23948sdkhjf

Norsk Polarinstitutt utvikler mikroplastovervåkningen i Arktis

Mikroplastprøver fra luft, is, vann og havbunn skal analyseres etter polarinstituttets første plasttokt. - Jeg håper erfaringene fra toktet vil være med på å utvikle framtidas mikroplastforskning, sier toktleder Katrine Husum.

Arktis er mer sårbart for plast enn andre steder i verden. Grunnen til dette er at næringskjedene i Arktis er korte, som fører til at om plast kommer inn i de første leddene i næringskjeden, vil det raskere enn i andre økosystem hope seg opp oppover i næringskjeden.

Dette skriver Norsk Polarinstitutt på sine hjemmesider

- Plastproblemet er et relativt nytt problem og et globalt problem. Verdenshavene fylles med plast. Vi er nødt til å finne ut av hvor mikroplasten i Arktis er og hva kan vi gjøre med problemet, sier seniorforsker Katrine Husum som har ledet toktet.

HAVBUNN FARGEBESTEMMES: Tom Arne Rydningen fra UiT (til venstre), Anna Pienkowski og Ida Kristin Danielsen bruker et geologisk fargekart når de beskriver prøvene av sediment. Sediment er de løse massene på havbunnen. FOTO: TRINE LISE SVIGGUM HELGERUD/NORSK POLARINSTITUTT

Trenger felles standarder

I slutten av juni 2021 gjennomførte polarinstituttet sitt første plasttokt. Ruta gikk fra sør for Nordaustlandet, fra havis til åpent hav rundt sørspissen av Spitsbergen og opp til Longyearbyen.

Det er første gang polarinstituttet drar på et reint plasttokt, noe Husum mener er helt nødvendig.

- Det finnes noen få fragmenterte undersøkelser av mikroplast i miljøet her og der, og forskninga er gjort med ulike metoder. Hvis man ikke er enige om en felles standard for å måle mikroplast, blir det vanskelig å sammenlikne tallene og få troverdige resultater, sier Husum.

- Jeg håper at vi kommer ut av dette med styrkede metoder for hvordan vi skal overvåke mikroplast i Arktis, og at vi vet mer om hvor finner vi denne plasten, hvor skal vi ha målepunkter og overvåkningspunkter i framtiden, sier Husum.

SE VIDEO fra plasttoktet i Arktis her:

VIDEO: NORSK POLARINSTITUTT

Et grenseløst problem

Toktet er en pilot for forskningen på og overvåkningen av mengden av mikroplast i det arktiske miljøet. Erfaringene og studiene fra plasttoktet kan være med på å peke ut retningen for hvordan Norge og Russland kan samarbeide framover.

Ingen land kan takle plastproblemet alene. Norsk Polarinstitutt må samarbeide og finne metoder som fungerer for flere land og som kan sammenliknes. Norge og Russland har både jevnbyrdige interesser og gjensidig ansvar for å bevare det rene miljøet i Barenshavet. Instituttet jobber sammen innenfor den-norsk russiske miljøvernkommisjonen og arbeidet er organisert i havmiljøprogram, der HAV 5 handler om plast.

All kunnskap Norge og Russland har til sammen om plastproblemet i Barentshavet i dag er satt sammen i en rapport som kommer ut i 2022. Rapporten er for forvaltere, forskere og alle interesserte. I rapporten er det blant annet oversikt over kunnskapen vi har, kunnskapshull vi ser og lister over hvor man bør starte å forske.

Les hele saken fra Norsk Polarinstitutt her.

Kilde: Norsk Polarinstitutt

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.093