23948sdkhjf

Overveldende flertall for å forby engangsartikler i plast innen 2021

For å redusere forsøplingen av havet og naturen stemte EU-parlamentet 24. oktober over et forslag om forbud av engangsartikler i plast. Det ble en kjempeflertall for forbud mot bl.a. tallerkener og bestikk, plast-/bomullspinner, sugerør, rørepinner i plast, ballongpinner mm innen 2021. Og det blir økt produsentansvar.

Rapporten, som utgjorde grunnlaget for diskusjonen i parlamentet, var utarbeidet av belgiske Frédérique Ries. Rapporten ble vedtatt med 571 stemmer for og 53 stemmer mot. 34 stemmer var blanke. EU-parlamentet går nå i forhandlinger med Europarådet når EU-ministrene har kommet med sine egne syn i saken.

Ytterligere produktgrupper omfattes

EU-parlamentets avstemning viste også at EU-politikerne ønsker ytterligere tiltak enn bare å forby engangsartikler av plast. Oxo-nedbrytbare tilsetninger og visse EPS-produkter ønskes fjernet inkludert at tiltak skal iverksettes mot sigarettfiltere og tapt fiskeredskap.

En del av vedtaket gikk ut på at omfanget av visse plastartikler, der det ikke er mulig å finne alternativer, skal reduseres med minst 25 prosent innen 2025.

Produktene, som det ble vedtatt forbud og restriksjoner mot, skal ifølge en pressemelding fra EU-parlamentet utgjøre mer enn 70 prosent av marin forsøpling (redaksjonen i Plastforum synes det er riktig å fortelle at tapt fiskeredskap utgjør 27 prosent av avfallet som er funnet på europeiske strender, i noen områder utgjør det opp mot halvparten av søppelet. Red. anm.).

Produktene for den vanlige forbruker vil, dersom vedtakene blir iverksatt, bli utestengt fra EU-markedet fra og med 2021.

EU-parlamentet la også til at forbudet skal gjelde produkter laget av oxo-nedbrytbar plast, for eksempel poser eller emballasje samt fat, begere etc. for hurtigmat produsert i EPS.

Nasjonale reduksjonsmål for andre plastprodukter

Forbruket av flere andre gjenstander, som det ikke finnes noe alternativ til, må reduseres av EUs medlemsland med minst 25 prosent innen 2025. Dette inkluderer engangsemballasje for burgere etc, emballasjeprodukter i flere materialer (sandwich) for mat, frukt, grønnsaker, desserter eller iskrem.

Medlemsstatene skal utarbeide nasjonale opplegg for å oppmuntre befolkningen til ombruk av produktene eller bruke dem også til andre formål, samt til generell gjenbruk og gjenvinning.

Andre plastvarer, for eksempel flasker for øl- og mineralvann mm, må samles separat og resirkuleres med et krav til en gjenvinningsgrad på 90 prosent innen 2025.

Sigarettfiltere og tapte fiskeredskaper

EU-parlamentets medlemmer var enige om at tiltakene for reduksjoner også skal dekke avfall fra tobakksprodukter, særlig sigarettfiltere som inneholder plast. Slike skal reduseres med 50 prosent innen 2025 og 80 prosent innen 2030.

En sigarettstump som kastes ut av bilvinduet kan forurense mellom 500 og 1.000 liter vann og det kan ta opptil tolv år før filteret er gått i oppløsning. Sigarettstumper/-filtere er de nest mest forurensende engangsartikler som inneholder plast.

Medlemsstatene bør også sørge for at minst 50 prosent av tapt eller forlatt fiskeredskap i plast innsamles årlig. Gjenvinningsmålet er minst 15 prosent innen 2025.

Utstyr fra fiskeriene representerer altså 27 prosent av avfallet som er funnet på Europas strender.

 Økt produsentansvar

Medlemsstatene må sørge for at bedrifter med tobakksprodukter dekker kostnadene ved innsamling av avfall fra disse produktene, inkludert transport og videre bearbeiding.

Det samme gjelder for produsenter av fiskeredskaper som inneholder plast. Selskapene pålegges også å bidra til at gjenvinningsmålene nås.

Frédérique Ries, som hadde ansvaret for rapporten og var ordfører for saken i EU-parlamentet, mente at europeiske politikere med vedtaket av 24. oktober, hadde kommet med den mest ambisiøse lovgivningen mot engangsplast noensinne.

– Nå er det opp til oss å holde kursen i de kommende forhandlinger med Europarådet, og vi må starte så tidlig som mulig i november. Dagens avstemning baner vei for et kommende og ambisiøst direktiv. Det er essensielt å beskytte miljøet i havet og redusere kostnadene for miljøskader som skyldes plastforurensning i Europa. Skadene er beregnet å koste 22 milliarder euro fram til 2030, sa Frédérique Ries.

Litt bakgrunnsinformasjon

Ifølge EU-parlamentet utgjør plastartikler mer enn 80 prosent av marin forsøpling. Produktene som omfattes av vedtaket om EU-restriksjoner, utgjør, ifølge EU, 70 prosent av all marin forsøpling. På grunn av den langsomme nedbrytningsgraden, akkumuleres plastmaterialene i innsjøer, i havet og på strender i EU og over hele verden. Plastrester er funnet i marine arter – som havskilpadder, sel, hval og fugler, men også i fisk og skalldyr. Dermed forurenses også næringskjeden for folk flest.

Plast er et praktisk, fleksibelt, nyttig og økonomisk verdifullt materiale. Derfor er det essensielt at materialene brukes bedre, gjenbrukes og resirkuleres. Når det gjelder forurensning, utgjør den økonomiske virkningen ikke bare den tapte, økonomiske verdien av plastmaterialene, men også kostnadene ved opprydding og tap for en rekke næringer som turisme og fiskerier. Og skader og død på levende dyr og organismer.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109