23948sdkhjf

Polimoon kan låne 450 millioner for oppkjøp

30. august 2005 meldte Polimoon at selskapet har inngått en lånefasilitet på 450 millioner NOK med DnB NOR og Norddeutche Landesbank. Avtalen gjelder for to år og kan utvides med ytterligere 12 måneder ved behov. Avtalen er øremerket oppkjøp av produsenter av emballasje og komponenter. Avtalevilkårene er de samme som for allerede eksisterende låneavtaler. – Polimoon kan med dette søke videre vekst i et fragmentert marked, og i tillegg gir det signaler om at vi har støtte fra bankene våre, sier konsernsjef Arne Vraalsen i en kommentar.
Siden Polimoon ble etablert i 1999 har gruppens vekst i hovedsak skjedd ved oppkjøp. Polimoon har skapt seg en sterk posisjon på markedet for forbrukeremballasje og komponenter til bilindustrien gjennom fokus på produktutvikling og effektiv, kvalitativ drift. Oppkjøp av fabrikker har vært med å sikre en bredere produksjonsplattform. I løpet av de siste fem årene har Polimoon kjøpt opp 14 virksomheter som til sammen har bidratt med en årlig omsetning på 1,2 milliarder NOK. I samme periode har gruppen avhendet seks virksomheter med en årlig omsetning på 250 millioner NOK. Disse virksomhetene har ikke vært kategorisert som kjernevirksomhet. For å sikre stordriftsfordeler er fem fabrikker lagt helt eller delvis ned. Dette har bidratt til at Polimoon i dag fremstår som en meget sterk produsent av emballasje i plast og av deler til bilindustrien. Polimoon bekrefter å operere innenfor et fragmentert og konkurranseutsatt marked. De høye oljeprisene har medført en signifikant kostnadsøkning for råvarematerialer, frakt- og energikostnader det siste året. De økte kostnadene har medført press på marginene i industrien, og dermed åpnet for mulige konsolideringer gjennom oppkjøp, noe Polimoon altså ser som en stor mulighet. Avtalen med DnB NOR og Norddeutche Landesbank gir Polimoon økt tyngde til å være enda mer aktiv i dette markedet.
Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.063