23948sdkhjf

Miljø: Ønsker flere plastbedrifter i plastråstoff-prosjekt

- Vi trenger å få flere bedrifter i norsk plastbransje med i «Operation Clean Sweep».

Det sier bærekraftsansvarlig Thor Kamfjord hos Norner, som i samarbeid med Handelens Miljøfond vil øke norsk deltakelse i det globale programmet. I Norge er det foreløpig under 10 aktører fra plastbransjen som deltar, mens i Danmark er snart 100 bedrifter med.

«Operation Clean Sweep» (OCS) er et frivillig og gratis program for å få bukt med pellets-utslippene i plastbransjen, som et ledd i å redusere plastforurensning i verdenshavene.

- OCS er en svært en enkel måte å sørge for at plastråstoff fra plastbransjens aktører ikke havner i naturen eller i havene. Gjennom relativt enkle tiltak som har fokus på bevissthet og tiltak som oftest har lave investeringer kan man redusere pellets-utslippene vesentlig. Målet er nullutslipp av slikt plastråstoff, som av mange kalles «havfruetårer», sier Kamfjord.

FLERE NORSKE: Bærekraftansvarlig Thor Kamfjord hos Norner ønsker at flere norske bedrifter blir med i "Operation Clean Sweep", et prosjekt som bidrar til å redusere plastråstoff-utslipp. FOTO: MORTEN DAHL

Han opplyser at prosjektet er tuftet på seks forpliktelser som «medlemsbedriftene» må følge.

Disse er:

1.Å bedre arbeidsplassen og rutiner for å hindre avfallsutslipp

2.Skape og iverksette interne prosedyrer for å oppnå målene om nullutslipp av pellets

3.Sørge for at ansatte for opplæring i, og tar ansvar for å hindre, begrense og rydde opp i utslipp

4.Følge opp arbeidet med å hindre utslipp jevnlig

5.Samarbeide med lokale og nasjonale reguleringsmyndigheter for å begrense pellets-utslipp

6.Oppfordre alle selskapenes samarbeidspartnere (underleverandører, transportører osv) til å oppnå samme mål.

ENKELT OG GREIT: Med enkle og rimelige løsninger bidrar Operation Clean Sweep" til å sørge for at bedrifter kan få redusert utslipp av pellets. ILLUSTRASJON: OCS

- En av fordelene med OCS er at det er frivillig og gratis å være «med», samtidig som tiltakene som skal til er forholdsvis enkle og rimelige for den enkelte bedrift. Deltakere i programmet vil få tilgang til forslag til rutiner, internt og eksternt kommunikasjonsmateriell, utstyr for å hindre råstoffutslipp og en veilledningsmanual for å implementere programmet i egen bedrift. I tillegg så får bedriftene tilgang til eksempler på «best practice» fra andre deltakere.

Plastråstoff (Pellet, pulver, «flakes» fra gjenvinningsindustrien) finnes i hele verdikjeden – fra produksjon, håndtering, transport til omdannelse og gjenvinning. OCS er et initiativ laget av plastindustrien, for plastindustrien, for å hindre pellets-avfall.

Norner deltar selv i programmet, og Kamfjord ønsker å framheve de enkle prosedyrene for den enkelte bedrift. De bedriftene som deltar gir tilbakemeldinger på at dette er enkelt, rimelig og at det har en stor effekt.

- Plastbransjen er ikke alene om ansvaret for plastforsøpling, men vil løse problemet når det gjelder plastråstoff som man finner både i sjøen, langs strender, og i magene på fugl og fisk, fortsetter Kamfjord.

Organisasjonen for europeisk plastbransje – Plastics Europe – har gjort OCS obligatorisk for sine medlemmer fra 2020. Siden OSC ble etablert i 2015 har nå nærmere 700 bedrifter blitt «medlem» i OCS. I Danmark har EPS-bransjen gjort det obligatorisk for sine medlemmer å delta i programmet.

Utslipp av pellets er av Plastics Europe estimert til å være den nest største kilden til primær mikroplast i EU, og det er plastbransjen som har en direkte kontroll av pellets-utslippene.

