«7-mils støvlene i havbruket»

| Av Asle Isaksen | Tips redaksjonen om en historie

30. mai 2017, kl. 15.00-17.00, avholdes temamøte om havbrukets teknologirevolusjon, forventninger om resultat, implikasjoner på næring og politikk. Sted: NHO-bygget i Oslo.


Norsk Industri og TRITON tenketank havbruk m.fl. samarbeider om et temaseminar knyttet til den pågående teknologirevolusjonen i havbruket. Både godkjente søknader om utviklingstillatelser og søknader som er under vurdering i Fiskeridirektoratet, impliserer en markert overgang til helt nye driftsformer i norsk havbruk.
Foruten fire utvalgte cases vil møtet dekke ulike perspektiver i teknologiutviklingen, de forretningsmessige og næringspolitiske implikasjoner og ikke minst de miljømessige forbedringer man anser nye driftsformer vil resultere i.

Del 1: Teknologirevolusjonen og de interessante perspektivene
Temamøtet innledes med å gi en oversikt over de mer kritiske spørsmål som kan stilles relatert til den nye teknologien.
Hva betyr løsningene for:
· Selskapets konkurransekraft (produksjonskost pr. kg)
· Kompetansekrav i selskapet
· Bruk av ekstern leverandørekspertise
· Arealbehov (sjøtomter)
· Infrastruktur på land
· Grønt skifte i oppdrettet (fiskevelferd, dødelighet, energi, utslipp, rømming, lus)
· Åpenhet om teknologiløsningene og driftserfaring (allmenn læring, patentering)
· Eksportpotensiale av ny teknologi
· Konkurranse norsk havbruk vs. utenlandsk
· Forvaltningsregime (ny klassifisering av anleggene)
· Hva er «prisen» for at innovasjoner uteblir
Redaktør Thorvald Tande, Norsk Fiskerinæring, vil ta for seg disse perspektivene og stiller spørsmålene.

- Benstrekk –

Del 2: Rundebordskonferanse
Her vil de ulike perspektiver og kritiske forhold knyttet til teknologiløsningene bli drøftet. Fire selskaper er invitert til å kommentere og drøfte problemstillingene som debatten tar opp:
· Cermaq (Geir Molvik, CEO)
· Nordlaks (Merete Kristiansen, Kommersiell direktør)
· Marine Harvest (Ola Helge Hjetland, Kommunikasjonsdirektør)
· Mørenot Aquaculture AS (Bente Lund Jacobsen, Adm. direktør)

I tillegg settes fokus på:
· Søknadsprosessen
Fiskeridirektoratet (FD) er innvilgningsinstans for konsesjonssøknadene. FD har fått kritikk for svært lang behandlingstid. Flere avgjørelser er anket. Er myndighetene tatt på sengen mht. søknadenes innhold mht. teknologi, omfang, investeringsnivå, behandlingstid?
Knut E. Sunde, Direktør Norsk Industri gir sine kommentarer.

· Miljøperspektivet
Er søknadene kun et miljøteknisk skuebrød eller flytter norsk oppdrettsindustri seg reelt i grønn retning
Anders Karlsson-Drangsholt, Seniorrådgiver Havbruk Bellona, kommenterer.

· Næringspolitikken
Representerer realiseringen av de nye konsesjonssøknadene en ny næringspolitikk eller kun en forsterkning av den gamle?
Spørsmålet stilles til Nærings og Fiskeridepartementet (representant er forespurt).

Rundebordskonferansen vil bli ledet av Stål Heggelund, Fagsjef Norsk Industri og Jostein Refsnes, Leder TRITON Tenketank Havbruk
Foruten samarbeidet mellom Norsk Industri og TRITON, så er FiskeriBladet «Fiskaren» og IntraFish med i arrangementet.

Møtets varighet er to timer, fra kl. 15:00-17:00. Det er fri adgang og det blir matservering i etterkant. Av hensyn til arrangementet, som holdes i NHO-bygget i Middeltuns gate, Majorstuen, Oslo, er det nødvendig påmelding. Den sendes til Stål Heggelund, e-post: stal.heggelund@norskindustri.no


Hold deg oppdatert med PlastForum NO
Er du abonnent? Become a subscriber

Med et abonnement får du ubegrenset adgang til nettavisen. Read the newspaper online


Skriv kommentar
Forsiden akkurat nå

Nexeo og Distrupol under samme paraply

Piratkopier kan gi store skader

De kan forårsake ødelagte maskiner som fører til produksjonsstans og dermed tap av penger. I verste fall kan de til og med føre til personskader. Det handler om falske produkter til for eksempel reservedeler til maskiner eller kulelagre. Problemet er kjent også i plastindustrien.

Fjerner plast fra sixpacken

Selges ikke Braskem likevel?

Vil bygge vindkraft-anlegg i USA

Havbruksdagen åpnes av fiskeriministeren

Nyhetsbrev

Elektriske fly like om hjørnet?

Online Newspaper Archive

RPC-konsernet vurderes solgt!

Økt anvendelse av elektrisitet - fører til redusert behov for energi

Økt anvendelse av elektrisitet og dermed mer effektiv utnyttelse av energi, vil bidra til at verdens energibehov kommer til å falle fra midten av 2030 tallet til tross for at stadig flere får tilgang til energi.

- Norge langt bak på bruk av roboter

Norge har med sine mange små og mellomstore virksomheter enda til gode å forstå hvor stor forskjell en liten robot kan gjøre, selv i en mindre produksjon. Derfor har Universal robots, den danske frontløper for samarbeidende roboter, ansatt Julius Skulstad.

Klimamålene blir ikke oppfylt

Over 3 000 bedrifter søkte SkatteFUNN

Ukens vits: Den uheldige trailersjåføren

Konferanse om fremtidens sirkulære emballasje

Avery Dennison inngår miljøsamarbeid med Plasticity

«Future of The Fjords» ble Årets skip

Passasjerskipet «Future of The Fjords,» bygget av Brødr. Aa for rederiet The Fjords, er kåret til Ship of the Year. Prisen ble delt ut i Hamburg av ambassadør Petter Ølberg under SMMs første dag.

Lanserer tekstilfasade

Norsk-tysk strømkabel kommer på plass

Brimer og ServiTech slår seg sammen

Kjøpet av Braskem ventes sluttført i oktober

Velox er kjøpt av IMCD

Ukens vits: Den filosofiske fiskerkona

Nye sjøkabler i Oslofjorden

Flere besøkende på ONS

Med nytt navn skal polymer-spesialist åpne flere markeder

Vurderer vindpark på Snorre og Gullfaks

ABB er med på «å forandre verden»

Bygger kompetansesenter for biokompositter

Ny storhandel kan være på gang…

Ukens vits: Gøy med muskler

Milliongave til frivillig innsats mot plastforsøpling

Bedrifter: Få råd og veiledning til innovasjonsprosjekter

Nordmenn frykter ikke robotene

Nytt biogranulat for sprøytestøping

Ukens vits: Hevnen er søt

«Speakers Corner» på NTNU i Gjøvik – bruk muligheten!

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Send til en kollega

0.16