23948sdkhjf

Felleskjøpet vil samle inn og gjenvinne 200 tonn storsekker

Bondesamvirket setter ambisiøse mål når de skal presse storsekker fra landbruket nærmest landet rundt i sommer og høst.

I fjor gjennomførte bondesamvirket et pilotprosjekt i tidligere Østfold fylke, hvor de i løpet av tre uker samlet inn 22 tonn med storsekker til gjenvinning.

I år tidobles ambisjonene når Felleskjøpet setter seg mål om å samle inn og resirkulere 200 tonn plast fra storsekker.

– I samarbeid med norske bønder har Felleskjøpet gjennom flere år samlet inn og sendt hundrevis av tonn med rundballeplast til resirkulering. Prosjektet med innsamling av storsekker har vi prøvd ut de siste par årene. Denne sesongen tar vi det store steget, og inviterer bønder i alle våre regioner til å levere inn storsekker kostnadsfritt, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet Agri.

Går til resirkulering

Etter at storsekkene er samlet inn og presset går de til resirkulering. Mottaker av den resirkulerte plasten vil rive den opp, lage granulat og skape grunnlag for ny produksjon. Dette kan være nye storsekker, produkter i hardplast som for eksempel bøtter, paller eller fritidsbåter.

– Målet vårt er å holde den sirkulære prosessen så nære sluttbrukeren som mulig, sier prosjektkonsulent Hans Kristian Hagen i Felleskjøpet Agri.

Kostnadsfritt

Felleskjøpet setter i sommer og høst opp reiseruter for plastpressene, som vil besøke utvalgte avdelinger rundt om i landet.

– Dette er tiden hvor gårdbrukeren har gjort unna våronna, og mange har et betydelig antall tomme storsekker liggende. Det kan være sekker som har inneholdt gjødsel, såkorn, såfrø eller kraftfôr. Sekkene kan være fra oss eller andre leverandører, vi tar imot alt kostnadsfritt, sier Hans Kristian Hagen.

Starten på årets store innsamlingsaksjon av storsekker skjedde mandag 5. juni ved Felleskjøpets avdeling på Holstad i Ås. Her var både landbruks- og matminister Sandra Borch og klima- og miljøminister Espen Barth Eide til stede for å få innblikk i Felleskjøpets håndtering av landbruksplast.

Mye havner fortsatt på avveie

– Mesteparten av landbruksplast blir samlet inn, men fortsatt er det landbruksplast som havner på avveie. Vi har alle ansvar for at plasten vår blir tatt hånd om på lovlig og riktig måte. Dette er også noe næringa er opptatt av, og det er kjærkomment at Felleskjøpet på denne måten gjør det enklere for jordbruket å opptre i tråd med regelverket, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

– Landbruket er en ikke ubetydelig kilde til plastforurensning. Det er derfor gledelig at Felleskjøpet Agri tar ansvar for å samle inn og gjenvinne mer av landbruksplasten. Dette skjer heller ikke i et vakuum. Jeg kom nettopp tilbake fra forhandlinger om en internasjonal avtale for å stoppe plastforurensning, og der fikk Norge med oss de andre landene på at vi skal ha et utkast til en internasjonal plastavtale klart allerede til neste møte i novembersier klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Landet rundt

Etter starten på Holstad, bres kampanjen utover hele landet gjennom sommeren og fram på høsten.

– Vi bor i et langt land med forskjellige vær- og temperaturforhold, og vi forsøker å legge opp en reiserute så innsamlingsaksjon kommer til rett tidspunkt, sier Hans Kristian Hagen.

Det er viktig at sekken må være rista rein. Deretter kan en praktisk løsning for eksempel være å legge ni storsekker opp i én sekk. Felleskjøpet stiller med presse hvor bøndene kan møte opp og levere storsekkene. Pressingen vil skje på konkrete datoer. Bøndene kan levere denne dagen, eller det gis også mulighet til å avhende storsekkene i container i forkant.

Får stadig høyere verdi

Konsernsjef Svenn Ivar Fure poengterer at råstoff av plast vil få en stadig høyere verdi.

– Vi må komme dit at vi må se på plast som en egen verdikjede. All plast vi samler inn i Felleskjøpet går til resirkulering og blir ny råvare. Resirkulerte storsekker er en ressurs vi skal styre tilbake til produsenter som trenger hardplast som råvare, sier Fure og får støtte av styreleder Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet Agri.

– Råstoff av plast er en vare det vil bli et stort marked for, og en framtidig kamp om. Da er det viktig at vi beholder verdiene av dette innad i landbruket. Dette er en så god råvare at vi på sikt må få på plass en panteløsning på samme måte som det er på tomflasker. I sum skal dette være et bidrag til å styrke bondens økonomi, sier Anne Jødahl Skuterud.

Fakta om landbruksplast:

  • Landbruksplast er en fellesnevner for ulike plasttyper som bonden bruker i gårdsdrifta.
  • De vanligste typene er vikleplast/rundballeplast, storsekker som inneholder gjødsel, såkorn, kraftfôr. Videre fiberduk og hard plastemballasje som kanner og kasser.
  • Felleskjøpet er har i flere år samlet inn og sendt rundballeplas til gjenvinning. I år er målet å samle inn 600 tonn.
  • Bæreposene i Felleskjøpets 97 butikker landet rundt er ett av produktene som er produsert av gjenvunnet landbruksplast.
  • I fjor startet Felleskjøpet pilotprosjektet med å samle inn storsekker til gjenvinning. Gjennom piloten i Østfold ble det sendt 22 tonn storsekker til gjenvinning.
  • I år har Felleskjøpet ambisjoner om å samle inn 200 tonn storsekker.

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078