- I Norge er det fortsatt svært få som er med, mens i Danmark har programmet i siste årene hatt en enorm økning.  Vår målsetning er at å få med flere norske, og vi ønsker norsk plastindustri velkommen med i dette globale miljøtiltaket, sier Kamfjord.

- Er alt «på stell» i egen bedrift, så er det likevel et poeng å delta, slik at andre bedrifter kan lære av de beste, avslutter han med. Havet og naturen deler vi alle sammen, og utfordringene løser vi gjennom felles innsats.

Pipelife Norge er den første norske rørprodusenten som ble med i OCS.

- Vi ønsker å ta ansvar for at plast ikke forurenser havene våre. Derfor vil vi sikre at våre produksjonsprosesser ikke forurenser vårt miljø lokalt. Vi ønsker også å sikre at våre råmaterialer og produkter benyttes på en forsvarlig måte, og at de ikke kommer på avveie. I så henseende er OCS et svært nyttig hjelpemiddel å få til en bevissthet rundt dette blant våre ansatte, sier Kjell Larsen, adm.dir i  Pipelife Norge.

GODT HJELPEMIDDEL: - Vi ønsker å ta ansvar for at plast ikke forurenser havene våre.I så henseende er OCS et svært nyttig hjelpemiddel å få til en bevissthet rundt dette blant våre ansatte, sier Kjell Larsen, adm.dir i  Pipelife Norge. FOTO: PIPELIFE NORGE

- Vi er svært glade for – og stolte av – å være en del av det globale OCS-initiativet, og oppfordrer andre i norsk plastbransje til å gjøre det samme, sier han.

Pipelife er Norges største produsent og leverandør av plastrørsystemer. All produksjon foregår ved fabrikkene i Surnadal, Stathelle og på Ringebu. Selskapet har en omsetning på en milliard kroner, og har 250 ansatte.

- Det er veldig gledelig at vi nå har fått med en ledende aktør som Pipelife i Operation Clean Sweep, sier Kamfjord.  Dette håper vi motiverer flere norske bedrifter til å delta.

- Å ta miljøansvar er allerede en forutsetning for å være konkurransedyktig hos mange kunder. Vi gleder oss også over at Ineos, som har lengst erfaring med programmet i Norge, er villig til dele sine erfaringer med andre bedrifter i plastverdikjeden, sier han. 

- I Norge har INEOS siden 2017 fulgt OCS programmet og gjennomført flere tiltak, forteller Magnar Bakke, adm. direktør i INEOS Bamble.

OGSÅ MED: Ineos er også blitt med i "Operation Clean Sweep". FOTO: INEOS

- Foruten at ansatte har fått en enda grundigere opplæring innen materialhåndtering, bevisstgjøring og fokus om miljøaspektene, har INEOS etablert enda strengere rutiner og økt sikkerhetsmarginene for å unngå pellets på avveie, fortsetter Bakke.

Dersom pellets skulle komme på bakken blir lasteområdene støvsuget før man spyler området. Og skulle pellets komme på avveie vil det havne i kummer som har doble barrierer og disse tømmes regelmessig. Hele avløp- og undergrunnssystemet er sikret med disse barrierene.

Tank/bulkbiler blir rengjort før de forlater lastestasjonene og alle sjåfører hos våre transportører har fått fornyet opplæring i bulkhåndtering og har gjennomført en egen temadag i OCS.

PROBLEM: Utslipp av pellets fra plastproduksjonsbedrifter et et økende problem, som OCS tar fatt i. ILLUSTRASJONSFOTO

Avfallshåndteringen hos INEOS er oppgradert ved bruk av lukkede containere og har fått nye lokasjoner ved miljøstasjoner som forenkler tømming og kontroll. OCS programmet pågår kontinuerlig og har sterkt fokus i INEOS worldwide. «Klarer vi å stoppe pellets på avveie i verdikjedens første ledd gjør vi et godt innledende bidrag», avslutter Magnar Bakke.

- Deltakelse i OCS er bra for den enkelte virksomhet, for miljøet og ikke minst for bransjens omdømme, og vi ønsker derfor resten av den norske plastindustrien velkommen til dette programmet som er laget av plastindustrien selv, avslutter Kamfjord.

Kommenter artikkelen (1)
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078