23948sdkhjf

Ola Nordmann produserer mindre avfall

Her kommer tall fra avfalls- og gjenvinningsbransjen og trender fra Geminor.

BÅDE MER OG MINDRE: Mens tall fra SSB (Statistisk sentralbyrå) viser at hver og en av oss produserer mindre avfall, har gjenvinningsselskapet Geminor nye rekorder i mengdene de håndterer.

Det kan forklares med at vi gjenvinner stadig mer.

Norsk Industri har innhentet tall for omsetning og sysselsatte i avfalls- og gjenvinningsbransjen siden 2010. Tallene hentes inn fra SSB hvert andre år og forteller noe om utvikling i avfalls- og gjenvinningsbransjen over tid.

I 2021 ble det generert 11,6 mill. tonn avfall. Mengdene avfall har gått noe ned de siste årene.

Det er et nasjonalt mål at økningen i avfallsmengder skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten.

I hhv. 2020 og 2021 utgjorde materialgjenvinning av avfall hhv. 45 og 55 prosent av bransjens totale omsetning. I 2010 var andelen 35 prosent.

Utviklingen kan skyldes økt etterspørsel etter resirkulerte råvarer, men har naturligvis også sterk sammenheng med råvareprisene.

Omsetningen øker både i privat og kommunal sektor. I privat sektor har omsetningen om lag doblet seg fra 2010 til 2021. I kommunal sektor er økningen høyere, omtrent 135 prosent.

Geminor med rekordvolum – passerte 1 million tonn i første halvår

Etter de første to kvartalene av 2023 kan gjenvinningsselskapet Geminor skilte med nytt rekordvolum i avfall til gjenvinning.

Det skriver Geminor i en pressemelding.

Gruppen opplevde en betydelig vekst i det europeiske markedet, og håndterte for første gang over 1 million tonn avfall på et halvår.

Geminor håndterte i første halvår 2023 totalt 1.097.152 tonn avfall til gjenvinning i Europa. Det er det største volumet som gruppen noen gang har rapportert for et halvår. Sammenlignet med samme periode i fjor, der volumet totalt endte på 870.773 tonn, er økningen på betydelige 26 prosent.

– Vi gikk inn i 2023 med en viss spenning knyttet til utviklingen av den europeiske økonomien og avfallsmarkedet spesielt. Vi har totalt sett en kraftig vekst i vår håndtering av ulike avfallsfraksjoner i markedet, sier Kjetil Vikingstad, adm.dir. i Geminor.

Hovedandelen består fortsatt av refuse-derived fuel (RDF) og solid recovered fuel (SRF) til energigjenvinning, etterfulgt av trevirke til materialgjenvinning.

– Årsaken til veksten er i hovedsak at vi tar nye markedsandeler i en periode med noe redusert tilgang på avfall. Samtidig har det i hele 2023 vært høy etterspørsel etter avfall til energigjenvinning, noe våre avdelinger i Italia og Polen har bidratt til å løse. I det første halvåret av 2023 har vi i større grad enn tidligere sett betydningen av å være regionalt til stede i Europa for å sikre volumer og leveranser, sier Vikingstad.

Stor vekst i UK og Polen

Den klart største veksten i tonn står uansett det britiske markedet for. Geminor UK øker totalvolumet i første halvår med hele 63 prosent, til drøye 380.000 tonn sammenlignet med fjoråret. Avdelingen i Italia fortsetter å vokse, og øker sin tonnasje med 110 prosent til nærmere 179 000 tonn. Likevel er det Geminor Polen som vokser mest i prosent, og så langt i år mer enn tredoblet sin håndtering av avfallsfraksjoner sammenlignet med samme tid i fjor.

Hva gjelder importvolumer, er Sverige fortsatt det største markedet. Her importerte Geminor drøye 292.000 tonn avfall til gjenvinning. Danmark følger på andreplassen med 243.000 tonn, men kan vise til den høyeste veksten med nærmere dobling av importen. Tyskland øker også betydelig, fra 62.000 til 100.000 tonn. Geminor importerte drøye 60.000 tonn avfall til gjenvinning til Norge i første halvår 2023.

Norge ikke lenger største marked

Til tross for rekordtallene er det enkelte markeder der Geminor sin tonnasje faller noe i første halvår. Alle de nordiske landene, samt Tyskland, opplever en moderat nedgang i volumer.

– Markedsutviklingen har gjort at Norge, med sine 305.000 tonn i første halvår, for første gang ikke er Geminors største marked. Denne posisjonen er nå overtatt av Geminor UK. Om vi ser på de ferskeste tallene, har vår avdeling i Storbritannia passert 100.000 tonn bare i juli måned, noe som ingen avdeling har klart tidligere. Også Italia fortsetter veksten, og passerte i juli måned hele 50.000 tonn, sier Kjetil Vikingstad.

Geminor AS ble opprettet på Karmøy i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap som sørger for material- og energigjenvinning av ulike typer avfall i det Europeiske markedet. Geminor håndterer alt fra refuse-derived fuel (RDF) og solid recovered fuel (SRF) til farlig avfall, avfallstrevirke, papir, papp, plast og annet avfall. Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Polen, Frankrike og Italia, og sysselsetter rundt 100 fagpersoner. Selskapet håndterte rundt 1,82 millioner tonn avfall i 2022 og har kontrakter med rundt 350 avfallsprodusenter og 260 forbrennings- og gjenvinningsanlegg. Geminor har en årlig omsetning på rundt 155 millioner euro. 

Kilde: Statistikk fra SSB og pressemelding fra Geminor

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.112