23948sdkhjf

Framgang for Jotun

Jotun har økt både salgsinntekter og driftsresultat så langt i år.

Malingprodusenten ser betydelig usikkerhet i verdensmarkedene fremover, men forventer videre vekst.

Åtte måneder ut i året rapporterer Jotun om samlede salgsinntekter på 21 589 millioner
kroner, som er en økning på 18 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Opp 14 prosent

Justert for valutaeffekter grunnet en svakere norsk krone er salget opp 14 prosent drevet av både volumvekst og prisøkninger for å kompensere for høyere råvarepriser.

- Vi tar markedsandeler og opplever svært god vekst innen dekorative malinger,
skipsmalinger og industrimalinger, mens salget av pulvermalinger påvirkes av krevende
markeder i Vest-Europa og Skandinavia, sier konsernsjef Morten Fon.

Resultat

Driftsresultatet for årets to første tertialer økte 79 prosent fra samme periode i fjor, til
4 754 millioner kroner. Økte salgsinntekter og forbedrede bruttomarginer er
hovedårsakene.

- Vi har god kontroll på kostnadene våre og globalt sett er vi fornøyd med utviklingen. I
Skandinavia og deler av Europa er vi imidlertid påvirket av lavere etterspørsel, høyere
energikostnader, inflasjon og ettervirkninger av pandemien, sier Fon.

Utsikter

Jotun forventer et godt 2023, men salgsveksten vil avta noe. Det er betydelig usikkerhet
med hensyn til hvordan verdensmarkedene vil utvikle seg fremover, blant annet på
grunn av geopolitisk spenning, inflasjon, økte renter og lavere økonomisk vekst.

Godt sikret: - Vi er godt sikret til å håndtere de usikre tidene vi lever i, siker konsernsjef i Jotun, Morten Fon. Foto: Morten Rakke

- Jotun har en robust forretningsmodell, med fire ulike segmenter og et bredt geografisk
fotavtrykk. Dette gjør oss godt rustet til å håndtere de usikre tidene vi lever i. Strategien
ligger fast, og Jotun er posisjonert for videre lønnsom vekst, sier Fon.
Selskapet åpnet nylig ny fabrikk i Egypt og en ny fabrikk er under bygging i Indonesia.
Jotun bygger også nytt regionalt hovedkontor og R&D-senter i Malaysia, og holder fast
ved sine langsiktige investeringsplaner.

Finansielle nøkkeltall:

(Mill. kr) T1+T2/2023 T1+T2/2022 Endring
Driftsinntekter 21 589 18 243 18 %
Driftsresultat 4 754 2 653 79 %
Resultat før skatt 4 355 2 236 95 %

Kilde: Pressemelding fra Jotun

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.14