23948sdkhjf

Circular Packaging Cluster maner til samarbeid i verdikjeden

I forrige uke arrangerte Circular Packaging Cluster årets første medlemsmøte. Gjennom en innholdsrik dag skulle deltakerne prøve å kartlegge blokkeringer i en sirkulær verdikjede for emballasje.

Under åpningstalen kunne klyngeleder Ola Ronæss fortelle at CPC har fått finansiering til flere prosjekter, og at det bare er å spenne fast setebeltet og følge med i tiden som kommer. Han manet også til samarbeid blant klyngens medlemmer.

Få insentiver

Ronæss trakk fram CPCs utgangspunkt, nemlig å hindre utslipp fra emballasje som er blitt avfall, forlenge levetiden til produkter og å få mer ut av mindre emballasje.

– For å nå EUs utslippsmål, må vi ha en årlig økning i gjenvinningen på 80 prosent, om forbruket av plastemballasje forsetter å vokse i samme tempo som det har gjort, sier han.

Han viste også til problemer med få insentiver til innsamling i kommunene, all den tid det mangler bruk av innsamlet plast. Økt innsamling vil også føre til større kostander i kommunene, og ulike ordninger for plastinnsamling fører til varierende resultater fra kommune til kommune.

 Foredrag

Deretter fulgte en rekke foredrag:

  • Cecilie Lind fra Avfall Norge
  • Eirik Oland fra Handelens Miljøfond
  • Stine Helgeland fra stiftelsen LOOP
  • Hanne Larsen fra Nofima
  • Helga Næs fra Nofima og Emballasjeforsk

Ronæss forteller at CPC er svært fornøyd med dagen og at de fem foredragene fungerte veldig bra som oppspill til workshopen som ble avholdt etter lunsj.

– De ga sine vurderinger om hva som må til for å nå de vedtatte målene om gjenvinning og å få fossile elementer ut av emballasjematerialene. Talerne ga en del lignende, men også nokså ulike, beskrivelser av hva som må til. Dette understreker viktigheten av slike samlinger, dere flere aktører fra ulike steder i verdikjeden treffes for å løse avfallsproblemet, sier han, og legger til:

– Det er når vi forener forståelse og gjør flere felles prioriteringer at vi skyter fart.

Workshop

Under workshopen fikk fire grupper i oppgave å kartlegge blokkeringer for sirkulær flyt av emballasje. To av gruppen tok utgangspunkt i design, produksjon, pakking og fylling, mens de to andre jobbet ut ifra sortering, vasking og materialgjenvinning.

– Det var veldig motiverende å være med i workshopdelen. Det var god oppslutning og deltagelse. Deltagerne har sitt hovedansvar i ulike deler av verdikjeden. Det er ved å møte andre fra forskjellige deler av verdikjeden vi skaper dialog og forståelse. Det igjen skaper grunnlag for sirkulærutvikling, sier Ronæss.

Legger fram flere resultater i løpet av året

Workshopen var en del av et samarbeidsprosjekt med, og finansiert av, Viken fylkeskommune.

Etter arrangementet sitter CPC igjen med 6-7 hovedutfordringer knyttet til design/utvikling av emballasje og tilsvarende for sortering og gjenvinning. Disse skal de jobbe med videre, før resultatene rapporteres til alle klyngemedlemmer og næringslivet i Viken.

De neste månedene vil klyngeadministrasjonen sammenstille informasjon de har hentet fra rapporter, utredninger, dybdeintervjuer og workshop. Det blir sluttføringen av milepæl 1: å kartlegge og presisere sirkulære blokkeringer i verdikjeden for forbrukeremballasje i plast.

– Mot sommeren og høsten vil vi jobbe med å lage forslag på hvordan en del av disse blokkeringene kan løses, sier Ronæss.

I slutten av mai eller starten av juni vil neste medlemsmøte bli arrangert. Her vil CPC presentere en oppsummering av alle funn. De oppfordrer medlemmer til å bli med og gi løsningsforslag på de viktigste utfordringene knyttet til design, utvikling, sortering og gjenvinning av emballasje.

 

Kilde: Emballasjeforeningen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078