23948sdkhjf

Bærum: Over 70.000 golfballer på avveie er et stort miljøproblem

Asplan Viak har undersøkt omfanget av golfballer på avveie ved Nordhaug Gård.

SPYR UT GOLFBALLER: Det gigantiske anlegget til Toppgolf AS på Nordhaug er Norges største driving range og sender ut 50.000 golfballer i døgnet.

Christian Sønstebø er grunneier og bonde på Nordhaug gård i Bærum. Han eier hele området på 1200 mål og har festekontrakt med golfklubben til 2050. Sønstebø leier foreløpig ut 300 mål til golfareal.

Han forteller til Plastforum at langt fra alle ballene havner innenfor nettet som skal samle dem opp og føre dem tilbake til dispenseren. Siloen med hundretusener av baller blir stadig fylt på med nye baller fordi det skytes både over, under og rundt nettet.

Christian Sønstebø. Foto: Tarjei Krogh.

– Det er både et miljøproblem og et sikkerhetsproblem. Det er ingen som tør å bruke turstien bak området, fordi det er livsfarlig å gå der, sier Sønstebø.

Undersøkelser i grunnen viser omfattende mengde golfballer på avveie ved Toppgolf AS ved Nordhaug gård i Bærum.

Sønstebø ønsker at fagmiljøene involverer seg i denne saken og at temaet kan løftes opp til debatt.

Vi vet jo at dette er farlig, men tar gjerne imot fagkompetanse som kommer på banen for å si mer om kompleksiteten av 70.000 baller under jorda. Vi ønsker fagressurser og forskningsrelatert arbeid som kan beviselig si noe om golfballenes essens, plast, gasser og miljøgifter fra ballen, sier Sønstebø.

Med tanke på at dette tallet bare gjelder for én golfklubb, gir det et dystert bilde på det totale omfanget av golfballer på avveie.

Asplan Viak og Bærum Elveforum

Undersøkelser i grunnen på 8 tilfeldige steder utført av Bærum Elveforum på området bak nett ved driving range på Toppgolf AS, viser at golfballer er fordelt på forskjellig dybder i bakken. Det ble ikke avdekket baller under 10 cm.

Det konkluderer Asplan Viak med i rapporten etter undersøkelsen som ble utført på oppdrag fra grunneieren.

Totalt 70.000 golfballer

­­– Jeg ville ha et svar på hvor mange baller som er i bakken, sier Sønstebø.

Antall baller ble beregnet basert på tettheten av baller mellom nett og elv og hvor de sannsynligvis ville falle ned. Det gav en total mengde på over 70.000 baller.

I et tidligere notat har Asplan Viak vurdert hvor mange golfballer det kan være som ligger rett oppå bakken.

Flere tiltak er vurdert for å avdekke ytterligere hvor mye baller som finnes under bakken og i Øverlandselva.

Med jernrive og forsiktige spadetak

Asplan Viak ble engasjert til å lage et prøveprogram og presentere resultatene fra de funn som er gjort. Bærum Elveforum har blitt engasjert til å undersøke de tilfeldig utvalgte områder med jernrive og forsiktige spadetak. Hensikt er å få et anslag over omfanget av golfballer som ligger i grunnen og hvor dypt de ligger.

I et område i bakkant av nettet der Øverlandselva og Østernbekken møtes, er det valgt ut 8 tilfeldige områder som ble undersøkt. Deler av området har status som Flomskogsmark av svært høy kvalitet som er å anse som truet og området har en sentral økosystemfunksjon.

Bærum Elveforum er engasjert av Nordgård AS til å utføre terrenginngrepene i de utvalgte områdene. De har tidligere utført vurderinger av mengden golfballer og vært med i flere ryddeaksjoner.

Terrengundersøkelser

Bærum Elveforum gjennomførte undersøkelser den 29. april med to personer. Mesteparten av snøen var da smeltet, men grunnet nattekaldt, var det enkelte steder fortsatt tele i bakken. Toppgolf hadde i forkant denne uken plukket golfballer i terrenget. Det var tydelig at det var primært synlige baller som var plukket og det var få synlige baller igjen i terrenget denne dagen.

Det ble likevel observert baller under organisk materiale og der det fortsatt var snøflekker. Utifra observasjoner fra Bærum Elveforum var det svært mange baller i avfallssekker.

Golfballene ligger ikke dypere enn 10 cm

Rapporten til Asplan Viak gir et grovt overslag som tilsier at på de fleste områdene lå ca. 75 prosent av ballene som ble funnet fra 0-5 cm ned i bakken. Det inkluderer de som ligger under gresset/plantemateriale, men oppå jorda. Omtrent 25 prosent ligger fra 5-10 cm nede i bakken. I andre områder er det omvendt. Der ligger mye under sedimenter fra flom i elva.

Basert på undersøkelsene av åtte prøvefelter, ser det ut til at ingen baller ligger dypere enn 10 cm under bakken.

Estimering av baller under bakken

Det er estimert å være 70.750 baller «under overflaten» utenfor driving rangen. I tillegg er det viktig å påpeke at elven ikke er vurdert på grunn av stor vannføring og derved vanskelig tilgjengelighet, men i likhet med tidligere, ble det observert en del baller i elven inkludert et godt stykke nedover mot brua over til Øverland gård.

– I elveløpet ligger mange hundre golfballer flere hundre meter nedstrøms. Selv har jeg telt 150 golfballer på et lite område i overflata langt fra driving rangen, som trolig betyr at det ligger tusenvis av baller i overflata, som igjen betyr 10.000-vis av baller i bekken nedgravd i leire. Selv om golfballene i seg selv ikke finner veien ut til fjorden, vil mikroplasten gjøre det, sier Sønstebø.

Stort sett driving range baller, med lite innslag av spillballer

I et NRK-innslag ble det nevnt at en del av ballene kunne være spillballer fra golfbanene. Bærum Elveforum har tatt ut til sammen 99 vilkårlige baller av de ballene som var samlet opp fra under bakken og på bakken. Kun 2 baller var spillballer, det vil si to prosent, mens resterende var driving range baller.

Kilde: Intervju med Plastforum og undersøkelse av Asplan Viak / Astrid Drake

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078