23948sdkhjf

Som første norske sykehus skal Ahus gjenvinne medisinsk utstyr fra operasjonssalen

Ahus, Ortomedic og Zirq Solutions, et datterselskap i Norsk Gjenvinning-konsernet, har startet et pilotsamarbeid for gjenvinning av gastrokirurgisk utstyr.

- Gjenvinning av medisinsk utstyr er et helt nytt felt. Frem til nå har slikt utstyr enten blitt brent eller deponert, fordi man ikke har hatt en løsning for forsvarlig innsamling og rensing. Vi kan sikre trygg håndtering og dekontamineringsprosess, slik at utstyret kan demonteres og sorteres i rene avfallsstrømmer, som plast, metall og glass. Disse råvarene kan deretter brukes inn i høykvalitetsprodukter, som designmøbler blant annet, forteller en entusiastisk CSO, i den relativt nye satsingen i Norsk Gjenvinning-konsernet, Kristine Laake-Bjurquist.

Banebrytende teknologi

Zirq Solutions har utviklet en banebrytende dekontamineringsteknologi, som gjør at klinisk risikoavfall nå kan omdannes til et rent avfall, som igjen kan bli omdannet til attraktive og høyverdige råvarer. Medisinsk teknisk industri har stor klimapåvirkning gjennom sin produksjon av medisinsk utstyr og frem til nå har det vært en bruk og kast bransje, for å sikre at brukt utstyr ikke er en kilde til smitte. Men med renseteknologi er denne risikoen nå eliminert, slik at industrien kan gå fra en lineær økonomi, til å bli en sirkulær økonomi for fremtiden.

Samarbeid i verdikjeden helt avgjørende for å lykkes

- Dette hadde vært umulig om vi ikke samarbeidet i verdikjeden. Vi har vært avhengige av produsenten av utstyret, distributør og besitter for å klare å sette dette på plass. I dette tilfellet inkluderer det Ahus, Ortomedic og farmagiganten Johnson & Johnson. Ortomedic har inngått et samarbeid med teknologiselskapet Zirq Solutions, for å sikre at utstyr benyttet i forbindelse med gastrokirurgi skal bli gjenvunnet, sier Kristine.

Ortomedic leverer på årlig basis et stort antall produkter til Ahus, som vil bli samlet inn. Produktene er sammensatte og består av ulike typer plast og metall, som er krevende å gjenvinne. Når det i tillegg har vært ansett som klinisk risikoavfall er det ingen som tidligere har villet røre det. Med sertifiserte sjåfører og forsvarlig håndtering frem til dekontamineringsprosessen gir det muligheter innen et enormt globalt marked.

Omfang av utfordringen

I 2018 ble mer enn 1,5 millioner tonn med avfall fra helsesektoren forbrent eller deponert i Europa, men mørketallene er store. Totalt sett står den globale helsesektoren for 4,4% av de globale klimagassutslippene og dersom de var ett land, ville landet vært den femte største forurenseren i verden. Avfallsvolumet som oppstår i helsesektoren er betydelig - i europeiske land kastes det ~3,5 kg avfall per sykehusseng/dag. Med økt levetid og rask vekst i livsstilsykdommer vil avfallet fra helsesektoren vokse i rask takt i årene fremover. For eksempel er det forventet at antallet diagnostiseringer med diabetes vil øke med 50% fra 2020 til 2050.

Ahus velger nå å gå foran og være med på å vise vei for hvordan dagens lineære avfallssystem for sykehus kan revolusjoneres. Dette gjør de fordi en del av sykehusets miljømål er å øke sorteringsgraden, samt redusere CO2-utslipp, forteller Avdelingssjef Geir Böhler. - Videre skal vi jobbe med forebyggende tiltak for å redusere utslipp, avfall og ressursbruk, samt velge materialer, produkter og tjenester slik at miljøpåvirkningen på det ytre miljø blir så liten som mulig.

Flere som roper varsku over en viktig bransje som nå girer om for en sirkulær økonomi

Flere av verdens største helseorganisasjoner varsler nå om hvordan helsesektoren selv er en kilde til helseproblemer. Både Verdens Helseorganisasjon, Health Care Without Harm og Assosiation of Medical Device Reprocessors påpeker behovet for at helsesektoren må dekarbonisere, for at ikke sektoren i seg selv skal forbli en kilde til at folk blir syke, gjennom sur nedbør, luftveissykdommer og fotokjemisk smog.

Helsesektoren er en versting på bruk av engangsutstyr, og det er i dag svært strenge krav knyttet til håndteringen av smittefarlig medisinsk avfall.

- Vi er ekstremt opptatt av at dette blir håndtert på en trygg og forsvarlig måte, men når vi viser at det er mulig å gjenvinne dette til nye høykvalitets råvarer, tenker vi at det ikke lenger skal brennes på svært høy varme, slik som er standarden og modellen systemet er bygget opp for, avslutter Kristine.

Samarbeidet mellom Ahus, Ortomedic, Johnson & Johnson, NG Secure og Zirq Solutions viser hvordan gårsdagens løsninger nå må vike når morgendagens muligheter oppstår – gjennom innovasjon og samarbeid i verdikjeden.

Kilde: Pressemelding fra Norsk Gjenvinning

KLIKK for alle artikler i Innovasjon og forskning.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079