23948sdkhjf

Arbeidstilsynet skjerper byggherrens oppgaver: Må kartlegge arbeidstakernes språkferdigheter

PÅ BYGG- OG ANLEGGSPLASSER: Kravene gjelder både muntlig og skriftlig kommunikasjon.

Fra nyttår må arbeidsgiver kartlegge språkferdigheten til de ansatte innen bygg og anlegg. Formålet er å hindre at kommunikasjonsproblemer skal utgjøre en sikkerhetsrisiko, melder Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Kravene kommer som følge av regjeringens arbeid med Norgesmodellen. Modellen skal fremme et trygt og seriøst arbeidsliv og bevare den norske arbeidslivsmodellen.

De nye kravene går fram av endringer i byggherreforskriftens paragraf 19, og de omfatter både skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Kravene for skriftlig kommunikasjon

For skriftlig kommunikasjon som «benyttes i eller er relevant for arbeidet» er kravet at den skal skje på et språk som den enkelte arbeidstaker forstår godt. Som eksempler på kommunikasjon som er omfattet av kravet, nevnes blant annet plan og rutiner for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, sikkerhetsopplæring, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, sikkerhetsdatablader, varselskilter og bruksanvisninger for verktøy og arbeidsutstyr.

– Arbeidsgiver må kartlegge språkkompetanse hos arbeidstakerne, vurdere hvilket arbeid den enkelte skal utføre og på bakgrunn av det oversette relevant sikkerhetsdokumentasjon, sier Tonje Faanes som er seksjonsleder for seksjon for regelverk i Arbeidstilsynet.

Dette betyr likevel ikke at all dokumentasjon må oversettes til ulike språk. Kun den dokumentasjonen som er av betydning for den enkelte arbeidstaker må oversettes.

Dette gjelder for muntlig kommunikasjon

For muntlig kommunikasjon skal det nye kravet sikre at den løpende kommunikasjonen i et arbeidslag kan forstås av alle, skriver Arbeidstilsynet.

Byggherreforskriften paragraf 19a sier fra 1. januar blant annet at «arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakerne og innleide arbeidstakere i virksomheten kan kommunisere på en slik måte at kommunikasjonen ikke utgjør en sikkerhetsrisiko».

Kravet er videre spesisfisert til at minst én person i ethvert arbeidslag skal «kunne forstå og gjøre seg forstått på et språk de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på». Kravet gjelder også for innleide arbeidstakere, og det gjelder når det er nødvendig for sikkerheten.

– Det skal til enhver tid være én eller flere slike «nøkkelpersoner» som behersker flere språk i arbeidslaget. På den måten blir det mulig å ha løpende dialog til tross for ulike språkferdigheter, sier Tonje Faanes i Arbeidstilsynet.

Hovedansvaret for de nye kravene ligger hos arbeidsgiver, men også byggherre har medansvar, skriver Arbeidstilsynet.

Endingene i byggherreforskriften er beskrevet hos lovdata.no (ekstern lenke).

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109