23948sdkhjf

Grønt omstillingsprosjekt mottar 70 millioner

Et løft for den grønne omstillingen i havbruket - 70 millioner i støtte til prosjektet SirkAQ fra Grønn Plattform.

ScaleAQ leder konsortiet SirkAQ som har fått kr 69 700 000 i støtte for å jobbe frem sirkulære løsninger for havbruksnæringen.

SirkAQ består av de syv partnerne ScaleAQ, Oceanize, Hallingplast, SinkabergHansen, Oslo Met, Norner Research og Sintef Ocean. I tillegg er katapultsenteret Future Materials en del av konsortiet. Dette danner et faglig bredt sammensatt konsortium som representerer hele verdikjeden.

Fra lineær til sirkulær økonomi

Målet med prosjektet SirkAQ er å fremme omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi innen havbruk gjennom:

Å etablere og implementere bærekraftige sirkulære verdikjeder for plast fra utrangert utstyr fra havbruksnæringen gjennom gjenbruk, reparasjon, levetidsforlengelse og bruk av resirkulert materialet i nye produkter.

Hensikten er å optimalisere ressursbruken samt redusere miljø- og klimaavtrykket fra havbruk, der visjonen er «zero plastic waste by 2030».

Avfallsstrømmene

Prosjektet vil utvikle løsninger for en av de største avfallsstrømmene i oppdrettsnæringen; plastmaterialer fra utrangerte oppdrettsanlegg. Denne avfallsstrømmen representerer et uforløst potensial for verdiskapning og et stort behov for økt sirkularitet. Totalt er det estimert at det finnes 5.500 merder/flytekrager med not som er i bruk i Norge i dag. Anslagsvis utgjør et oppdrettsanlegg med 8-10 merder med tilhørende utstyr mer enn 300 tonn plast. Totalt utgjør dette opptil 192 000 tonn plast, hvorav et plastavfall på 16 000-29 000 tonn genereres. Dette materialet egner seg meget godt til materialgjenvinning.

Prosjektet skal utvikle prosesser for gjenbruk, levetidsforlengelse og økt bruk av resirkulert plast i nye produkter. Viktige tema er økodesign av nye produkter, digitale løsninger for miljørapportering og sporbarhet gjennom hele verdikjeden. Prosjektet skal identifisere barrierer i gjeldende regler og standarder, og påvirke endringer som må gjøres for å øke bruken av sirkulære løsninger for havbruksutstyr. Bærende konstruksjoner av resirkulert materiale skal gjennomgå testing i havbassenget på Tyholt hos SINTEF Ocean.

Omstilling

Prosjektet vil omstille næringen til en sirkulær økonomi og være med å bekjempe forurensning av havet. I tillegg begrense klimagassutslippet fra næringen ved å redusere forbruket av fossilt råmateriale ved å gjenbruke, levetids-forlenge og resirkulere utrangerte oppdrettsanlegg. Bedriftene i prosjektet ser et stort verdiskapingspotensial gjennom prosjektet.

Prosjektet starter opp januar 2023 og varer i tre år.

Dette er Grønn plattform:

Grønn plattform er en satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. 11 nye forsknings- og innovasjonsprosjekter får til sammen 621 millioner kroner gjennom ordningen Grønn plattform, for å utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i næringslivet.

 

Kilde: Hallingplast

KLIKK for alle artikler i Innovasjon og forskning.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11