23948sdkhjf

Geminor økte tonnasjen i et turbulent 2022

Gjenvinningsselskapet Geminor håndterte 1,82 millioner tonn avfall i Europa i fjor, en økning på nærmere 9 prosent fra 2021. Samtidig er dette en mer beskjeden vekst enn selskapet forventet.

– Avfalls- og gjenvinningsbransjen har lagt bak seg et turbulent år med betydelige endringer i flere markeder, sier adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Tonnasjen Geminor håndterte i 2022 endte på totalt 1 815 281 tonn – opp fra 1 670 907 tonn i 2021. Restavfall til energigjenvinning (RDF/SRF) vokser med hele 14 prosent og utgjorde i fjor over 2/3 deler av det totale volumet selskapet håndterte i Europa.

Plastavfall-økning

Avfallstrevirke til material- og energigjenvinning, som er den nest største fraksjonen etter RDF, faller med 4,5 prosent i fjor, mens papp og papir (RCP) faller med 21 prosent. Volumer av farlig avfall for deponering utgjør en beskjeden andel av totalen, men økte i fjor med 41 prosent. Håndtering og behandling av avfallsplast, som har vært et satsingsområde for Geminor sammen med partnerselskapet Quantafuel, mer enn tredoblet seg i 2022 sett opp mot året før.

– Det er gledelig å se at vi har klart å øke volumene våre ganske betydelig fra 2021, og vi kan si oss fornøyde med fjoråret totalt sett. Samtidig hadde vi ventet oss en noe større økning, men et turbulent år forårsaket av krigen i Ukraina, kraftig inflasjon, høye energipriser og lavere næringsaktivitet har ført til reduserte avfallsmengder og en ny markedssituasjon, forklarer adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Betydelige endringer i enkeltmarkeder

Endringene vi ser i 2022 har skapt ulike konsekvenser for gjenvinningsbransjen i landene der Geminor har kontorer, forteller Vikingstad.

– Vi har måttet tilpasse oss en ny virkelighet i enkelte av markedene i Europa. Blant annet har land som Tyskland og Finland gått fra å være eksporterende til å bli importerende markeder. I Storbritannia tar stadig flere nasjonale aktører en større andel av avfallsmengdene, og dermed går mindre til eksport. Her har vi sikret mer nasjonal avsetning i året om gikk, sier Vikingstad.

– I Norge, som er vårt største marked, har vi håndtert bortimot samme mengder som i 2021. I 2022 opplever vi et mer etablert og stabilt marked, forteller Vikingstad.

– Den internasjonale fellesnevneren for 2022 er en tydelig økning i konkurransen om avfallsmengdene i markedet, forteller Vikingstad.

Vekst i sør og øst

Samtidig har de nyere overskuddsmarkedene i Sør- og Øst-Europa vist vekst for Geminor, og bidratt til å forsyne øvrige land, samt balansere og stabilisere markedet.

– I 2022 har Italia vært et betydningsfullt eksportmarked for oss og sikret forsyninger av viktige avfallsressurser til aktører både i Sentral-Europa og i Norden. Markedet i Polen fortsetter også å utvikle seg, og vi har hatt flere RDF-leveranser blant annet til Tyskland. Også i Danmark har vi hatt et godt år, og vi har klart å øke eksporten betydelig innenfor avfallstrevirke, sier Vikingstad.

– Om 2022 har lært oss noe, så er det betydningen av å være til stede i flere markeder. Derfor er vår ambisjon å bidra til å utvikle nye overskuddsmarkeder, blant dem Frankrike, slik at vi trygt kan forsyne de europeiske bransjeaktørene også i framtiden, avslutter adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Kilde: Pressemelding fra Geminor

KLIKK for alle artikler i Resirkulering og gjenbruk.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078