Stadig sterkere samarbeid skal sikre komposittutviklingen

| Av Asle Isaksen | Tips redaksjonen om en historie

Norsk Komposittforbund har avholdt sitt års- og medlemsmøte 2017 i Sandane 9. oh 10. mai. Avslutningen foregikk hos Brødr. Aa i Hyen. 48 personer var tilstede, på et arrangement som bar bud om mer samarbeid for økt bruk av kompositt.


Ærverdige Gloppen Hotell i Sandane, ett av de såkalte «historiske hotell» var et godt sted å være for 48 komposittmennesker.
For å ta det formelle først: Under valg av nytt styre, gikk Helge Støylen, Brimer AS, ut etter mange års innsats. Han ble behørig takket av styrelederen.
Inn som nytt styremedlem kom May Britt Hansen fra Nor-Dan Marine. Viggo Karlsen, daglig leder i DIAB Norge, fortsetter i ett år til som styreleder.

Norsk Komposittforbunds fremtid – hvordan skal eller bør den se ut? Spørsmålet ble stillet av styre og administrasjon og resulterte i en interessant og åpen debatt om hva som etter hvert skal eller bør skje med ledelsen av NKF. Det får virkelig aktualitet når nåværende daglige leder etter hvert slutter (trolig i løpet av halvannet til to år). Bør NKF fusjonere med andre polymerorganisasjoner i Norge/utlandet? Bør det ansattes en daglig leder på heltid? Kan styrets medlemmer drifte organisasjonen ved å dele oppgavene mellom seg?
Forsamlingen diskuterte forskjellige konstellasjoner, med og uten kontingentforhøyelser (det ble forøvrig enighet om uendret kontingent, men med indeksregulering). Mange syntes å være rimelig fornøyd med NKF slik det arbeides i dag.
Det var enighet om å tenke gjennom saken som tas opp i full bredde ved neste årsmøte.

Medlemsmøtet hadde flere aktuelle saker å diskutere, bl.a. om sirkulær økonomi for komposittprodukter, om livsløpsanalyser (LCA), om innsamling og gjenvinning av lystbåter/komposittdetaljer, om Fylkesmannsembetenes tilsyn i norske polymerbedrifter, om fagopplæring i Kongsberg, om hvordan utviklingen har vært for «Egget» (en lukket merde i kompositt som skal hindre rømming, luseplager og stoppe forurensning i fjorder med fiskeoppdrett). Marine Harvest har fått kvalifisert vedtak fra Fiskeridirektoratet for inntil fire konsesjoner knyttet til «Egget». Det er tro på at produksjonen av en pilot kan starte denne sommeren/så snart det foreligger klarsignal.

«Hurtigbåten i det grønne skiftet» var tittelen på foredraget til Ottar J. Aare i Hurtigbåtforbundet (HRF). Det ga en interessant status på hvor vi står i dag og hvordan utslipp fra båtene faktisk har blitt kraftig redusert de siste 15 årene takket være lettere og bedre båter, ny motorteknologi og om hvordan hydrogen- og/eller el.drift kan forventes å få gjennomslag i deler av hurtigbåtmarkedet.

«SamKomp» er et prosjekt i NKF-regi og som nå støttes med over 11 mill. kroner fra Forskningsrådet og der 11 partnere inngår. Prosjektet startet egentlig på årsmøtet i 2016, da man under den innledende work-shop’en avholdt et møte under temaet «Sekundærlaminat på vakuuminjiserte konstruksjoner». Her ble det nedsatt en arbeidsgruppe. Dette har nå resultert i et treårig prosjekt støttet av Forskningsrådet. Brødr. Aa er prosjektansvarlig, mens det er SINTEF Materialer og kjemi som er leder og sekretariat for prosjektet. Mange har stor tro på dette prosjektet, som vil utrede hva som er de beste metodene for skjøting og sammenføyning av komposittdetaljer: liming, laminering, krav til forbehandling av flatene osv. Svarene vil få stor betydning for både den enkelte bedrift, for nasjonal og kanskje også internasjonal komposittindustri.

