23948sdkhjf

Unødvendig bruk av engangshansker

30 til 60 prosent av dagens hanskebruk i helsetjenesten er unødvendig, skriver Sykepleien i en artikkel.

Helsetjenesten bruker om lag 300 millioner engangshansker i året. Legger du hanskene etter hverandre går de 1,8 ganger rundt jordkloden. – Klarer vi å redusere hanskebruken med 30 prosent, betyr det 490 tonn mindre plast til forbrenning, sier Hildegunn Bull Iversen.

Prosjektet «Plastsmart sykehus» engasjerer. Nå skal fire avdelinger ved OUS ta grep: Urologen på Aker sykehus, sammen med akuttmottaket, generell intensiv og post operativ avdeling på Ullevål skal redusere hanskebruken med 30 prosent. 

– Vi tar utgangspunkt i målinger gjort i andre prosjekter som viser at mellom 30 og 60 prosent av dagens hanskebruk er unødvendig, sier prosjektleder og seniorrådgiver i rådgivningsfirmaet Mepex, Hildegunn Bull Iversen.

I fjor gjennomførte Mepex et prosjekt «plastsmart sykehus» i samarbeid med OUS. Prosjektet endte opp i en rapport som viser hvor mye avfall norske sykehus produserer, og hvor mye som kan reduseres eller muligens kuttes gjennom forskjellige tiltak.

Iversen forteller at OUS alene bruker rundt 160 tonn med engangshansker per år.

Tall fra de fire avdelingene som deltar i prosjektet:

  • Urologen på Aker: 5.000 enkelthansker per uke
  • Post Operativ: 5.700 enkelthansker per uke
  • Generell intensiv: 13.500 enkelthansker per uke
  • Akuttmottaket: 10.500 enkelthansker per uke

Om prosjektet «Plastsmart hanskebruk»

Plastsmart hanskebruk er et prosjektsamarbeid mellom OUS, Folkehelseinstituttet (FHI), Helse Sør-Øst og rådgivningsselskapet Mepex, finansiert av Handelens Miljøfond og Helse Sør-Øst.

Prosjektets mål er å redusere overforbruk av engangshansker. Prosjektet følger opp tiltak som ble foreslått i rapporten Plastsmart sykehus (2023). Her kartla Mepex hvor mye plast som brukes ved norske sykehus, og foreslo ulike tiltak sykehusene kan gjøre for å kutte plastbruk og øke resirkulering.

Fire avdelinger ved OUS er med og tester ut tiltak for å få ned bruk av engangshansker: Urologen på Aker sykehus, og akuttmottaket, generell intensiv og post operativ avdeling på Ullevål. Resultater og erfaringer fra prosjektet skal deles bredt.

Det er stort overforbruk av engangshansker i helsetjenesten. FHI viser til ulike internasjonale studier som har dokumentert et overforbruk på mellom 24–59 prosent.

I Norge bruker helsetjenesten omlag 300 millioner engangshansker i året. Regner vi med et overforbruk på 30 prosent vil det tilsvare 70 millioner hansker. Det gir klimautslipp både i produksjon, fra transport, og når avfallet brennes.

Overforbruk og feil bruk av hansker gir også redusert smittevern og dårligere håndhygiene.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078