«7-mils støvlene i havbruket»

| Av Asle Isaksen | Tips redaksjonen om en historie

30. mai 2017, kl. 15.00-17.00, avholdes temamøte om havbrukets teknologirevolusjon, forventninger om resultat, implikasjoner på næring og politikk. Sted: NHO-bygget i Oslo.


Norsk Industri og TRITON tenketank havbruk m.fl. samarbeider om et temaseminar knyttet til den pågående teknologirevolusjonen i havbruket. Både godkjente søknader om utviklingstillatelser og søknader som er under vurdering i Fiskeridirektoratet, impliserer en markert overgang til helt nye driftsformer i norsk havbruk.
Foruten fire utvalgte cases vil møtet dekke ulike perspektiver i teknologiutviklingen, de forretningsmessige og næringspolitiske implikasjoner og ikke minst de miljømessige forbedringer man anser nye driftsformer vil resultere i.

Del 1: Teknologirevolusjonen og de interessante perspektivene
Temamøtet innledes med å gi en oversikt over de mer kritiske spørsmål som kan stilles relatert til den nye teknologien.
Hva betyr løsningene for:
· Selskapets konkurransekraft (produksjonskost pr. kg)
· Kompetansekrav i selskapet
· Bruk av ekstern leverandørekspertise
· Arealbehov (sjøtomter)
· Infrastruktur på land
· Grønt skifte i oppdrettet (fiskevelferd, dødelighet, energi, utslipp, rømming, lus)
· Åpenhet om teknologiløsningene og driftserfaring (allmenn læring, patentering)
· Eksportpotensiale av ny teknologi
· Konkurranse norsk havbruk vs. utenlandsk
· Forvaltningsregime (ny klassifisering av anleggene)
· Hva er «prisen» for at innovasjoner uteblir
Redaktør Thorvald Tande, Norsk Fiskerinæring, vil ta for seg disse perspektivene og stiller spørsmålene.

- Benstrekk –

Del 2: Rundebordskonferanse
Her vil de ulike perspektiver og kritiske forhold knyttet til teknologiløsningene bli drøftet. Fire selskaper er invitert til å kommentere og drøfte problemstillingene som debatten tar opp:
· Cermaq (Geir Molvik, CEO)
· Nordlaks (Merete Kristiansen, Kommersiell direktør)
· Marine Harvest (Ola Helge Hjetland, Kommunikasjonsdirektør)
· Mørenot Aquaculture AS (Bente Lund Jacobsen, Adm. direktør)

I tillegg settes fokus på:
· Søknadsprosessen
Fiskeridirektoratet (FD) er innvilgningsinstans for konsesjonssøknadene. FD har fått kritikk for svært lang behandlingstid. Flere avgjørelser er anket. Er myndighetene tatt på sengen mht. søknadenes innhold mht. teknologi, omfang, investeringsnivå, behandlingstid?
Knut E. Sunde, Direktør Norsk Industri gir sine kommentarer.

· Miljøperspektivet
Er søknadene kun et miljøteknisk skuebrød eller flytter norsk oppdrettsindustri seg reelt i grønn retning
Anders Karlsson-Drangsholt, Seniorrådgiver Havbruk Bellona, kommenterer.

· Næringspolitikken
Representerer realiseringen av de nye konsesjonssøknadene en ny næringspolitikk eller kun en forsterkning av den gamle?
Spørsmålet stilles til Nærings og Fiskeridepartementet (representant er forespurt).

Rundebordskonferansen vil bli ledet av Stål Heggelund, Fagsjef Norsk Industri og Jostein Refsnes, Leder TRITON Tenketank Havbruk
Foruten samarbeidet mellom Norsk Industri og TRITON, så er FiskeriBladet «Fiskaren» og IntraFish med i arrangementet.

Møtets varighet er to timer, fra kl. 15:00-17:00. Det er fri adgang og det blir matservering i etterkant. Av hensyn til arrangementet, som holdes i NHO-bygget i Middeltuns gate, Majorstuen, Oslo, er det nødvendig påmelding. Den sendes til Stål Heggelund, e-post: stal.heggelund@norskindustri.no


Hold deg opdatert med PlastForum NO
Er du abonnent? Become a subscriber

Med et abonnement får du ubegrenset adgang til nettavisen. Read the newspaper online


Skriv kommentar
Forsiden akkurat nå

Handelens Miljøfond starter opp 15. august

Etterlyser ny definisjon av bærekraft

Modulbaserte brenselcelleløsninger for båter er prinsippgodkjent

Ny Europa-rekord for gjenvinning av PVC

Oppjustert krav til andel fornybar energi

Lanserer verktøy for samarbeid mellom næringer og studenter

Nyhetsbrev

Hemmeligheten bak kunstig intelligens

Online Newspaper Archive

Lager 117 megawatt solkraft

Førerløse ferger kan erstatte gangbruer

Installerer unikt solcellesystem på busser

PILOT-E utlyser 100 millioner

Bygger stort visningssenter for havbruk

Ukens vits: Helgearbeid

Etablerer nytt robot-samarbeid i Skandinavia

Storordre til Hexagon Composites

Stadig flere solceller på norske hustak

Tre nye katapulter rettet mot havnæringene

Rolls-Royce kan kutte mange stillinger fredag

Full fres og heder for TOMRA

Utvikler ny batteriløsning

Nytt supermolekyl skal produseres på Herøya

SINTEF etablerer fond for nystartede bedrifter

VPI solgt til irsk selskap

Pipelife lanserer STORE, dobbeltveggede rør

Tester ut ny tidevannsteknologi

Oppdatert om rør-i-rør

Vellykket års og medlemsmøte i Norsk Komposittforbund

Ny toppsjef i Norner

Skal få plastdetaljer lettere ut av formverktøyet

Dette er Prosess 21

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Send til en kollega

0.253