23948sdkhjf

Ny EU-skatt fra nyttår av

EU-lederne har bestemt at det skal innføres en skatt på ikke-materialgjenvunnet plastavfall. Tiltaket trer i kraft allerede fra nyttår av.

Det er Avfall Norge som melder dette.

Det var under EU-toppmøtet tidligere i sommer at statslederne ble enige om å opprette et fond som skal dekke inn mye av EUs budsjett for tidsrommet 2021 til 2027.

Ett av tiltakene som ble vedtatt var en karbongrenseskatt på import av varer fra land uten klimatiltak, skatt på ikke-gjenvunnet plast-avfall og inntekter fra auksjonering av nye klimakvoter til luftfart og sjøtransport.

For punktet som omhandler ikke-gjenvunnet plastavfall, ble EU-lederne enige om at dette skal tre i kraft allerede fra 1. januar neste år.

Ifølge Avfall Norge skal fondet benyttes til å øke budsjettene for en rekke EU-programmer, men også som direkte støtte til sektorer som har særskilt lidd under COVID-19-krisen.

I vedtaket fra toppmøtet står det at skatten skal utgjøre 0.8 euro per kilo ikke-materialgjenvunnet plast-avfall. Det tilsvarer 800 euro per tonn, eller ca 8000 norske kroner.

Avfall Norge skriver på sin hjemmeside følgende om vedtaket:

«Avfallspolitikken og tilhørende regelverk er godt forankret i EØS. Det er også EUs konkurranselovgivning. Spørsmålet blir da om hvorvidt en harmonisert skatt i alle EU-land, som Norge ikke er forpliktet til å innføre, vil kunne bety en konkurransevridning i markedet. Her vil EFTAs overvåkingsorgan, ESA, ønske å ha et ord med i laget. Skal ESA ta stilling til saken vil det kreve at de mottar en henvendelse fra en berørt aktør. De økonomiske konsekvensene for bransjen og hvordan skatten vil slå ut i markedet, er det for tidlig å si noe om».

Kommenter artikkelen (1)
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.333