23948sdkhjf

Fortsatt håp om en ambisiøs plastavtale

HVEM ØNSKER EN AVTALE? Det tredje møtet om en global plastavtale tydeliggjorde skillet mellom landene som ønsker en omfattende og bindende avtale, og landene som ønsker en mindre forpliktende variant.

Fra 13. til 19. november holdt FNs Miljøprogram i Nairobi det tredje møtet INC-3 for å diskutere utformingen av en global plastavtale.

Det skriver Avfall Norge i en pressemelding.

Avfall Norge og ISWA (International Solid Waste Association) leverte i forkant sine innspill til hvordan avtalen bør utformes. Innspillet brukte Avfall Norges internasjonale bistandsprogram CLOCC som et praktisk eksempel på hvordan helhetlig avfallsplanlegging er et effektivt verktøy for å redusere marin plastforsøpling.

INC-3-møtet endte i en fastlåst situasjon mellom land som ønsker en globalt bindene og omfattende avtale, og land som ønsker en fleksibel og mindre inngripende avtale med fokus på nedstrømsløsninger.

I tillegg var det manglende konsensus rundt flere temaer, som forbud mot bruk av ulike kjemikalier.

Til tross for få fremskritt på møtet i november, mener Avfall Norge det er viktig at arbeidet for en ambisiøs avtale som omfatter både avfallshåndtering og plastproduksjon fortsetter.

Plastproduksjon og -forbruk må reduseres

Avfall Norge støtter fokuset på tiltak som kan redusere produksjon og forbruk av plast. Dette innebærer blant annet at man får definert polymerer, kjemikalier og produkter som hindrer resirkulering og utgjør en fare for miljø og helse.

Det var også uenighet om omfanget av avtalen. Majoriteten ønsker en omfattende avtale som inkluderer hele livssyklusen til plast, fra produksjon til håndtering, mens noen land argumenterer for en begrenset avtale som kun fokuserer på avfallshåndtering.

Avfall Norges standpunkt er at i tillegg til avfallshåndtering må elementer som bidrar til å redusere produksjon og forbruk av plast og bidrar til en reell sirkulærøkonomi for plast prioriteres i avtalen. Det er også viktig at de kriteriene som fastsettes i plastavtalen harmoniseres med krav i andre avtaler.

– Effektiv avfallshåndtering krever tiltak oppstrøms, og vi mener derfor at det er viktig at gjenvinningsbransjen er tydelige på hvilke tiltak som er nødvendige tidlig i verdikjeden. Avfall Norge er bekymret over at det ikke er igangsatt et arbeid for å utrede tekniske og konkrete tiltak oppstrøms. Dette er nødvendig for å fremme den effektive avfallshåndteringen som mange etterlyser, sier Nancy Strand, seniorrådgiver i Avfall Norge og styremedlem i ISWA.

Må være bindende og innebære produsentansvar

I tillegg vektlegger Avfall Norge viktigheten av at plastavtalen innebærer bindende regler for land, finansielle mekanismer for å fordele kostnader, utvidet produsentansvar, og flertallsavstemning fremfor krav om full enighet blant partene.

– Det viktigste er at det internasjonale samfunnet og norske myndigheter jobber aktivt for en ambisiøs avtale som omhandler hele livssyklusen til plast, plastproduksjon, designkrav, utvidet produsentansvar, forbud mot kjemikalier, finansieringsmekanismer og bindende globale regler, sier Strand.

Norge leder sammen med Rwanda High Ambition Coalition to End Plastic Pollution, en gruppe land som jobber for en ambisiøs plastavtale.

– Det er bare med en ambisiøs og bindende global avtale vi kan redusere marin plastforsøpling, sier Strand.

Kilde: Pressemelding fra Avfall Norge.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078