23948sdkhjf

Resirkulert plast kan være mer giftig advarer Greenpeace

Med tanke på forurensning, er resirkulert plast følgelig ingen god løsning.

ADVARSEL MOT PLAST: Greenpeace sier at plast er uforenlig med sirkulær økonomi når flere land nå forbereder seg på traktatforhandlinger, ifølge en artikkel på The Guardian.

I forkant av den siste forhandlingsrunden for en internasjonal plastavtale, har Greenpeace advart om at resirkulering av plast kan gjøre den mer giftig og derfor ikke bør betraktes som en løsning på forurensningskrisen.

Plast er iboende uforenlig med en sirkulær økonomi, sa det globale miljønettverket i en rapport med forskning som viser at resirkulert plast er mer giftig enn deres jomfruelige bestanddeler, sier Greenpeace til The Guardian.

Videre skriver The Guardian, at rapporten er tidsbestemt til å falle sammen med begynnelsen av nye samtaler om en potensiell global plastavtale. Den kommer ettersom egen forskning har funnet at nedbryting av plast for resirkulering sprer mikroplastforurensning i miljøet.

Representanter fra 173 land ble i fjor enige om å utvikle en juridisk bindende traktat som dekker hele livssyklusen til plast fra produksjon til avhending, som skal forhandles i løpet av de neste to årene.

Neste uke skal de møtes i Paris, for samtaler som allerede har blitt kritisert for å ekskludere lokalsamfunn i utviklingsland som er skadet av dumping og brenning av plastavfall, samt marginaliserte avfallsplukkere, som er avgjørende for resirkulering.

Uten disse stemmene er frykten at forhandlingene vil bli påvirket av bedriftens interesser.

– Plastindustrien - inkludert selskaper innen fossilt brensel, petrokjemi og forbruksvarer - fortsetter å fremme plastresirkulering som løsningen på plastforurensningskrisen, sa Graham Forbes, leder av Greenpeace USAs globale plastkampanje til The Guardian.

Men … toksisiteten til plast øker faktisk med resirkulering. Plast har ingen plass i en sirkulær økonomi, og det er klart at den eneste reelle løsningen for å få slutt på plastforurensning er å redusere plastproduksjonen massivt, sier Forbes til The Guardian.

The Guardian skriver at siden 1950-tallet, er det produsert om lag 8 milliarder tonn plast. Greenpeace-rapporten katalogiserer fagfellevurdert forskning og internasjonale studier som viser ikke bare at bare en liten andel (9 prosent) av plasten noen gang blir resirkulert, men også at de som ender opp med høyere konsentrasjoner av giftige kjemikalier, som multipliserer deres potensielle skade på mennesker, dyre- og miljøhelse.

I følge rapporten inneholder resirkulert plast ofte høyere nivåer av kjemikalier som giftige flammehemmere, benzen og andre kreftfremkallende stoffer, miljøgifter inkludert bromerte og klorerte dioksiner, og mange hormonforstyrrende stoffer som kan forårsake endringer i kroppens naturlige hormonnivåer.

Plastavfall øremerket resirkulering eksporteres vanligvis fra høyinntektsland til fattigere deler av verden

– Plast er laget av giftige kjemikalier, og disse kjemikaliene forsvinner ikke bare når plast resirkuleres. Vitenskapen viser tydelig at plastresirkulering er et giftig forsøk med trusler mot helsen vår og miljøet langs hele resirkuleringsstrømmen, sier Dr. Therese Karlsson, vitenskapelig rådgiver ved International Pollutants Elimination Network (IPEN) til The Guardian.

– Enkelt sagt, plast forgifter sirkulærøkonomien og kroppene våre, og forurenser luft, vann og mat. Vi bør ikke resirkulere plast som inneholder giftige kjemikalier. Virkelige løsninger på plastkrisen vil kreve global kontroll med kjemikalier i plast og betydelige reduksjoner i plastproduksjonen, sier Karlsson til The Guardian.

The Guardian skriver også at plastproduksjonen er spådd å tredobles innen 2060. Greenpeace sa at enhver global plastavtale må oppnå umiddelbare betydelige reduksjoner i plastproduksjonen, som et første skritt på veien mot total eliminering av produksjonen av ny plast.

– Den plasten som er igjen må gjenbrukes så langt det er mulig, mens avfallshåndteringsteknologier utvikles som ikke bare innebærer å brenne den eller begrave den, sa Greenpeace til The Guardian.

Kilde: Artikkel i The Guardian.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109