23948sdkhjf

EU-kommisjonen vil ha ned bruken av plastposer

4. november 2013 vedtok Europakommisjonen et forslag som pålegger medlemsstatene å redusere bruken av lette plastbæreposer. EU-landene kan velge de tiltak som de finner mest hensiktsmessig. Det kan være å innføre avgifter, etablere nasjonale reduksjonsmål eller forbud på visse vilkår. Norge omfattes av vedtaket.
Lette plastposer brukes ofte bare en gang, men kan vedvare i miljøet i hundrevis av år, ofte som skadelige mikropartikler som er farlige for det marine livet i særdeleshet – se faktaboks.

Miljøkommissær Janez Potočnik understreket, da forslaget ble fremlagt, at dette gjøres for å løse en svært alvorlig og meget synlig miljøproblem. – Hvert år ender mer enn 8 milliarder plastposer opp som søppel i Europa. Det forårsaker enorme skader på miljøet. Noen medlemsstater har allerede oppnådd gode resultater i forhold til å redusere bruken av plastposer. Hvis andre fulgt opp på samme måte kunne vi redusere totalforbruket i EU med så mye som 80 prosent, uttalte Janez Potočnik.

Teknisk sett endrer dette forslaget det såkalte «Emballasje og emballasjeavfallsdirektivet» i EU på to sentrale punkter: Medlemsstatene pålegges å vedta tiltak for å redusere forbruket av plastbæreposer med en tykkelse under 50 mikron, da disse sjeldnere blir gjenbrukt enn tykkere poser. Slike poser ender ofte opp som søppel. De nye tiltakene inkluderer bruk av økonomiske virkemidler, for eksempel avgifter, nasjonale reduksjonsmål samt markedsføringsbegrensninger (en sak som for øvrig berører reglene i traktaten om EUs indre marked). De store reduksjonene, som er oppnådd i enkelte EU-medlemsstater gjennom innføring av avgifter og andre tiltak, viser at resultater kan oppnås gjennom effektive handlinger og beslutninger.
Forslaget følger opp tiltak som enkelte medlemsstater har iverksatt og fra forslag som EUs miljøministere har fremmet overfor Kommisjonen for å vurdere mulighetene for tiltak på EU-nivå. Forslaget har vært ute på omfattende høringer og har vunnet bred støtte for et EU-initiativ om å begrense plastbæreposene. Nå er forslaget altså vedtatt av EU-kommisjonen og allerede samme dag er organisasjonen European Bioplastics ute og slår et slag for sine bioplast- og nedbrytbare løsninger. For en «plastjournalist» er det absolutt grunn til å be politikere om å vurdere saken bredt og fra alle synsvinkler. Her er det raskt å trå feil! Så får vi se hva Norge bestemmer seg for å gjøre – for EØS-medlemsskapet forplikter til handling også hos oss.
AI
Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.079