23948sdkhjf

Mills, Orkla, Findus og Godtlevert vinner årets Plastløftepriser

Premieres blant annet for gjennomsiktig plast, dusjprodukter uten plastemballasje, porsjonspakninger og resirkulert matemballasje.

I tillegg har de 73 bedriftene som har tatt Plastløftet brukt 20 415 tonn resirkulert plast, kuttet 1 140 tonn unødvendig plast, erstattet 638 tonn plast og økt gjenvinnbarheten på 3 263 tonn i 2021.

Rekordmange bedrifter har det siste året gjennomført Plastløftet. Tirsdag 22. mars fikk fire bedrifter priser for sitt arbeid mot mer sirkulær emballasje.

Prisen for «Design for gjenvinning» fikk Mills blant annet for sitt arbeid med å fjerne Carbon Black fra all sin emballasje. Prisen for «Økt bruk av gjenvunnet plast» gikk til Findus for utvikling av matemballasje i resirkulert plast. Prisen for «Reduksjon av unødvendig plast» fikk Orkla og Klar som har lansert dusjprodukter i bar uten plastemballasje. Den nye «Holdbarhetsprisen» gikk til Godtlevert for deres arbeid med å redusere matsvinn.

Målrettede og nytenkende vinnere

Dette er tredje året Grønt Punkt Norge deler ut Plastløftepriser til bedrifter som har utmerket seg i året som har gått.

– Vinnerne av årets priser representerer nytenkning og kreativitet, målrettet arbeid og gjennomføringsevne. De viser at det som kan framstå som små og enkle endringer kan gi enorm effekt, sier utviklingssjef Johannes Daae i Grønt Punkt Norge, som har vært juryformann og fikk æren av å dele ut prisene på Vippa i Oslo.

Plastløftet ble startet i 2019 av Grønt Punkt Norge, for å få flere bedrifter til å forplikte seg til å jobbe for en mer sirkulær plastøkonomi ved å:

 • øke bruken av resirkulert plast
 • redusere unødvendig bruk av plast
 • designe for gjenvinning

Siden lanseringen for fire år siden har rekordmange bedrifter forpliktet seg til Plastløftet. Til sammen 73 bedrifter har rapportert sine tiltak for 2021, og det er ikke tvil om at Plastløftet gir resultater.

På ett år har plastløftebedriftene brukt 20 415 tonn resirkulert plast, kuttet 1 140 tonn unødvendig plast, erstattet 638 tonn plast og økt gjenvinnbarheten på 3 263 tonn plastemballasje.

– Det er helt fantastiske resultater. Særlig når vi vet at mange har jobbet målbevisst med disse tiltakene fra oppstarten i 2019. Det viser at det er viktig å jobbe kontinuerlig med forbedringer, og at det nytter, sier Johannes Daae.

Alle emballasjeendringer som gjennomføres i Plastløftet er viktige. For å motivere og premiere noen av de beste tiltakene, deles det også ut fire Plastløftepriser. I hver kategori har juryen valgt ut tre nominerte.

– Alle plastløftebedriftene har gjort en imponerende jobb i 2021, og det var vanskelig både å velge ut nominerte og ikke minst bare én vinner i hver kategori, sier Johannes Daae.

Fjernet all svart ikke-gjenvinnbar emballasje

Prisen for «Design for gjenvinning» gikk til Mills. De vinner blant annet fordi de har klart målet sitt om å fjerne all emballasje med pigmentet Carbon Black.

GJENNOMSIKTIG: Mills har blant annet byttet svart emballasje med gjennomsiktig. FOTO: GRØNT PUNKT NORGE

– Mills har i en årrekke arbeidet for å forbedre gjenvinnbarheten på emballasjen sin. Nå har de klart målet om å fase ut all emballasje i Carbon Black. Det er også veldig positivt at de har lykkes med å gå over til transparent plast til fordel for svart på flere produkter. Overgangen fra silikon til PP ventil i flytende Melange flaskene som da utelukkende er i PP, er også et spennende tiltak som bidrar til gjenvinnbarheten på denne emballasjen, sier juryen.

Mills vinner foran Orkla og Fjordland, som også var nominert i kategorien.
(Les deres jurybegrunnelser nederst i saken)

Utviklet ensartet folie med resirkulert plast

Prisen for «Økt bruk av gjenvunnet plast» ble delt ut til Findus for arbeidet deres med å utvikle en plastfolie i monomateriale, som også inneholder resirkulert plast.

RESIRKULERT PLAST: Denne folien er laget i monomateriale med et midtsjikte i gjenvunnet plast. FOTO: FINDUS

– Findus har utviklet en koekstrudert folie i monomateriale PE, hvor midtsjiktet inneholder gjenvunnet plast, mens yttersidene er jomfruelig. Dette er en konstruktiv og god måte å bruke gjenvunnet plast, som ikke er godkjent for matkontakt, i en matemballasje. Samtidig som gjenvinnbarheten bevares, sier juryen.

