23948sdkhjf

Europarlamentet: Viktige regler for framtidens emballasje

Europaparlamentet forbedrer reglene for resirkulerbarhet av emballasje, men tar en risikabel satsing på resirkulert plastinnhold.

Nylig vedtok Europaparlamentet sin forhandlingsposisjon om kommisjonens forslag til en forordning om emballasje og emballasjeavfall (PPWR).

- Dette representerer et viktig og etterlengtet skritt fremover i lovgivningsprosessen som bringer oss nærmere ferdigstillelse av en tekst som vil endre fremtiden for måten vi pakker produkter på i flere 10-år framover, sier Guido Aufdemkamp, administrerende direktør for Flexible Packaging Europe.

Velkommen

Flexible Packaging Europe (FPE), som representerer fleksible emballasjeleverandører på tvers av materialer, hilser forbedringene i Kommisjonens opprinnelige forslag velkommen.

Dette gjelder for eksempel:

-Tydeligere tidsfrister for resirkuleringskrav vil gjøre det mulig for industrien å tilpasse emballasjedesign og skalere opp innsamlings- og resirkuleringsinfrastrukturer.

-Unntak fra spesifikke gjenbruksmål for grunnleggende fleksibel transportemballasje brukt i direkte kontakt med mat var nødvendig for å sikre trygg transport av mat rundt i EU ved å redusere matsvinn, utslipp, unngå forurensning og muliggjøre gjenbruk av stive beholdere.

-Medlemsstatene vil også måtte oppskalere innsatsen for å samle inn emballasje separat, men dessverre vil det bare være frivillig for medlemsstatene å sortere avfall som ikke samles inn separat for å fange opp resirkulerbar emballasje.

Fortsatt utfordrende

Deler av parlamentets PPWR-tekst er fortsatt utfordrende, nemlig det nye forbudet mot grad D resirkulerbarhet, som hindrer innovasjon og kan ha en betydelig innvirkning på forskjellige emballasjeformater. Også mangelen på riktige beskyttelsesklausuler for å unngå risikoen for potensiell mangel på tilgjengelighet av resirkulert plast eller negative effekter på menneskers eller dyrs helse, matforsyningssikkerhet eller miljøet kan føre til forstyrrelser i forsyningen av emballasje og emballerte varer, spesielt for mat. Denne risikoen rammer spesielt små og mellomstore bedrifter.

Like bekymrende er beslutningen fra Europaparlamentet om å svekke en full harmonisering av PPWR, særlig ved å gi medlemslandene frihet til å vedta strengere nasjonale tiltak. Industrien trenger et sterkt indre marked og homogen lovgivning i hele EU for å fungere.

Det er nå opp til rådet å sørge for at disse gjenværende problemene blir behandlet ordentlig under interinstitusjonelle forhandlinger.

Øke resirkulerbarheten

PPWR betyr en stor mulighet til å skalere opp sirkulæriteten og redusere den totale miljøpåvirkningen av produksjon og forbruk av emballasje og emballerte varer ved å minimere ressursene som brukes og øke resirkulerbarheten, legger Guido Aufdemkamp til.

- Flexible Packaging Europe ser frem til de neste trinnene i lovgivningsprosessen, spesielt Rådets generelle tilnærming, som skal vedtas innen utgangen av året. Vi ser frem til å fortsette å dele vår ekspertise med beslutningstakere og støtte dem i å oppnå en ambisiøs og håndhevbar avtale om PPWR, legger han til

Om Flexible Packaging Europe:

Flexible Packaging Europe (FPE) er bransjeforeningen som representerer interessene til mer enn 80 små, mellomstore selskaper og multinasjonale produsenter. De opererer med en arbeidsstyrke på 57 000+ personer på mer enn 350 anlegg over hele Europa. Medlemsbedriftene står for mer enn 85 prosent av det europeiske salget av fleksibel emballasje laget av forskjellige materialer, hovedsakelig plast, aluminium og papir. Mer enn halvparten av alle matvarer som selges på de europeiske detaljmarkedene er pakket med fleksibel emballasje.

Kilde: Pressemelding fra Flexible Packaging Europe

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078