23948sdkhjf

Skal lede fremtidens utslippsfrie transport og industri

Etter hard konkurranse mottar seks ambisiøse og innovative prosjekter 107 millioner kroner i statsstøtte for å utvikle løsninger for utslippsfri maritim transport og fremtidens klimanøytrale industri.

Støtten gis gjennom PILOT-E, den felles, statlige finansieringsordningen til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. De seks utvalgte prosjektene skal utvikle nye helhetlige løsninger som kan gi viktige bidrag på veien mot lavutslippssamfunnet. Av de tildelte 107 millioner kroner, går 71 millioner kroner til prosjekter innen maritim transport, og 36 millioner kroner til prosjekter innen industri.

– Vi som står sammen om å støtte disse prosjektene har etablert PILOT-E for å utvikle og realisere flere gode ideer, og få dem raskere ut i markedet. Forskningsbasert innovasjon skaper arbeidsplasser og store verdier for samfunnet, og hjelper bedriftene til å nå sine mål. Ordningene våre skal være så enkle og treffsikre som mulig for næringslivet, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd.

Utslippsfri maritim transport:

De fire prosjektene som får PILOT-E-status her representerer nullutslippsløsninger for ulike fartøystyper. Prosjektene er ambisiøse og vil i stor grad til å flytte fronten for hva som er mulig innen nullutslipps, maritim transport.

Selfa Arctic AS og Flying Foil AS skal lede hvert sitt samarbeidsprosjekt knyttet til utslippsfrie hurtigbåter. Sammen med sine partnere skal de utvikle løsninger som øker energieffektiviteten og dermed gjør nye elektriske framdriftsløsninger basert på batteri- eller brenselcelledrift mulig. 

Havyard Group ASA leder et prosjekt med ambisjoner om utslippsfri drift i verdensarvfjordene og i deler av den den ordinære ruten for nye Kystruta, gjennom å kombinere batterier og hydrogen-brenselceller.

Samskip AS skal utvikle og realisere lønnsom container-transport på sjø med hydrogen og brenselceller som gir utslippsfri framdrift og gjør det mulig å flytte transport av last fra vei til sjø. Autonom lasthåndtering står sentralt for å oppnå kostnadseffektivitet for en utslippsfri løsning.

Prosjektene under PILOT-E i denne runden får midler fra Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet, og Samferdselsdepartementet.

– Grønn skipsfart er en sektor hvor Norge kan være verdensledende med ny og grønn teknologi. Omstillingen er i gang, for eksempel med mange elektriske ferger. Årets tildeling fra PILOT-E viser at det er spennende planer framover i forskning og næringslivet for å gjøre skipsfarten mer miljøvennlig. Hydrogen er en av løsningene vi har store forventninger til. Jeg gratulerer alle selskapene som nå får viktig statlig støtte til å utvikle sine ideer videre, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

– PILOT-E vil bidra til å øke vår evne til å skalere løsninger raskere til markedet. Norge er ikke de eneste som utvikler innovative løsninger på globale problemstillinger. Vi må være tidlig ute og vise at vi kan implementere nye bærekraftige løsninger i større skala, skal vi øke vår konkurranseevne internasjonalt, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

– Teknologi som kan bidra til å redusere utslippene av klimagasser og samtidig øke verdiskapningen er en etterspurt vare. Norge kan med dette utvikle løsninger for både nasjonal og internasjonal transport på vei mot lavutslippssamfunnet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

-Dette er prosjekter som vil fremme norsk maritim industri, bidra til reduserte klimagassutslipp fra denne sektoren og styrke sjøtransportens konkurransekraft ved utvikling av autonom lasthåndtering. Norge ligger langt framme i utviklingen av smart og grønn maritim industri og disse prosjektene vil være fyrtårn som mange vil følge med på, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Fremtidens klimanøytrale industri:

Å bringe industrien mot lavutslippssamfunnet vil kreve en kombinasjon av økt anvendelse av teknologi som allerede er tilgjengelig og utvikling av helt ny teknologi. Nullutslippsindustri i 2050 krever at teknologiutviklingen starter allerede i dag.

KLIMANØYTRAL: Elkem og Yara skal bidra til å gjøre industrien mer klimanøytral, og har fått støtte til dette. Her fra Elkem Bremanger. FOTO: ELKEM

Yara og Elkem skal lede hvert sitt ambisiøse PILOT-E-prosjekt som skal gå foran i å utvikle løsninger for fremtidens klimanøytrale industri. 

Yara skal skal sammen med Nel bidra til utvikling og realisering av en verdikjede for grønn mineralgjødsel. Ambisjonen er på lang sikt å realisere utslippsfri mineralgjødselproduksjon gjennom innovative løsninger for kostnadseffektiv hydrogenproduksjon fra fornybare kilder. Dette prosjektet er et viktig steg for Yara, i tråd med selskapets strategi om å investere i forskning og innovasjon som støtter opp om selskapets misjon om å mette verden og ivareta kloden på en bærekraftig måte.

Elkem har ambisjoner om å erstatte fossilt kull i produksjonen av silisium- og ferrosilisium legeringer. En innovativ produksjonsprosess for biokarbon kan gjøre det mulig å bruke utradisjonelle råvarer til å fremstille kostnadseffektivt og bærekraftig reduksjonsmiddel som kan brukes i dagens produksjonsprosess. Prosjektet vil teste biokarbonet i en smelteovn i full skala.

– En energiintensiv industri har vært en viktig forutsetning for utviklingen av det norske velferdssamfunnet. Industrien vil være sentral i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Da er det helt nødvendig at industrien er ambisiøse i å utvikle og ta i bruk null- og lavutslippsteknologi, som samtidig legger til rette for økt verdiskaping i fremtiden, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

– Ny kunnskap og ny teknologi blir avgjørende for å skape fremtidens klimanøytrale industri. Denne tildelingen er et viktig ledd i dette, og viser hva som er mulig å få til når forskningsmiljøer, næringsliv og myndigheter jobber sammen, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. 

PILOT-E er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, og ble startet i 2015, for å akselerere det grønne skiftet gjennom å sikre en raskere utvikling fra idé til marked. PILOT-E samkjører de tilgjengelige finansieringstilbudene og innebærer høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering.

 

Kilde: Innovasjon Norge

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.095