23948sdkhjf

Kjempekvartal for Hexagon Composites ASA

Takket være positive driftsresultater i alle forretningsområder og særlig drevet av veksten i amerikansk økonomi fikk Hexagon Composites i 3. kvartal 2013 en omsetning på 391,4 mill. kroner mot 234,1 millioner i samme kvartal 2012. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) ble 60,7 mill. kroner (11,8 mill. i 3. kv. 2012).
I en børsmelding fortelles det videre at driftsresultatet (EBIT) ble 42,0 mill. kroner (mot -1,7 i fjor) og resultat før skatt endte på 34,9 mill. kroner (-9,0 i 3. kvartal 2012).
At alle forretningsområdene i Hexagon leverte positive driftsresultater samtidig er selvfølgelig medvirkende til de gode resultatene i 3. kvartal. Ledelsen i Hexagon Composites trekker fram noen momenter som har bidratt til de gode tallene, bl.a. at den nye, store gassdrevne motoren som lages av Cummins-Westport beregnet for store kjøretøyer, er godt mottatt i Nord-Amerika. Det har medført sterk vekst i etterspørselen etter Hexagon Composites gasstanker for tyngre nyttekjøretøyer. Videre trekkes det fram at størsteparten av sluttkundene i Nord-Amerika rapporteres å velge CNG-systemer fremfor LNG-systemer. Og på CNG er Hexagon Composites markedsleder.
Transport og lagring av naturgass har vært en suksess for Hexagon Composites i flere år, både i Nord-Amerika og andre verdensdeler. Det meldes om fortsatt høy aktivitet i dette segmentet, og ordrene på selskapets tanksystemer Titan og Smartstore er hyggelig lesing. Ledelsen i Hexagon Composites trekker fram enda et positivt moment fra et verdensmarked som har slitt i flere år på rad, nemlig produksjonen av vindmøllevinger. Nå pekes det på at det er ny vekst i hvert fall i det nordamerikanske vindmøllemarkedet. Det vil kunne bety mye for datterselskapet Hexagon Devold og deres fiberarmeringer. Som meldt for et par måneder siden er det startet en prosess for Hexagon Devold der konsernledelsen vurderer alternative eierskapsforhold. Det gjenstår derfor å se om dette forretningsområdet, når bunnlinjen nå er positiv, forblir et Hexagon-selskap. Alternativt: om positive resultater, som gjør at salgsprosesser og fusjoner forenkles, vil føre til at selskapet får nytt eierskap.
Europa-markedet trekkes også fram i kvartalsrapporten til Hexagon Composites, der selskapet kan vise til gode tall for sine bussystemer i Europa. Det er også høyere etterspørsel enn forventet etter LPG-beholdere i Europa og dessuten bra tilvekst utenfor Europa. I det hele tatt: veldig positivt fra Hexagon Composites.
Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.109