23948sdkhjf

Konkurranse i gassmarkedet er bra for klima og næringsutvikling

Norske myndigheter forhandler med EU om gassdirektivet. Et felles brev fra en rekke organisasjoner understreker viktigheten av etablering av et regime som sikrer økt konkurranse både for rørgass og LNG i Norge.
Bedre konkurransedyktige vilkår vil stimulere til bruk av gass til fortrengsel for mer forurensende alternativer. Infrastrukturen kan også benyttes for fornybar-LNG leveranser, når det blir mulig. Det vil redusere utslippene både av NOx, partikler og klimagasser, samtidig som eksportbedriftenes konkurranseevne styrkes. Disse forholdene adresseres nå i et brev til Regjeringen fra flere organisasjoner.
Ikke lenger umoden Norge fikk i 2004 unntak fra gassdirektivet med begrunnelse i at Norge var et såkalt umodent marked. Leverandørene fikk unntak for bestemmelsene i direktivet i ti år. Forbruket av LNG i Norge var 28.700 tonn i 2004 og det hadde økt til 145.000 tonn i 2011. Dette vil øke ytterligere til mellom 400.000 og 450.000 tonn i 2016 på grunn av støtte fra NOx-fondet. Det norske markedet kan derfor ikke lenger karakteriseres som umodent.
Forhandler med EU Norske myndigheter er nå i forhandlinger med EU-kommisjonen om implementeringen av gassdirektivet. En rekke organisasjoner understreker i et brev til myndighetene viktigheten av at forhandlingene fører til at det etableres et regime som sikrer økt konkurranse både for rørgass og LNG i Norge. Organisasjonene, som nå har sendt et felles brev til myndighetene, er foruten Norsk Industri; NHO, Norges Rederiforbund, Norges Fiskarlag, NHO Sjøfart, Fraktefartøyenes Rederiforening, KS Bedrift, Næringslivets NOx-fond, Fiskebåtredernes Forbund og Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening.
Les brevet fra organisasjonene her (eller gå inn på http://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/gassdirektiv_brevmyndighetene_300614.pdf (Kilde: Norsk Industri)
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125