23948sdkhjf

Produsenter av emballasje får større ansvar

VIL ENDRE REGLER FOR EMBALLASJE: I sin nye anbefaling til Klima- og miljødepartementet, foreslår Miljødirektoratet endringer i regelverk for emballasje i avfallsforskriften kapittel 6 og 7.

Det skriver emballasjeforeningen i en pressemelding.

Flere endringer i anmarsj

Miljødirektoratet mener endringene vil effektivisere og styrke produsentansvaret for emballasje. Strukturen i avfallsforskriften kapittel 7 om emballasje endres, så pliktene for de ulike pliktsubjektene samles i separate deler.

Produsenter av drikkevareemballasje er underlagt de samme forpliktelsene som produsentene av all annen emballasje.

Den nedre grensen på 1.000 kg per emballasjemateriale for plikt til medlemskap i et produsentansvarsselskap for emballasje, fjernes. Dette innebærer at mange flere produsenter får plikt til medlemskap i godkjent produsentansvarsselskap. Direktoratet anbefaler at begrepet produsentansvarsselskap erstatter dagens begrep returselskap, slik at misforståelser unngås.

Direktoratet skriver videre at det vil innføres en forenklet rapporteringsplikt for å lette den administrative byrden på de minste produsentene. Dette betyr at mindre produsenter får svært forenklede plikter.

Foreslår at pakking og fylling ikke lenger er definert som «produsent»

Definisjonen av «produsent» er foreslått endret, og den nye definisjonen er i samsvar med ordlyden i forslaget til ny emballasjeforordning fra EU-kommisjonen. Det innebærer at pakkere og fyllere av emballasje ikke lengre defineres som produsenter, og derfor ikke lenger får plikt om å være medlem i et godkjent produsentansvarselskap. Pakkere og fyllere vil fortsatt ha plikt til avfallsforebygging og dokumentasjon.

Direktoratet mener disse endringene vil øke antall produsenter som omfattes av regelverket.

Flere produsentplikter

Dette forslaget skal tydeliggjøre og presisere plikten som produsenter har til å dekke nødvendige kostnader for separat innsamling med påfølgende håndtering av emballasjeavfallet. Denne plikten inkluderer en forholdsmessig andel av de nødvendige kostnadene der separat innsamling av en materialtype skjer sammen med avfall som ikke inngår i produsentansvaret, og ved utsortering av emballasjeavfall ved sentralsortering av restavfall.

Forslaget flytter flere plikter som i dag ligger på returselskapet over til produsenten. Dette gir produsenter et tydelig ansvar for plikt til separat innsamling med påfølgende avfallshåndtering, materialgjenvinning og rapportering til myndighetene. Plikten vil fortsatt bli ivaretatt av produsentansvarsselskap og retursystem, og vil derfor ha liten praktisk konsekvens.

Nå vil Klima- og miljødepartementet vurdere Miljødirektoratets forslag, før de gir direktoratet oppdrag om høring.

Kilde: Pressemelding fra Emballasjeforeningen.

Kommenter artikkelen (1)
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.14