23948sdkhjf

Stabilitet og medlemsvekst i NGF

Norges Gummitekniske Forening har avholdt sitt høst- og årsmøte på Refsnes Gods, Jeløya ved Moss. 34 deltakere fant veien til møtet som ble godt både faglig og organisatorisk. Hele styret ble gjenvalgt, men der det blir endringer i funksjonene. Styreleder Grethe Hartviksen fortsetter.
Den gledelige veksten i medlemsmassen fortsetter. Nå er det 94 medlemmer i NGF og de nye er gjerne unge teknologer fra leverandørindustrien til olje- og gassektoren. Organisasjonen har de siste årene fått innpå 30 nye, unge medlemmer. Det viser med all tydelighet at oljeindustrien er den store bransjedrivkraften og at gummier brukt i offshore og subsea er high tech.
Høstmøtet startet med faglig påfyll. Tre av fem foredrag var knyttet til bruken av gummi i offshore- og subseasammenheng. Fortsatt er nok den store vektlegging på slike anvendelser riktig å gjøre, men samtidig er det viktig at medlemmer som bedriver gummiproduksjon på andre bruksområder ikke sultefores. Deltakerlisten kan tyde litt på det, noe styret i NGF sikkert har under overvåking.
«Korrosjons- og slitasjebeskyttelse av hjulaksler på tog» og «Nyheter fra IRC» var i så måte egentlig kjærkommen avveksling fra offshore og subsea. Førstnevnte foredrag ble holdt av siste års NTNU-student, Anders Bredesen, som nå skriver sin masteroppgave i samarbeid med NSB. Dette var et meget interessant foredrag som satte fokus på et tema som ikke mange tenker over, men som er et stort og dyrt problem for jernbanedrift alle steder der høyhastighetstog ferdes. Selv om Norge ikke har så mange strekninger for hastigheter på 160 km eller mer, så er det kostbare problemet til stede. Det gjelder også snø- og isdannelser her i nord. Se også teksten i rammesaken til høyre.
Styremedlemmene tok gjenvalg, alle sammen! Grethe Hartviksen fortsetter som styreleder, mens de øvrige styrefunksjoner vil konstitueres i første styremøte, etter ønske fra noen av styremedlemmene som har meldt om stor arbeidsbelastning. Medlemsmassen har økt med sju personer side i fjor, og NGF teller nå altså 94 medlemmer. Økonomien er sunn og organisasjonen er absolutt på offensiven, med styrke til et fortsatt aktivt virke i årene som kommer. Det inkluderer også medlemsmøter rundt om i landet. For øvrig; Refsnes Gods er et bra sted å være. Så også på nok et vellykket gummiteknisk høst- og årsmøte. Vel blåst enda en gang, NGF! Asle Isaksen
Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078