Findus vinner foran Rema 1000 og Hansa Borg.
(Les deres jurybegrunnelser nederst i saken)

Radikal endring som utfordrer forbruker

Prisen for «Reduksjon av unødvendig plast» fikk Orkla Home & Personal Care, for deres spennende grep med å redusere plastbruk i dusjprodukter gjennom Klar-serien med såpebarer.

UTFORDRER FORBRUKER: Gjennom Klar-serien utfordrer Orkla tradisjonell tankegang både når det gjelder produkter og emballasje. FOTO: MELISSA HEGGE/ORKLA 

– Orkla gjør et spennende grep for å redusere plastbruk i dusjprodukter ved å introdusere Klar waterless sjampobar, balsambar og dusjsåpebar emballert i gjenvunnet papir. Samtidig reduserer det vann og luft som transporteres. En så radikal endring både på produkt og emballasje utfordrer tankegangen rundt dusjprodukter og kan bidra til inspirasjon også for helt andre produktgrupper, sier juryen.

Orkla- Home & Personal Care vinner foran Bergene Holm og Hikoki.
(Les deres jurybegrunnelser nederst i saken)

Første vinner av «Holdbarhetsprisen»

For første gang ble det også «Holdbarhetsprisen» delt ut. Prisen er etablert for å sette søkelyset på at emballasjeforbedringer som øker gjenvinnbarheten ikke skal gå på bekostning av emballasjens viktigste funksjon, som er å beskytte produktet. Prisen går derfor til bedrifter som klarer å forbedre emballasjen, samtidig som den bevarer og helst forbedrer holdbarheten til matvaren.

Tidenes første «Holdbarhetspris» gikk til Godtlevert for arbeidet med å redusere både emballasje og matsvinn i sine matkasser.

IKKE MER ENN DU TRENGER: Godtlevert tilpasser maten de sender ut mengden som faktisk skal brukes i oppskriftene. FOTO: GODTLEVERT 

– GodtLevertGruppen arbeider aktivt med å redusere matsvinn gjennom hele verdikjeden. Dette gjør de blant annet ved å tilpasse størrelsen på pakningene slik at produktene de sender ut er lik mengden som står i oppskriftene, redusere emballasje på produkter der det er mulig og tilfører emballasje når det bidrar til å redusere matsvinn. De kommuniserer også at enkelte produkter er emballert for å forebygge matsvinn, noe som øker forbrukerforståelsen, sier juryen.

Prisen deles ut i samarbeid med Matvett. 

– Matvett heier på gode emballasjeløsninger som forlenger holdbarheten på maten som et viktig bidrag i kampen mot matsvinnet. Frukt og grønt og måltidsrester er det vi kaster mest av. Derfor er det ekstra stas at GodtLevertGruppen vinner den første Holdbarhetsprisen med sine porsjonspakkede produkter og dialog med forbrukerne om hvorfor maten er plastpakket, sier Anne-Grete Haugen, daglig leder i Matvett.

Godtlevert vinner foran Bama og Coop Norge.
(Les deres jurybegrunnelser nederst i saken)

Dette er Plastløftet

 • Alle bedrifter som tar Plastløftet forplikter seg til å: 
  - øke bruken av resirkulert plast i egen emballasje
  - kutte unødvendig bruk av plast
  - designe for gjenvinning
 • Dette arbeidet må de rapportere årlig til Grønt Punkt Norge.
 • Plastløftet ble lansert av Grønt Punkt Norge i januar 2019.
 • I 2020 gjennomførte 49 bedrifter Plastløftet.
 • I 2021 gjennomførte 58 bedrifter Plastløftet.
  - På ett år har de brukt 8 857 tonn resirkulert plast, kuttet 1 017 tonn unødvendig plast, erstattet 1 030 tonn plast og økt gjenvinnbarheten på 5 480 tonn.
 • I 2022 gjennomførte 73 bedrifter Plastløftet
  - På ett år har de brukt 20 415 tonn resirkulert plast, kuttet 1 140 tonn unødvendig plast, erstattet 638 tonn plast og økt gjenvinnbarheten på 3 263 tonn

Juryens begrunnelser

Årets jury har bestått av: Johannes Daae (utviklingssjef i Grønt Punkt Norge), Kari Bunes (daglig leder i Emballasjeforeningen), Peter Sundt (managing director i Sundt Consult), Lars Brede Johansen (fungerende fagsjef i Handelens Miljøfond), Anne Grete Haugen (daglig leder i Matvett).

Design for Gjenvinning

Fjordland: Det er veldig positivt at Fjordland har gått bort fra Carbon Black på flere av sine produkter. Spesielt fordi de har valgt å erstatte det med lysere farger. Tiltak som dette på produkter med store volumer, fører til at store mengder plast dermed egner seg bedre for sortering og gjenvinning.

