23948sdkhjf

NIVA bidrar med relevant forskning i forhandlingene mot en global plastavtale

Forhandlingene om en global avtale mot plastforurensing fortsetter i Paris denne uken. Over 200 forskere fra mer enn 40 land står klare til å bidra gjennom forskerkoalisjonen for en velfungerende plastavtale, som koordineres av NIVA.

FN og medlemslandene har som mål å ferdigstille en internasjonal, bindende avtale innen utgangen av 2024.

Det er avgjørende at forskningsbasert kunnskap ligger til grunn for beslutningene som tas i denne prosessen, slik at avtalen blir gjennomførbar i praksis og ikke fører til negative sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvenser.

Derfor har forskere fra hele verden og mange ulike fagretninger gått sammen i en koalisjon som skal bidra med faglige råd og kunnskap underveis.

Diskuterer mulige elementer i plastavtalen

I mars 2022 ble 175 land enige om å få på plass en internasjonal plastavtale innen utgangen av 2024 under FNs miljøforsamling i Nairobi. Dette markerer et historisk skille i kampen mot plastforurensing, og det er enighet om at det haster med tiltak på tvers av plastens livsløp.

Forhandlingene er allerede godt i gang, og det første av fem forhandlingsmøter fant sted i Uruguay i november 2022. Det andre forhandlingsmøtet startet i Paris 29. mai 2023.

I dette møtet vil medlemsland og representanter for sivilsamfunnet diskutere mulige elementersom kan inngå i et juridisk bindende internasjonalt instrument. En rapport med forslag fra 243 land og organisasjoner er grunnlag for diskusjonene.

Blant landene er det ulike meninger om hva avtalen bør inneholde. Mens over 50 land har sluttet seg til høyambisjonskoalisjonen lansert av Norge og Rwanda, ønsker flere land en avtale med frivillige tiltak og få forpliktende mål. Det er forventet at forhandlingsmøtet i Paris kan føre til enighet om å utvikle et førsteutkast med tekst til avtalen.

NIVA bidrar med relevant kunnskap

NIVA følger plastavtale-forhandlingene for å bidra til at kunnskapsbasert forskning ligger til grunn for beslutningene. 

NIVA leder blant annet et toårig prosjekt som støtter opp om meningsfull deltagelse i forhandlingene, finansiert av Norad og gjennomført i samarbeid med Centre for International Environmental Law, Envioronmental Investigation Agency, og Centre for Environmental Justice and Development.

NIVA er også aktivt involvert med koordinering og deltakelse i forskerkoalisjonen for en velfungerende plastavtale (SCEPT), et nettverk av over 200 uavhengige forskere på ulike fagområder fra mer enn 40 land.

NIVA-forskerne Idun Rognerud og Emmy Nøklebye har fulgt forhandlingsprosessen tett og er til stede i Paris. Rognerud koordinerer SCEPT-sekretariatet og har ledet en forskningsrapport om mikroplast for Nordisk Samarbeid. Nøklebye har ledet NIVAs samarbeid med FNs bosettelsesprogram om en rapport som utforsker rettferdig omstilling av uformelle gjenvinnings-sektorer, støttet av International Knowledge Hub Against Plastic Pollution (IKHAPP).

Gjennom disse samarbeidene bidrar NIVA med uavhengig, kunnskapsbasert, og relevant forskning som kan bidra til å utvikle bærekraftig løsninger for de globale miljøutfordringene vi står overfor.

Kilde: Pressemelding fra NIVA

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.375