23948sdkhjf

Grensekryssende plastavfall får nye EU-regler

1.januar 2021 trer de nye Basel-kodene for plast i kraft. Kodene implementeres også i EUs grensekryssforordning fra denne datoen

Miljødirektoratet arrangerer derfor et webinar der vi går gjennom endringene, det blir mulighet for å stille spørsmål. Webinaret finner sted 18. november mellom 10 og 11, og er gratis å være med på.

Baselkonvensjonen etablerer et globalt rammeverk for kontroll med grensekryssende forsendelser av farlig avfall og annet avfall. Formålet med konvensjonen er å forebygge skader på helse og miljø fra håndtering og internasjonal handel med avfall, og sikre bedre kontroll med slik handel globalt.

På bakgrunn av et norsk forslag vedtok partene i Baselkonvensjonen i 2019 å endre konvensjonen for å sikre bedre kontroll av global handel med plastavfall, særlig plastavfall som ikke er egnet for gjenvinning og representerer en risiko for forsøpling og forurensning, inkludert marin forsøpling.

EUs forordning om grensekryssende forsendelser av avfall (1013/2006) (grensekryssforordningen) gjennomfører Baselkonvensjonen i EØS-området. Vedtaket støtter opp om økt materialgjenvinning av plastavfall globalt og arbeidet for mer bærekraftige plastprodukter, økt bruk av resirkulert materiale og en mer bærekraftig verdikjede for plast globalt. Hittil er bare omlag 9 prosent av alt plastavfall som er generert globalt blitt gjenvunnet, 12 prpsent er brent og 79 prosent lagt på avfallsdeponi eller havnet i miljøet. Konsekvensen er opphopning av plast i havene og i naturmiljøet forøvrig, også på rene og fjerntliggende steder slik som Arktis.

Rettsakten skal gjennomføres i EU/ EØS-landene. Det legges det opp til en rask innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen, med en kort høring av nødvendige endringer av norsk regelverk i november.

Miljødirektoratet har lagt de nye EU-regler for grensekryssende forsendelser av plastavfall ut på høring. Dette finner dere på lenken under.

For å være med på webinaret se nærmere info her.

Kilde: Pressemelding fra Miljødirektoratet

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.376