23948sdkhjf
Del siden
Kurs

NDT Ultralydprøving (UT) - Nivå 1

Periode(r)
Løpende opptakelse

For å kunne jobbe med ultralydtesting må du ha fullført kurs, bestå eksamen og ha praksis innen metoden. Dette grunnleggende kurset innen ultralydprøving iht. NS-EN ISO 9712/ Nordtest er for deg som ønsker en god innføring i sentrale begrep og prinsipper innen ultralyd og testmetodens bruksområder, fordeler og begrensninger.

Ultralydtesting (forkortes til UT) er en av testmetodene innen NDT (Non destructive testing), eller det vi på norsk kaller Ikke-ødeleggende prøving.

Med UT undersøker vi materialer for skjulte feil ved hjelp av lydpulser som sendes inn i materialet og reflekteres fra eksempelvis defekter. Metoden kan brukes på metaller som jern, stål og aluminium, samt andre materialer som betong, plast og kompositter og brukes blant annet til å avdekke bindefeil og sprekker, lamineringer, volumetriske feil som slagg, porer, samt til tykkelsesmåling.

Kursinnhold
Du må være sertifisert av et akkreditert sertifiseringsorgan, for å kunne bedømme objekter og skrive rapporter som kan godkjennes internasjonalt.
Vårt kursinnhold tilfredsstiller alle kravene til NS-EN ISO 9712/ Nordtest.  

Vårt mål er å gi deg et grundig innblikk i alle relevante områder og sentrale begrep og prinsipp innen UT nivå 1, slik at du kan utføre ultralyd i industrien. 

Eksamen og sertifikat
Kurset avsluttes med frivillig sertifiseringseksamen.

Erfaringsmessig stiller våre kursdeltakere godt forberedt til eksamen og dette resulterer i at vi kan skilte med en høy stå-prosent på kurset.

Strenge krav til oss som kursarrangør
Vi er godkjent kursarrangør i henhold til de krav som stilles i NS-EN ISO/IEC 17024. Dette betyr at vi innfrir strenge krav til kursinnhold, HMS, utstyr og kursholdere. 

Andre NDT-kurs
Vi holder kurs og resertifiserings-kurs innen de fleste NDT-metodene. Du får et godt overblikk over vårt kurstilbud under: Kurs i NDT.

Mer informasjon

Undervisnings adresse

Forusparken 22, Stavanger

Send til en kollega

0.063