23948sdkhjf

Utredning av PET- og rPET-emballasje i Norge – interessert i å være med?

Forum for sirkulær plastemballasje ønsker å kartlegge mengdene av PET og rPET på markedet, og mulighetsrommet for økt materialgjenvinning av PET.

I 2019 lanserte forumet et veikart for sirkulær plastemballasje i Norge hvor utfordringer og virkemidler for sirkulære plastverdikjeder beskrives, både i et bransje- og myndighetsperspektiv. Ifølge veikartet må Norge øke materialgjenvinningen av plastemballasje med cirka 40.000 tonn årlig for å nå målene om 50 prosent materialgjenvunnet plastemballasje i 2025 og 55 prosent i 2030 (basert på dagens emballasjemengde).

Utfordringer

I tillegg til å kartlegge mengdene av PET og rPET, er det behov for å beskrive konkrete tekniske og kvalitetsrelaterte utfordringer som hindrer økt materialgjenvinning. Blant annet ønsker forumet å få frem en faktabasert vurdering av hvor mye rPET som kan blandes inn i et produkt før det når et uakseptabelt kvalitetsnivå. Forumet ønsker også å belyse mulighetene knyttet til samarbeid for materialgjenvinning av PET i Norden.

Følgende spørsmål skal besvares gjennom kartleggingen:

  • Hvor mye PET benyttes i annen emballasje enn den som inngår i pantesystemet? Hvem er de største brukerne av PET og hva er de vanligste bruksområdene?
  • Hvilke kvalitetsutfordringer er forbundet med gjenvinning av PET, herunder hvilket nivå av rPET kan aksepteres i materialstrømmen før kvaliteten forringes, også sett i lys av en internasjonal verdikjede?
  • Hvordan kan materialgjenvinning av PET som ikke går i pantesystemet økes og bli en fraksjon for materialgjenvinning i Norge, eventuelt i Norden gjennom nordisk samarbeid?

 

En slik kartlegging vil koste ca kr. 200.000 og interesserte bedrifter bes om å bidra med et kronebeløp på 20.000 NOK

Absolutt siste frist for tilbakemelding er 14. oktober 2022 og kan sendes pr e-post til: post@emballasjeforeningen.no

Kilde: Emballasjeforeningen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079