23948sdkhjf

2.5 millioner til mindre plast

Handelens Miljøfond har gitt 2.5 millioner kroner i prosjektmidler for å redusere plast i bygge- og anleggsnæringen. Nå skal det testes ut løsninger og klimaeffektive alternativer til plast i to pilotprosjekter – et kontorbygg i Vitaminveien 1B for Ferd Eiendom og et boligbygg i Drammen, hvor Birk & Co er utbygger.

Plast inngår i mange bygningsdeler i moderne bygg, og bygg- og anleggsbransjen står for en tredjedel av all plast som brukes i Norge.

Plastbruken har en rekke problematiske sider knyttet til både framstilling, avhending og forsøpling. Plast er som hovedregel framstilt fra fossile kilder, og per i dag er det en altfor liten andel av plasten som faktisk resirkuleres. Det betyr at mye av plasten går til forbrenning, eller enda verre, havner på avveie og forurenser på land og i vann. Det er derfor avgjørende å skape en ny bevissthet om hvordan vi bruker plast i bygg.

Lanserte egne kriterier

FutureBuilt lanserte i 2022 egne kriterier for bruk av plast i bygg, som i disse dager prøves ut i faktiske byggeprosjekt. Prosjekteringen har vist at det er mulig å spare store mengder plast gjennom relativt enkle grep, både i selve bygget og i byggeprosessen. Planen videre er å finne flere forbildeprosjekter som ønsker å jobbe med disse kriteriene, for på den måten å gjøre seg erfaringer som kan brukes til å revidere kriteriene og gjøre dem enda mer treffsikre. Det har nemlig liten hensikt å fjerne eller erstatte plast hvis alternativene er miljømessig dårligere.

Erlend Seilskjær, prosjektleder i FutureBuilt, er bekymret for det han opplever som hodeløs bruk av plast i byggebransjen.

–  Det er på tide at vi stiller oss noen spørsmål om plastbruk i bygg. Når er det nødvendig og hensiktsmessig å bruke plast? Kan vi designe bort noe av plasten? Kan vi velge fossilfri (biologisk framstilt eller resirkulert) plast? Og ikke minst, hvordan kan vi sikre at all plasten kan demonteres og resirkuleres når vi skal bygge om eller rive?

80 prosent reduksjon av plast

For Vitaminveien 1B, som er et kontorbygg på ca. 20 000 kvadratmeter, er det gjennomført innledende studier for plastreduksjon. Studien viser at plastbruk i bygningskroppen kan reduseres med nær 80 prosent (vekt), noe som tilsvarer 20 tonn eller 1,29 kg/kvadratmeter BTA. Plastbruk i tekniske anlegg er ikke inkludert i dette tallet, og særlig innen elektrofaget er det trolig store muligheter for plastreduksjon.

Malene Eldegard Leirpoll i Vill Energi påpeker at en 1 til 1-erstatning, som for eksempel å bytte plastrør med stålrør, ikke alltid er en god løsning fordi det ofte gir både økte kostnader og økte klimagassutslipp. For å løse samme oppgave er det derfor nødvendig å utvikle nye løsninger.

–  Målet er å finne klima- og kostnadseffektive alternativer for plast i bygg, slik at dagens mengder kan reduseres vesentlig. Her vil analyser, beregninger og vurderinger av miljøpåvirkning, klimagassutslipp, økonomi og teknisk gjennomførbarhet gi et grundig beslutningsgrunnlag for helhetlige løsninger. Dette krever tett samarbeid mellom utbygger, arkitekt, miljørådgiver og bygningsfysiker, samt entreprenører, leverandører og andre tekniske fagfelt, påpeker Eldegard Leirpoll.

Redusert plastbruk i hele BA-næringen

I løpet av prosjektperioden vil FutureBuilts kriteriesett for plastbruk i bygg evalueres og revideres på bakgrunn av erfaringene fra pilotprosjektene. Kriteriene vil også implementeres i nye prosjekter som tas opp i FutureBuilt, og både Ferd Eiendom og Birk & Co vil ta med seg erfaringene fra plastpilotene inn i andre byggeprosjekter. Resultatene fra plast-prosjektet vil også kommuniseres på både arrangementer, gjennom artikler og en eksempelsamling som vil være åpen og tilgjengelig for hele bygge- og anleggsbransjen. Prosjektet vil derfor gi store ringvirkninger i form av redusert plastbruk i hele BA-næringen.

– Bruken av plast i bygg har økt dramatisk de siste tiårene og det er estimert at over 2,7 millioner tonn plast er akkumulert i byggene våre.  Dette prosjektet går rett i kjernen av problemstillingen ved å fremskaffe kunnskap som gjør at bruken av plast begrenses til der den har størst nytte og erstattes av andre materialer ellers. Vi ser det også som en styrke at prosjektet involverer aktører i hele verdikjeden. Derfor er vi glade for å kunne støtte prosjektet og ser frem til resultatene, avslutter Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Fakta:

Prosjektet er et samarbeid mellom Vill Energi (prosjektleder), FutureBuilt, Ferd Eiendom, Birk & Co, Mad arkitekter, Oslo Works og siv.ing. F.M. Haaland AS. I tillegg vil det være et tett samarbeid opp mot tekniske rådgivere innen elektro, VVS, entreprenører og leverandører. Handelens Miljøfond støtter prosjektet med 2.5 millioner.

Kilde: Pressemelding fra FutureBuilt

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094