23948sdkhjf

Bayer MaterialScience flytter HK for polykarbonat til Shanghai

Appetitten på satsing i Østerled bare forsterkes. Det tyskeste av det tyske, Bayers forretningsenhet for polykarbonat (PC), skal flytte hovedkontor fra Leverkusen til Shanghai. Samtidig iverksetter Bayerkonsernet et betydelig investeringsprogram i Kina for til sammen 1 milliard euro, nærmere 8 milliarder NOK.
Det var 9. desember 2010, dagen etter Bayers store innovasjonskonferanse, at meldingen kom. Der heter det at Bayer, innen 2016, har til hensikt å utvide kapasiteten vesentlig for produksjon av høyverdige materialer i Kina. Investeringsrammen er på rundt 1 milliard euro og alt er planlagt i Shanghai-området og de fleste av investeringene gjelder datteren Bayer MaterialScience.
Fremover skal det fokuseres intenst på Asia/Pacific-regionen, som i dag har betydelig vekst i alle de sentrale markedssegmentene Bayer er interessert i. Bl.a. står regionen for rundt 60 prosent av verdens totale polykarbonatmarked. Størst etterspørsel er det i Kina der bil-, elektro- og elektronikkapplikasjoner samt BA-næringen er det store områdene. Kapasiteten for PUR-råvaren MDI skal mer enn dobles, til én million tonn i året. For PC skal den økes til 500 000 årstonn. Selskapet skal også styrke FoU-virksomheten i området vesentlig. Videre vil hovedkvarteret til forretningsenheten Polykarbonat altså bli flyttet fra Leverkusen til Shanghai. Hensikten er å sikre enda større nærhet til det blomstrende PC-markedet i Asia.
Bayer-konsernet har som mål å selge for rundt 5 milliarder euro (fra 2,1 milliarder euro) årlig i Kina-regionen innen 2015. Halvparten av omsetningen skal komme fra Bayer MaterialScience, som i 2009 omsatte for 1,2 milliarder i regionen. Kina er i dag det viktigste landet for nettopp Bayers plastvirksomhet.
Konsernsjef i Bayer MaterialScience, Patrick Thomas, understreker at investeringene som gjøres er blant de største enkeltstående investeringene til dato for selskapet. Det er allerede investert eller besluttet å investere for 2,1 milliarder kroner i Shanghai-området fram til 2012. Sammen med den nå annonserte utvidelsen, betyr dette en total investering på mer enn 3 milliarder euro bare for plast. Intensjonsavtaler skal allerede være inngått med relevante myndigheter.

Fem separate prosjekter er planlagt for å øke produksjonskapasiteten ved Shanghai Chemical Industry Park. For polykarbonat planlegges det å bygge et helt nytt anlegg med en kapasitet på 200 000 årstonn. I tillegg skal kapasiteten på eksisterende anlegg økes fra 100 000 til 300 000 årstonn.
Bayer vil også øke kapasiteten i Shanghai for råstoff til produksjon av stivt polyuretanskum, bl.a. for bruk i isolasjonsprodukter. Det er aktuelt å bygge et nytt MDI-anlegg med en årlig produksjonskapasitet på 500 000 årstonn. Samtidig vil selskapet utvide kapasiteten på den nåværende MDI-enheten fra 350 000 til 500 000 årstonn.
Videre inneholder investeringspakken er utvidelsen av HDI-produksjon. HDI er et viktig startprodukt for materialer til overflatebehandling. Planen er både å utvide kapasiteten i eksisterende HDI-produksjon for å møte kortsiktig etterspørsel samt å bygge et anlegg for ytterligere 50 000 årstonn HDI.
Bayer MaterialScience har nylig offentliggjort at det skal bygges fem nye kundesentra i Shanghai og i tre andre, kinesiske byer. Bayer har nå øremerket ytterligere 110 millioner euro for dette prosjektet.
Også utvidelse av FoU-senteret i Shanghai står på agendaen. Man vil konsentrere virksomheten på områder der Kina spiller en ledende, global rolle, for eksempel på områder som vindmøller og solenergi. De andre FoU-virksomhetene til Bayer i Europa og USA skal fortsatt være dedikert til satsing på lovende områder og være en integrert del av selskapets globale FoU-nettverk.

Nytt hovedkontor for PC-aktivitetene var trolig en av de største overraskelsene i meldingen, i hvert fall for ansatte i Tyskland. Under ledelse av Dr. Günter Hilken flyttes HK fra Leverkusen til Shanghai. Flyttingen er planlagt å starte allerede i 2011 og gjøres for å komme nærmere kundene i verdens ledende område for polykarbonat. Bayer MaterialScience sier de tar dette skrittet for å øke hastigheten på beslutningsprosessene og generelt for å oppnå mer effektivitet i dag-til-dag prosesser.
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078