli overtatt i løpet av september 2015. I en pressemelding fortelles det at SCG er ett av Sør Øst Asias ledende selskaper. SCG har eierinteresser i mer enn 200 selskaper med rundt 50 000 ansatte og som inkluderer over 50 selskaper bare innenfor kjemivirksomhet.
Skal styrke Norner internasjonalt SCG Chemicals kaller oppkjøpet for en strategisk investering og ønsker med den å styrke Norners videre satsing som en global, uavhengig innovasjonspartner for hele plastverdikjeden. Norner har, etter etableringen i kjølvannet av Borealis’ uttreden av Norge, oppnådd et meget godt renommé som en uavhengig leverandør av forskningsbasert polymerkompetanse. Denne virksomheten kommer til å fortsette med intensivert styrke.
SCG Chemicals har sterk fokus på å styrke, videreutvikle og investere i FoU-kompetanse for å forbedre sin portefølje av produkter med høye marginer. – Norner er et markedsledende FoU-institutt for polymer- og plastmaterialer og vil være en viktig bidragsyter for SCG Chemicals på flere områder innen produktinnovasjon, sier Cholanat Yanaranop, President i SCG Chemicals. Tine Rørvik er daglig leder i Norner. Hun uttrykker glede over å ha fått SCG Chemicals som en langsiktig, strategisk investor og for at deres visjoner og finansielle styrke vil gi Norner et solid fundament for videre, internasjonal vekst.
God forretning Adm. direktør i Maturo Kapital AS, Leif Svarstad, som leder fondet Energi og Miljøkapital, har gjennom de siste sju årene vært styreleder i Norner. Han uttrykker å være svært fornøyd med den fremforhandlede avtalen som totalt beløper seg til rundt 69 mill. kroner når samtlige aksjer er overtatt av SCG Chemicals i september 2015. De tidligere aksjonærene, derav svært mange av de ansatte i Norner AS, skal etter det Plastforum forstår ha fått igjen omtrent fem ganger inngangsbeløpet.
Nå som langsiktig eierskap er i havn kan Norner AS og Norner Research AS konsentrere seg om sitt daglige FoU-arbeid. Norners rundt 50 ansatte bidrar i dag med innovasjon, rådgiving og testing til en bred portefølje av bedrifter med behov for polymerekspertise. Klientene finnes hovedsakelig innen bransjene plast, olje & gass, emballasje og konsumentprodukter samt petrokjemisk industri.
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079