Orkla: Ved å gå bort fra en emballasje med sleeve, som forbruker måtte rive av på flere av Jif produktene før de kildesortere den, har Orkla gjort det lettere å kildesortere. At etiketten i tillegg er i samme materiale som hovedemballasjen, øker også gjenvinnbarheten på emballasjen. Orkla har også endret emballasjen på Doc-halslinser til et monomateriale inkludert zip-låsen, som gjør den gjenvinnbar.

Mills (vinner): Mills har i en årrekke arbeidet for å forbedre gjenvinnbarheten på emballasjen sin. Nå har de klart målet om å fase ut all emballasje i Carbon Black. Det er også veldig positivt at de har lykkes med å gå over til transparent plast til fordel for svart på flere produkter. Overgangen fra silikon til PP ventil i flytende Melange flaskene som da utelukkende er i PP, er også et spennende tiltak som bidrar til gjenvinnbarheten på denne emballasjen.

Tidligere vinnere: Arcus (2021), Orkla C&S (2020)


Økt bruk av gjenvunnet plast

Rema 1000: Rema 1000 har valgt å fase ut handlekurvene sine, til fordel for handlekurver laget av 100 prosent resirkulert plast fra oppdrettsnæringen. I tillegg bruker de nå resirkulert plast i emballasjen til sine vask- og renholdsprodukter. Ikke all gjenvunnet plast kan brukes i emballasje, og å øke bruken av gjenvunnet plast på flere områder er veldig positivt.

Hansa Borg: Overgangen til KeyKegs og arbeidet med å øke andelen gjenvunnet plast i disse er veldig positivt. Fatene er nå oppe i 45 prosent gjenvunnet plast og er et godt stykke på veien mot mer sirkulære verdikjeder for ølfat. Fatene er designet slik at alle kan gjenvinnes, og 86 prosent av de brukte ølfatene kan brukes i en ny KeyKeg.

Findus (vinner): Findus har utviklet en koekstrudert folie i monomateriale Poly Ethylene, hvor midtsjiktet inneholder gjenvunnet plast, mens yttersidene er jomfruelig. Dette er en konstruktiv og god måte å bruke gjenvunnet plast, som ikke er godkjent for matkontakt, i en matemballasje. Samtidig som gjenvinnbarheten bevares.

Tidligere vinnere: Orkla (2021) Ringnes (2020)

Redusere unødvendig plast

Bergene Holm: Ved å pilotteste Looping gjenbruksemballasje for byggevarer, bidrar Bergene Holm til viktig erfaringsinnhenting som er avgjørende for at gjenbruksemballasje og tilhørende systemer kan utvikles. Resultatene så langt er veldig lovende og viser potensialet for overgang til gjenbruksløsninger.

Hikoki: Ved å gå fra plastemballasje til pappemballasje på småpakk skruer og festemidler, bidrar Hikoki til reduksjon av plast på et område hvor plast ofte ikke er nødvendig. Dette er også bare første steg i en prosess hvor Hikoki vil gå bort fra plastemballasje på en større del av sortimentet.

Orkla HPC (Vinner): Orkla gjør et spennende grep for å redusere plastbruk i dusjprodukter ved å introdusere Klar waterless sjampobar, balsambar og dusjsåpebar emballert i gjenvunnet papir. Samtidig reduserer det vann og luft som transporteres. En så radikal endring både på produkt og emballasje utfordrer tankegangen rundt dusjprodukter og kan bidra til inspirasjon også for helt andre produktgrupper.

Tidligere vinnere: Tine (2021), BI (2020)


Holdbarhetsprisen

Bama: Bama har byttet plastemballasje med pappemballasje for sopp, som ikke bare har redusert plastbruken, men også resultert i minimum tre dager lenger holdbarhet. Det er positivt at de jobber langsiktig og kunnskapsbasert for å redusere matsvinn, noe som er tydelig gjennom forskningsprosjektet «Holdbarhetssjekken». Dette skal bidra til valg av riktig emballasje for optimal holdbarhet, redusert matsvinn og redusert bruk av plast.

Coop: Coop arbeider aktivt for å utvikle emballasje som reduserer matsvinn. Når de på emballasjen forklarer at plasten bidrar til å redusere matsvinn, for eksempel på vårløk, bidrar det til å øke forbrukerens forståelse og aksept for at plast kan være nødvendig emballasje for å bevare holdbarhet.

GodtLevertGruppen (vinner): GodtLevertGruppen arbeider aktivt med å redusere matsvinn gjennom hele verdikjeden. Dette gjør de blant annet ved å tilpasse størrelsen på pakningene slik at produktene de sender ut er lik mengden som står i oppskriftene, redusere emballasje på produkter der det er mulig og tilfører ekstra emballasje når det bidrar til å redusere matsvinn. De kommuniserer også at enkelte produkter er emballert for å forebygge matsvinn, noe som øker forbrukerforståelsen.

Kilde: Grønt Punkt Norge

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109