Utstyr til fiskeri og havbruk: økt gjenvinning og produsentansvar utredes

| Av Asle Isaksen | Tips redaksjonen om en historie

Aqua Nor-messen i Trondheim finner sted 15.-18. august. Med stadig mer plast i fiskeriindustrien og i havbruket, er messen blitt viktig for plast- og komposittbearbeidere. Samtidig tar myndighetene grep for økt gjenvinning og ansvar, der to nye prosjekter blir viktige…


Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et stort og raskt økende globalt miljøproblem – en trussel både mot dyreliv langs kyst og i hav, mot sjømatressursene og menneskers bruk av kyst- og havområdene. I tillegg til skadevirkninger på miljøet utgjør marin forsøpling en sløsing med ressurser siden mye av avfallet kunne vært utnyttet som råvarer for nye produkter. Dette gjelder ikke minst plast.

Myndighetene tar nå initiativ til to nye prosjekter for å møte utfordringene:

1. Klima- og miljødepartementet (KLD) har bedt Miljødirektoratet om å utrede muligheten for å etablere et system som sikrer at fiskere og andre kan levere avfall de har tatt opp fra havet (marint avfall) i havn uten merkostnad , og at avfallet i størst mulig grad gjenbrukes eller resirkuleres. Ordningen skal bygge på erfaringer fra den pågående prøveordningen Fishing for Litter og videreføre opparbeidet kunnskap.

2. Parallelt med dette oppdraget har KLD bedt Miljødirektoratet om å utrede etableringen av en produsentansvarsordning for fiskeri- og oppdrettsnæringen. En slik ordning er ment å sikre en effektiv innsamling og gjenvinning av utrangert utstyr for på den måten å øke ressursutnyttelsen og redusere tilførselen av marin forsøpling. Tilsvarende produsentansvarsordninger er allerede etablert i Norge og i EU på emballasje, batterier, biler og elektronikkavfall.

Miljødirektoratet har for begge disse oppdragene engasjert selskapene Mepex AS og SALT Lofoten AS til å fremskaffe kunnskap som Miljødirektoratet vil bruke som bakgrunnsinformasjon i sine vurderinger av oppdragene fra KLD.

Vurderinger og forslag til tiltak må baseres på korrekte data og god og riktig informasjon. Miljødirektoratet understreker at hvis de skal kunne gi gode råd til departementet, er de helt avhengige av at alle relevante instanser samarbeider godt med SALT og Mepex, og gir tilgang til de data og opplysninger som de ber om i sitt arbeid med oppdragene.

En stor del av det utstyret som er omfattet av de to prosjektene er laget av plast, ofte av produsenter i Norge. Både Mepex og SALT vil være representert på Aqua Nor i Trondheim og vil der oppsøke aktuelle utstillere og produsenter av utstyr. SALT vil være representert hele uken av Erlend Standal og har tilhold på stand D333. SALT vil også være representert på stand G700. Peter Sundt fra Mepex vil besøke messen og utstillere fra plastindustrien torsdag og fredag.


Hold deg oppdatert med PlastForum NO
Er du abonnent? Become a subscriber

Med et abonnement får du ubegrenset adgang til nettavisen. Read the newspaper online


Skriv kommentar
Forsiden akkurat nå

Imponerende investeringer hos Bergen Plastics

Bygger demobil med gjenvunnet husholdningsplast

Nexeo og Distrupol under samme paraply

Piratkopier kan gi store skader

De kan forårsake ødelagte maskiner som fører til produksjonsstans og dermed tap av penger. I verste fall kan de til og med føre til personskader. Det handler om falske produkter til for eksempel reservedeler til maskiner eller kulelagre. Problemet er kjent også i plastindustrien.

Fjerner plast fra sixpacken

Selges ikke Braskem likevel?

Nyhetsbrev

Vil bygge vindkraft-anlegg i USA

Online Newspaper Archive

Havbruksdagen åpnes av fiskeriministeren

Elektriske fly like om hjørnet?

RPC-konsernet vurderes solgt!

Økt anvendelse av elektrisitet - fører til redusert behov for energi

Økt anvendelse av elektrisitet og dermed mer effektiv utnyttelse av energi, vil bidra til at verdens energibehov kommer til å falle fra midten av 2030 tallet til tross for at stadig flere får tilgang til energi.

- Norge langt bak på bruk av roboter

Norge har med sine mange små og mellomstore virksomheter enda til gode å forstå hvor stor forskjell en liten robot kan gjøre, selv i en mindre produksjon. Derfor har Universal robots, den danske frontløper for samarbeidende roboter, ansatt Julius Skulstad.

Klimamålene blir ikke oppfylt

Over 3 000 bedrifter søkte SkatteFUNN

Ukens vits: Den uheldige trailersjåføren

Konferanse om fremtidens sirkulære emballasje

Avery Dennison inngår miljøsamarbeid med Plasticity

«Future of The Fjords» ble Årets skip

Passasjerskipet «Future of The Fjords,» bygget av Brødr. Aa for rederiet The Fjords, er kåret til Ship of the Year. Prisen ble delt ut i Hamburg av ambassadør Petter Ølberg under SMMs første dag.

Lanserer tekstilfasade

Norsk-tysk strømkabel kommer på plass

Brimer og ServiTech slår seg sammen

Kjøpet av Braskem ventes sluttført i oktober

Velox er kjøpt av IMCD

Ukens vits: Den filosofiske fiskerkona

Med nytt navn skal polymer-spesialist åpne flere markeder

Vurderer vindpark på Snorre og Gullfaks

ABB er med på «å forandre verden»

Bygger kompetansesenter for biokompositter

Ny storhandel kan være på gang…

Ukens vits: Gøy med muskler

Milliongave til frivillig innsats mot plastforsøpling

Bedrifter: Få råd og veiledning til innovasjonsprosjekter

Nordmenn frykter ikke robotene

Nytt biogranulat for sprøytestøping

Ukens vits: Hevnen er søt

«Speakers Corner» på NTNU i Gjøvik – bruk muligheten!

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Send til en kollega

0.208