Åpenhet og samarbeid gikk som en rød tråd gjennom års- og medlemsmøtet 2017. Det var stor vilje, gode holdninger og oppfordringer til samarbeid mellom aktørene for å fremme og utvikle løsninger som hele bransjen kan dra nytte av.
En god og hyggelig middag avrundet første dag av møtet.
Dag to var i sin helhet viet besøk og omvisning hos Brødr. Aa i Hyen. Det ble en svært interessant seanse. Det vises til kommende utgave av Plastforum med bilder og omtale av møtet i Sandane og Hyen.
Vel blåst, NKF, dette var fremtidsrettet i god ånd!
Asle Isaksen


Hold deg oppdatert med PlastForum NO
Er du abonnent? Become a subscriber

Med et abonnement får du ubegrenset adgang til nettavisen. Read the newspaper online


Skriv kommentar
Forsiden akkurat nå

Ekornes er tatt av børs – minoritesaksjonærene tvangsutløses

Kjempebehov for fagarbeidere

Allerede 80 % fullt på Nor-Shipping

Imponerende investeringer hos Bergen Plastics

Bygger demobil med gjenvunnet husholdningsplast

Nexeo og Distrupol under samme paraply

Nyhetsbrev

Piratkopier kan gi store skader

De kan forårsake ødelagte maskiner som fører til produksjonsstans og dermed tap av penger. I verste fall kan de til og med føre til personskader. Det handler om falske produkter til for eksempel reservedeler til maskiner eller kulelagre. Problemet er kjent også i plastindustrien.

Online Newspaper Archive

Fjerner plast fra sixpacken

Selges ikke Braskem likevel?

Vil bygge vindkraft-anlegg i USA

Havbruksdagen åpnes av fiskeriministeren

Elektriske fly like om hjørnet?

RPC-konsernet vurderes solgt!

Økt anvendelse av elektrisitet - fører til redusert behov for energi

Økt anvendelse av elektrisitet og dermed mer effektiv utnyttelse av energi, vil bidra til at verdens energibehov kommer til å falle fra midten av 2030 tallet til tross for at stadig flere får tilgang til energi.

- Norge langt bak på bruk av roboter

Norge har med sine mange små og mellomstore virksomheter enda til gode å forstå hvor stor forskjell en liten robot kan gjøre, selv i en mindre produksjon. Derfor har Universal robots, den danske frontløper for samarbeidende roboter, ansatt Julius Skulstad.

Klimamålene blir ikke oppfylt

Over 3 000 bedrifter søkte SkatteFUNN

Ukens vits: Den uheldige trailersjåføren

Konferanse om fremtidens sirkulære emballasje

Avery Dennison inngår miljøsamarbeid med Plasticity

«Future of The Fjords» ble Årets skip

Passasjerskipet «Future of The Fjords,» bygget av Brødr. Aa for rederiet The Fjords, er kåret til Ship of the Year. Prisen ble delt ut i Hamburg av ambassadør Petter Ølberg under SMMs første dag.

Lanserer tekstilfasade

Norsk-tysk strømkabel kommer på plass

Brimer og ServiTech slår seg sammen

Velox er kjøpt av IMCD

Ukens vits: Den filosofiske fiskerkona

Med nytt navn skal polymer-spesialist åpne flere markeder

Vurderer vindpark på Snorre og Gullfaks

ABB er med på «å forandre verden»

Bygger kompetansesenter for biokompositter

Ny storhandel kan være på gang…

Ukens vits: Gøy med muskler

Milliongave til frivillig innsats mot plastforsøpling

Bedrifter: Få råd og veiledning til innovasjonsprosjekter

Nordmenn frykter ikke robotene

Nytt biogranulat for sprøytestøping

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Send til en kollega

0.137