23948sdkhjf

Gikk du glipp av plasthalvtimen på Opplev Marineholmen?

På bryggekanten i enden av «Plastgaten» fortalte tre unge forskere engasjert om deres arbeid med plast og mikroplast. Om du gikk glipp av arrangementet, kan du lese om det her.

Anna Enerstvedt, Taran Henriksen og Emilie Hæggernes har alle forsket på plast i sine masteroppgaver, men de har jobbet med helt ulike problemstillinger. Med Kenneth Bruvik som konferansier, fikk publikum som tok turen innom kunnskapsfestivalen Opplev Marineholmen i vår tre korte, men spennende innblikk i forskningen som foregår omkring plast i Bergen.

Plast i fiskeri- og havbruksnæringen

Anna Enerstvedt har i sin masteroppgave ved Institutt for geografi studert plast i et sirkulærøkonomisk perspektiv. Anna fortalte om viktigheten om å få plass gode systemer og rutiner i fiskeri- og havbruksnæringen, for å hindre at plast blir til plastforsøpling.

- Plast er et fleksibelt og allsidig materiale som det brukes mye av i fiskeri- og havbruksnæringen når de produserer sjømat. Det er derfor viktig å passe på at det er gode ordninger til stede for å sikre at plasten som benyttes i denne næringen ikke havner på avveie, sa Enerstvedt.

- Med utgangspunkt i dette har jeg undersøkt hvordan fiskeri- og havbruksnæringen sikrer at plasten benyttes og håndteres på en sikker og god måte, med utgangspunkt i bærekraftig ressurshåndtering og sirkulærøkonomi. Undersøkelsene har vist at næringen er fokusert på å lage og bruke solid utstyr som skal tåle et liv på havet, i kombinasjon med teknologisk innovasjon som bidrar til en smartere bruk av plastutstyr. I tråd med sirkulærøkonomisk teori er det også identifisert tilfeller av gode reparasjons- og vedlikeholdsordninger av utstyret, samt en avfallshåndtering som inkluderer resirkulering. I hovedsak mener jeg det er viktig å gi plasten er verdi også etter at den ansees som avfall, slik at vi motiveres til å ta godt vare på den og som potensielt kan redusere mengden som havner på avveie, fortalte hun.

Mikroplast i bybildet

Taran Henriksen har en mastergrad i miljøtoksikologi og utførte sin masteroppgave hos NORCE. I samarbeid med Bergen kommune undersøkte Taran forekomst og spredning av mikroplast i bybildet.

- Mikroplast er små plastpartikler under 5 mm eller mindre enn lillefingerneglen. I media hører man ofte om plast i havet, men mye av plasten kommer fra byene. Det er her vi lever og bor. Vi er alle med på å lage mikroplast i byen, fra vårt daglige liv på jobb og skole, understreket hun.

NORCE har i samarbeid med Bergen kommune undersøkt mikroplast i det urbane miljøet.

- Vi finner mye mikroplast, spesielt langs veikantene og i sandfangskummene. Noen store kilder til mikroplast i byen er slitasje fra bildekk, forsøpling, og kunstgressbaner. Mikroplast er ikke bare vanskelig å se, men også nesten umulig å rydde opp. Ettersom mikroplast spres lett med vind og regn, er det viktig å stoppe forurensningen av plast før det brytes ned til mikroplast, sa Henriksen.

Mikroplast på matfatet?

Emilie Hæggernes tar sin masteroppgave ved institutt for kjemi. I samarbeid med NORCE studerer hun om mikroplast også kan tas opp i fisk og potensielt havne på matfatet vårt.

- Når plast entrer havet, blir det transportert til alle hjørner av verden. Det finnes nå plast på havoverflaten, havbunnen, Nord- og Sørpolen, langs kysten vår og inne i fjorder. I dag er det estimert at det finnes mellom 5 og 12 millioner metriske tonn plast i havet. Etter å ha brutt ned over lengre tid i naturen, finnes nå plast i alle mulige størrelser, blant annet mikroplast.

- I masteroppgaven ønsker vi å undersøke om mikroplast kan tas opp i torskefilet. Disse fiskene er fisket fra et plastutsatt område langs Øygarden/Sotra. Dette kan gi oss god innsikt i forekomst av mikroplast og kunnskap om hvordan plast kan bevege seg oppover i næringskjeden, sa hun.

- Utmerkede ambassadører

Kenneth Bruvik rundet av plasthalvtimen og berømmet med rette Enerstvedt, Henriksen og Hæggernes som utmerkede ambassadører for plastforskningen i Bergen. Ikke minst er det viktig at unge forskere og studenter setter fokus på og engasjerer seg i plastproblematikken for å få politikere, beslutningstakere, og samfunnet for øvrig til å ta de rette valgene for å sammen bidra til å løse denne globale utfordringen. En ting er sikkert, dette er et miljøproblem som på ulike måter berører oss alle og som krever mer forskning for å løse.

Kilde: Universitetet i Bergen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078