23948sdkhjf

Industrien ser mørkt på utsiktene til andre kvartal

Norske industriledere melder om fall i totalt produksjonsvolum i årets første kvartal. Den generelle bedømmelsen for 2. kvartal 2020 preges av pessimisme og stor usikkerhet knyttet til koronapandemien hos flertallet av industrilederne.

Det skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Konjunkturbarometeret for første kvartal 2020 viser fall i samlet industriproduksjon sammenlignet med fjerde kvartal 2019. Det er særlig produsenter av investeringsvarer som melder om lavere produksjon, men også konsumvarer rapporterer om nedgang. Bildet for produsentene av innsatsvarer  skiller seg ut ved at det meldes om moderat vekst i produksjonsvolumet sammenliknet med det forrige kvartalet.

Den samlede industrisysselsettingen viser også nedgang i første kvartal 2020. Dette er nok et resultat som preges av covid-19 situasjonen som oppleves nå for tiden.  Det er både produsenter av investeringsvarer og konsumvarer som melder om lavere sysselsetting, mens produsentene av innsatsvarer melder om uendret sysselsetting.

Det var samlet sett en betydelig nedgang i ordretilgangen både i hjemme- og eksportmarkedet i årets 1. kvartal. Produsenter av alle tre varetyper melder om nedgang i ordretilgangen både på hjemme- og eksportmarkedet, men det er særlig produsenter av investeringsvarer som melder om bortfall av nye ordrer.

Lavere ordretilgang blant produsenter av investeringsvarer kan ha sammenheng med at det har vært lite tilvekst av nye investeringsprosjekter fra petroleumsnæringen i vinter. Lav økonomisk vekst blant Norges viktigste handelspartnere, særlig i Eurosonen og Storbritannia, har bidratt til lavere etterspørsel mot norske eksportbedrifter. Produsenter av innsatsvarer har derfor meldt om fall i ordretilgangen fra eksportmarkedet i fire kvartaler nå. Sterkest fall i eksportordrer er det i næringene metallindustri og papir- og papirvareindustri. Internasjonale smitteverntiltak som ble satt i verk i siste halvdel av 1. kvartal har bidratt ytterligere til et bredt fall i eksportordrer i industrien.

Fall i ordretilgang ga også fall i ordrebeholdning innen varetypene investeringsvarer og innsatsvarer i 1. kvartal 2020. Produsenter av konsumvarer melder om en om lag uendret, samlet ordrebeholdning i 1. kvartal.

Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 2. kvartal 2020 er preget av de norske og de globale tiltakene mot koronapandemien. Det er en stor andel av industriledere som melder at det er pandemien som er bakgrunnen for pessimismen som uttrykkes i indeksen for den generelle bedømmelsen av utsiktene for 2. kvartal. Pessimismen er bredt basert, men den generelle bedømmelsen er mest negativ blant ledere innenfor varetypen investeringsvarer.

Blant produsenter av investeringsvarer finner vi leverandørindustrien som er avhengig av ordrer fra olje- og gassnæringen. Det kraftige fallet i oljeprisen i 1. kvartal gir utsikter til kutt i oljeinvesteringene, som kommer på toppen av de nasjonale og globale tiltakene knyttet til pandemien. Dette er forhold som kan ramme leverandørindustrien ekstra hardt. Et tilleggsmoment er at leverandørindustrien er en arbeidsintensiv bransje. Strenge smittevernregler og karantene på ansatte rapporteres også som en årsak som kan bidra til å holde aktiviteten nede. Dette rammer særlig bruken av utenlandsk arbeidskraft på grunn av reiserestriksjoner og stengte grenser.

Industrilederne melder om at vedtatte investeringsplaner nedjusteres, og ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet er ventet å gå kraftig ned. Det samme gjelder for sysselsettingen, den ventes å avta betydelig i industrien samlet sett i 2. kvartal.

 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125