7-milsstøvler i laksenæringen

| Av Asle Isaksen | Tips redaksjonen om en historie

Havbruk har enorme muligheter for bærekraftig vekst og økt verdiskaping i Norge. Da må tankegods og produksjonsfasiliteter optimaliseres, rammebetingelser og konsesjonsordninger være ordentlig på plass, mener Norsk Industri. Organisasjonen er sikker på at en femdobling er mulig om bare 13 år og forteller noe om dette i nylig fremlagte «Veikart for havbruksnæringen».


«7-milsstøvlene i havbruket» var temaet da Triton Tenketank v/Jostein Refsnes og Stål Heggelund, fagsjef for havbruksleverandørene i Norsk Industri, inviterte til to timers seminar om muligheter og utfordringer.

Norsk Industri mener en femdobling av havbruksnæringens omsetning er mulig i allerede i 2030, hvilket er 20 år tidligere enn regjeringens mål.
Og Norsk Industri tar i denne saken bladet fra munnen og forteller i klartekst hva som må til, bl.a. må det tenkes mer industrielt og deler av oppdrettsbransjen må slutte å fornekte at det eksisterer alvorlige problemer, som lakselus og rømming.
Norsk Industri legger i sakens anledning fram et 72 siders skrift – et «Veikart for havbruksnæringen».

200 milliarder i eksportverdi til havbruksnæringen i 2030 bør være en målsetting. I dag er eksportverdien 60 milliarder. For å komme dit må man ifølge Triton og Norsk Industri ta i bruk ny teknologi, nye merdtyper og det må tenkes både fiskevelferd og miljøkrav samtidig. Og myndigheter og tilsynsapparat må være med for å nå målene.

Teknologisporet står helt sentralt skal man nå målene. Det mente alle innlederne på seminaret.
Knut Sunde i Norsk Industri, som var blant innlederne, mente dagens oppdrettsanlegg ikke er industrielle eller miljøvennlige nok dersom det skal oppnås en slik næringsvekst. Nettopp derfor er «Veikartet» laget, ikke som noe absolutt sannhet, men som et «kompass» med antydninger til nødvendig peileretning og til teknologiske løsninger. Han og flere andre ga klart uttrykk for at lukkede løsninger som Hauge Aquas «Egget» (der Mundal Gruppen er sentral underleverandør) og ØPDs «smultring» var løsninger som er aktuelle. Og for disse to løsningene har jo Marine Harvest allerede fått innvilget utviklingstillatelser fra Fiskeridirektoratet, selv om de gjerne vil ha flere.

Apropos Fiskeridirektoratet. De har en stor jobb med å gå gjennom alle søknadene som har kommet inn siden man i november 2015 åpnet for en toårig prøveordning for tillatelser til prosjekter som innebærer betydelig innovasjon. Dette uten kostnad for operatøren. Tillatelsen kan senere konverteres til ordinær tillatelse mot et vederlag på 10 mill. kroner.
På møtet ble det stilt spørsmål ved om Fiskeridepartementet har riktig bemanning for å vurdere slike innovasjonsprosjekter, om det er nok ansatte til å gå gjennom søknadene osv. Til nå er det få tillatelser som er gitt, flere er avslått, mens det er mange søknader som venter på svar.
– Prøveperioden bør utvides utover november 2017, slik at direktoratet får nødvendig tid til gjennomgangen av søknadene, var det bred enighet om på møtet.

En paneldiskusjon avsluttet arrangementet med deltakere fra Cermaq, Marine Harvest, Norlaks, Mørenot Aquaculture, Norsk Industri, Bellona og tidsskriftet Norsk Fiskerinæring.

Mange norske plast- og komposittbearbeidende selskaper er underleverandører til havbruksnæringen. Noen er nevnt i «veikartet» eller trekkes fram på annen måte. Med de forventningene det er til vekst i denne næringen, er det plass til mange. Og på møtet ble det flere ganger påpekt viktigheten av å bruke norske underleverandører. Så her er det absolutt muligheter
Derfor: Tenk teknologi, tenk samarbeid og start med å lese gjennom «Veikart for havbruksnæringen». Det kan du laste ned fra
https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/rapporter-og-brosjyrer/veikart-havbruksnaringen_f41_web.pdf

(Mer om saken får du i juniutgaven av Plastforum. Red.anm.)


Hold deg oppdatert med PlastForum NO
Er du abonnent? Become a subscriber

Med et abonnement får du ubegrenset adgang til nettavisen. Read the newspaper online


Skriv kommentar
Forsiden akkurat nå

Ekornes er tatt av børs – minoritesaksjonærene tvangsutløses

Kjempebehov for fagarbeidere

Allerede 80 % fullt på Nor-Shipping

Imponerende investeringer hos Bergen Plastics

Bygger demobil med gjenvunnet husholdningsplast

Nexeo og Distrupol under samme paraply

Nyhetsbrev

Piratkopier kan gi store skader

De kan forårsake ødelagte maskiner som fører til produksjonsstans og dermed tap av penger. I verste fall kan de til og med føre til personskader. Det handler om falske produkter til for eksempel reservedeler til maskiner eller kulelagre. Problemet er kjent også i plastindustrien.

Online Newspaper Archive

Fjerner plast fra sixpacken

Selges ikke Braskem likevel?

Vil bygge vindkraft-anlegg i USA

Havbruksdagen åpnes av fiskeriministeren

Elektriske fly like om hjørnet?

RPC-konsernet vurderes solgt!

Økt anvendelse av elektrisitet - fører til redusert behov for energi

Økt anvendelse av elektrisitet og dermed mer effektiv utnyttelse av energi, vil bidra til at verdens energibehov kommer til å falle fra midten av 2030 tallet til tross for at stadig flere får tilgang til energi.

- Norge langt bak på bruk av roboter

Norge har med sine mange små og mellomstore virksomheter enda til gode å forstå hvor stor forskjell en liten robot kan gjøre, selv i en mindre produksjon. Derfor har Universal robots, den danske frontløper for samarbeidende roboter, ansatt Julius Skulstad.

Klimamålene blir ikke oppfylt

Over 3 000 bedrifter søkte SkatteFUNN

Ukens vits: Den uheldige trailersjåføren

Konferanse om fremtidens sirkulære emballasje

Avery Dennison inngår miljøsamarbeid med Plasticity

«Future of The Fjords» ble Årets skip

Passasjerskipet «Future of The Fjords,» bygget av Brødr. Aa for rederiet The Fjords, er kåret til Ship of the Year. Prisen ble delt ut i Hamburg av ambassadør Petter Ølberg under SMMs første dag.

Lanserer tekstilfasade

Norsk-tysk strømkabel kommer på plass

Brimer og ServiTech slår seg sammen

Velox er kjøpt av IMCD

Ukens vits: Den filosofiske fiskerkona

Med nytt navn skal polymer-spesialist åpne flere markeder

Vurderer vindpark på Snorre og Gullfaks

ABB er med på «å forandre verden»

Bygger kompetansesenter for biokompositter

Ny storhandel kan være på gang…

Ukens vits: Gøy med muskler

Milliongave til frivillig innsats mot plastforsøpling

Bedrifter: Få råd og veiledning til innovasjonsprosjekter

Nordmenn frykter ikke robotene

Nytt biogranulat for sprøytestøping

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Send til en kollega

0.453