«7-mils støvlene i havbruket»

| Av Asle Isaksen | Tips redaksjonen om en historie

30. mai 2017, kl. 15.00-17.00, avholdes temamøte om havbrukets teknologirevolusjon, forventninger om resultat, implikasjoner på næring og politikk. Sted: NHO-bygget i Oslo.


Norsk Industri og TRITON tenketank havbruk m.fl. samarbeider om et temaseminar knyttet til den pågående teknologirevolusjonen i havbruket. Både godkjente søknader om utviklingstillatelser og søknader som er under vurdering i Fiskeridirektoratet, impliserer en markert overgang til helt nye driftsformer i norsk havbruk.
Foruten fire utvalgte cases vil møtet dekke ulike perspektiver i teknologiutviklingen, de forretningsmessige og næringspolitiske implikasjoner og ikke minst de miljømessige forbedringer man anser nye driftsformer vil resultere i.

Del 1: Teknologirevolusjonen og de interessante perspektivene
Temamøtet innledes med å gi en oversikt over de mer kritiske spørsmål som kan stilles relatert til den nye teknologien.
Hva betyr løsningene for:
· Selskapets konkurransekraft (produksjonskost pr. kg)
· Kompetansekrav i selskapet
· Bruk av ekstern leverandørekspertise
· Arealbehov (sjøtomter)
· Infrastruktur på land
· Grønt skifte i oppdrettet (fiskevelferd, dødelighet, energi, utslipp, rømming, lus)
· Åpenhet om teknologiløsningene og driftserfaring (allmenn læring, patentering)
· Eksportpotensiale av ny teknologi
· Konkurranse norsk havbruk vs. utenlandsk
· Forvaltningsregime (ny klassifisering av anleggene)
· Hva er «prisen» for at innovasjoner uteblir
Redaktør Thorvald Tande, Norsk Fiskerinæring, vil ta for seg disse perspektivene og stiller spørsmålene.

- Benstrekk –

Del 2: Rundebordskonferanse
Her vil de ulike perspektiver og kritiske forhold knyttet til teknologiløsningene bli drøftet. Fire selskaper er invitert til å kommentere og drøfte problemstillingene som debatten tar opp:
· Cermaq (Geir Molvik, CEO)
· Nordlaks (Merete Kristiansen, Kommersiell direktør)
· Marine Harvest (Ola Helge Hjetland, Kommunikasjonsdirektør)
· Mørenot Aquaculture AS (Bente Lund Jacobsen, Adm. direktør)

I tillegg settes fokus på:
· Søknadsprosessen
Fiskeridirektoratet (FD) er innvilgningsinstans for konsesjonssøknadene. FD har fått kritikk for svært lang behandlingstid. Flere avgjørelser er anket. Er myndighetene tatt på sengen mht. søknadenes innhold mht. teknologi, omfang, investeringsnivå, behandlingstid?
Knut E. Sunde, Direktør Norsk Industri gir sine kommentarer.

· Miljøperspektivet
Er søknadene kun et miljøteknisk skuebrød eller flytter norsk oppdrettsindustri seg reelt i grønn retning
Anders Karlsson-Drangsholt, Seniorrådgiver Havbruk Bellona, kommenterer.

· Næringspolitikken
Representerer realiseringen av de nye konsesjonssøknadene en ny næringspolitikk eller kun en forsterkning av den gamle?
Spørsmålet stilles til Nærings og Fiskeridepartementet (representant er forespurt).

Rundebordskonferansen vil bli ledet av Stål Heggelund, Fagsjef Norsk Industri og Jostein Refsnes, Leder TRITON Tenketank Havbruk
Foruten samarbeidet mellom Norsk Industri og TRITON, så er FiskeriBladet «Fiskaren» og IntraFish med i arrangementet.

Møtets varighet er to timer, fra kl. 15:00-17:00. Det er fri adgang og det blir matservering i etterkant. Av hensyn til arrangementet, som holdes i NHO-bygget i Middeltuns gate, Majorstuen, Oslo, er det nødvendig påmelding. Den sendes til Stål Heggelund, e-post: stal.heggelund@norskindustri.no


Hold deg opdatert med PlastForum NO
Er du abonnent? Become a subscriber

Med et abonnement får du ubegrenset adgang til nettavisen. Read the newspaper online


Skriv kommentar
Forsiden akkurat nå

Britisk plastindustri avholder eget Brexit-seminar

Oljebransjen mest optimistisk

Bygger nytt innovasjonssenter

Ny dansk analyse: Plastposen er best for miljøet

OSO Hotwater vurderer å flytte til UK

Ukas vits: Lovlig og ulovlig arbeid

Nyhetsbrev

Ruger du på et kompetanse- eller teknologiprosjekt?

Online Newspaper Archive

Dropper fiskeoppdrett til havs

Skal utvikle fremtidens materialer

Blir medlem av Hydrogen Council

Biesterfeld og Evonik i partnerskap om PUR

Simuleringsverktøy med utvidet funksjonalitet

AKVA Group med firedobbelt båtleveranse

Universal Robots økte omsetningen 72 prosent

Nye batterityper på plast eller papir

– 2020-kravet er oppnåelig

EU krever at vi legger helt om til nesten-nullenergibygg i løpet av to år. Sivilingeniør Harald Hammer mener han har oppskriften.

Vil investere i digitale Lego-produkter

Prosjekt for rask formfremstilling

OM BE Plast er prosjektleder...

Etablerer Norden-kontor

Fishing for litter fortsetter

Etterspurt mastergrad for bygg og anlegg

Går så det suser

Her blir det "Plast-torg"

DowDuPont røper datterselskapenes navn

Industrien under tilsynets lupe

Borealis med i gigant-JV i USA

BEWi Group med milliardoppkjøp

LyondellBasell kjøper A. Schulman

Økt omsetning hos Hexagon

Materialtesting med radiologi

Drikkevann og mikroplast – ny målemetode gir gode svar

Events i kø

Ingen vei utenom emballasje-retur

KraussMaffei satser mer på pultrudering

Må betale millionbot

GS-Hydro blir til Otto Olsen

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Send til en kollega

0.256