23948sdkhjf

Potensielt 100% sirkularitet med kjemisk resirkulering

Plast Nordic, Norner og Dr. Marianna Sarkissova går sammen om å utvikle og skalere opp en banebrytende industriell løsning, som kan gi opp mot 100 prosent resirkulering av plastemballasje og tekstiler laget av polyester.

Målet er å etablere en fullskala fabrikk i Norge innen 2028.

I Norden er det over 400.000 tonn med PET-avfall årlig som kan resirkuleres til nye råvarer. For plastemballasje og polyestertekstiler kan vi nå kjemisk resirkulere materialene tilbake til de opprinnelige kjemikaliene.

Helt nytt

Dette betyr opp mot 100 prosent sirkularitet uten kvalitetsforringelse, noe som bare er mulig med kjemisk resirkulering. I industriell skala er dette nytt. Plast Nordic vil både resirkulere plast for plastbransjen og tekstiler for tekstilbransjen, og målet er å åpne første fabrikk i Norden i 2028.

Plast Nordic går nå over i en ny fase og inngår strategisk samarbeid med andre industrieksperter som Norner AS og Dr. Sarkissova. Samarbeidet vil tilføre Plast Nordic verdensledende kompetanse i plastverdikjeden og solid produksjonskompetanse, samt åpne opp et globalt nettverk med aktører innen PET fra tekstil- og emballasje produsenter til store merkevareeiere. 

Norner er et av Europas ledende fagmiljøer innen forskning på plast og har over 40 års erfaring. Norner holder til i Porsgrunn og driver avanserte laboratorier, polymeriseringsenheter og prosesspilotanlegg for industriell skala.

- Vi har kapasiteten

- Plast Nordic har potensial til å øke bærekraften i plast- og tekstilnæringen betydelig. Men selskapet trenger mer spisskompetanse. Norner har kapasitet til å bidra både med forretningsstrategiske, polymerfaglige og produksjonstekniske vurderinger, som igjen øker realiseringsevnen til dette store og viktige industriprosjektet, sier Kjetil Larsen, daglig leder i Norner.

Dr. Sarkissova og hennes firma har en sterk profil innenfor planlegging og gjennomføring av større internasjonale industriprosjekter. Selskapet vil bidra med både industriell kompetanse, tilgang til kapital og internasjonalt nettverk. Både Norner og Dr. Sarkissova er samarbeidspartnere på andre felt og kjenner godt til hverandre fra tidligere.

- Ønsker å bidra

- Vi ønsker å bidra i skalerbare industriprosjekter der bærekraft og forretningsmodell er godt balansert. Kombinasjonen av kjemisk resirkulering av PET, kapasiteten til Norner, posisjonen til Plast Nordic og innretningen mot det velorganiserte Norden, tiltaler oss. Vi skal bidra med strategiske og finansielle ressurser, sier Dr. Marianna Sarkissova.

Rammene for samarbeidet er nå signert gjennom en MOU, og her er det definert en strategi for hvordan selskapene i felleskap skal bidra til at Plast Nordic når sine strategiske og kommersielle mål. 

Finansielle ressurser

- Vi ønsker å bidra i skalerbare industriprosjekter der bærekraft og forretningsmodell er godt balansert. Kombinasjonen av kjemisk resirkulering av PET, kapasiteten til Norner, posisjonen til Plast Nordic og innretningen mot det velorganiserte Norden, tiltaler oss. Vi skal bidra med strategiske og finansielle ressurser, sier Dr. Marianna Sarkissova, Godt forarbeid og tilgang til unik teknologi er en bra start for et stort industriprosjekt som dette. Men man må også ha de rette industripartnerne som forstår sektorens kompleksitet og dynamikk, og som kan bidra med R&D kapasitet, nettverk og kapital. Det får vi nå,” sier Rune Byremo, prosjektleder i Plast Nordic.

Bakgrunnsinformasjon:

I Norden er det over 400 000 tonn med PET avfall. Med en helt ny industriell løsning kan ca. 97% av dette kjemisk gjenvinnes til de samme råvarene det ble laget av. Dagens eksport av PET avfall er både en betydelig energilekkasje og en irrasjonell håndtering av store verdier. Plast Nordic kan bidra til at dette materialet forblir i sirkularitet og med dette skape nye arbeidsplasser, redusere transport og øker tilgang til verdifulle resirkulerte råvarer. 

Nordiske merkevarenavn har allerede meldt betydelig interesse for disse varene. Kjemisk resirkulering av denne typen er sirkularitet av høyeste kvalitetsklasse, fordi man tar tilbake råvareverdien i avfallet uten noen kvalitetsforringelse. I industriell skala er dette nytt. Plast Nordic vil både resirkulere plast for plastbransjen og tekstiler for tekstilbransjen. Plast Nordic skal ta i bruk en teknologi som kalles for alkalisk hydrolyse. Denne konvensjonelle prosessen er satt sammen med en patentert mikrobølgeteknologi fra Sveits, som gir prosessen helt unike egenskaper. Sluttproduktet skal bli kjemisk resirkulerte PET resin til plast og tekstilbransjen, tilsvarende kvalitet som ny oljebasert-PET. 

• Robust mot urenheter i avfallet – opp til 30 prosnt urenheter uten å påvirke kvaliteten • Bruker ikke kjemikalier, men mikrobølger

 • Rask – prosessen tar under 10 minutter og er i egen klasse sammenliknet med andre

 • 24/7 prosess – reaktoren kjører kontinuerlig og ikke i batch

. • Håndterer både plast og polyester tekstiler I dag er det en demofabrikk i Italia av denne typen, og den første fullskala fabrikken er annonsert åpnet i Spania i 2027. 

Plast Nordic har som mål å åpne sin første fabrikk i Norden i 2028. Det Plast Nordic jobber med nå er kvalifisering av lokasjoner for første fabrikk. Her har selskapet kikket nærmere på flere relevante tomter både i Norge og Danmark. Lokasjoner for en Plast Nordic fabrikk må både ha tilstrekkelig tilgang til fornybar energi, skalerbarhet for vekst, tilgang til overskuddsvarme (termisk energi) og gode logistikk kapasiteter.

Kilde: Pressemelding fra Norner

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.345